SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerden hangisi beklenti belirten bir yargıdır?
A) Hani buraya gelmeyecektin.
B) O, bu soruyu çözebildi.
C) İyi bir doktor olacağına inanıyorum.
D) Burada her şey bir başka güzel.
2.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde yumuşama olmaz?
A) Yamaç
B) Konut
C)Yurt
D) Toprak
3.
A)
B)
C)
D)
‘ Kapılmak’ sözcüğü hangi cümlede gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) Irmakta yüzen çocuk akıntıya kapıldı.
B) O, benim tatlı sözlerime kapıldı.
C) Kasabanın güzelliğine kapılarak oraya yerleşti.
D) Aniden şiir yazma isteğine kapıldı.
4.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin kökü doğru olarak ayrılmıştır?
A) Çan-ta-y-ı
B) Es-er-i
C) Bal-ık
D) Sev-gi
5.
A)
B)
C)
D)
“p,ç,t,k” ünsüzleriyle biten sözcüklere ünlü ile başlayan bir ek getirilirse bu sözcüklerde yumuşama olur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralara uygun bir örnek yoktur?
A) Yeni okuduğum kitabın sayfaları yırtılmış.
B) Annem geldikten sonra evden çıktım.
C) Küçük köpek korkudan ağacın kovuğuna saklandı.
D) Yurdumuzun her yanı cennet gibi.
6.
A)
B)
C)
D)
“Alnında geçmişin izleri Geleceğe umutla bakıyordu.”dizelerinde yer alan sözcüklerden hangisinde hece düşmesi vardır?
A) Alnında
B) Geçmişin
C) Umutla
D) Bakıyordu
7.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel anlatım vardır?
A)Bugünkü toplantı oldukça verimliydi
B)İnsanlar sorunlarını konuşarak çözmelidir.
C)Dünyanın en güzel şehri İstanbul’dur.
D)Makale yazılarında fikir ispatlama amacı vardır.
8.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargı içermektedir?
A) Mevsimlerden en güzeli sonbahardır.
B) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
C) Haftada beş saat Türkçe dersi işliyoruz.
D) Sınıfın en uzun boylu çocuğu Emre’dir.
9.
A)
B)
C)
D)
Aşağıda koyu yazılmış kelimelerden hangisinde ünsüz yumuşaması meydana gelmiştir?
A) Kitapçıdan yeni kitaplar aldık.
B) Alnında küçük bir leke var.
C) Küçük bir kelebek parmağıma kondu.
D) Sokakta geç vakitlere kadar oyun oynamamalıyız.
10.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerden hangisine gelen ek farklıdır?
A)Kitaplar
B)Geldi
C)Simitçi
D)Evden
11.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?
A)Geliyorum
B)Eve
C)Televizyon
D)Kalemlik
12.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de benzeşmesi kuralı vardır?
A)Bu yapının işçiliği Mimar Sinan’a aittir.
B)Bu toprağa bol gübre vermeliyiz.
C)Dün dişçiden randevu aldım.
D)Bu baskının başka bir örneği yok.
13.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel yargı vardır?
A)Hayat her zaman güzeldir.
B)Yazarın mükemmel bir anlatımı var.
C)Daha önce bu kadar iyi bir filme gitmemiştim..
D)Yazarın yirmiden fazla öykü kitabı var.
14.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki atasözleriyle anlam bakımından bir üçlü oluşturulursa hangisi dışta kalır?
A) Atı, atın yanına bağlama,ya huyundan ya suyundan.
B) Üzüm üzüme baka baka kararır.
C) Dost dostun ayıbını örter.
D) Körle yatan şaşı kalkar.
15.
A)
B)
C)
D)
“ – yor ” eki büyük ve küçük ünlü uyumuna aykırı bir ektir. Bu ekten önceki geniş – düz ( a – e ) ünlüler daralarak ( ı – i ) olur. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu kuralın dışında kalır?
A)Akasyalar eliyor günü suyun yüzüne.
C) Nasıl bakıyor dersiniz bize yıldızlar.
B)Bilmiyor günün değerini insanoğlu.
D) Patlıyor insanın sabrı amaçsız yaşamda
16.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelere getirilen –de (bulunma) hali eklerinden hangisi yanlıştır?
A) Sınıfta
B) Bakkalda
C) Manavda
D) Sokakda
17.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerin hangisi ek ve kök bakımından yanlış ayrılmıştır?
A) Sev-imli
B) Sus-kun-du
C) Kalem-lik
D) Ara-ba-m
18.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerden hangisi özneldir?
A) Herkes cumartesi günlerini sever.
B) Çocuklar basamakları hızla çıkıyordu.
C) İlkbahar geldiğinde ağaçlar çiçek açar.
D) Benzinli araçlar hava kirliliğine sebep olur.
19.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimeleri tür bakımından gruplarsak hangisi dışarıda kalır?
A) Elbise
B) Seslendim
C) Başarılı
D) Sınıf
20.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sessiz benzeşmesi vardır?
A) Zavallı çocuk bu defa çok kötü dövülmüştü.
B) Senin ne olduğunu yavaş yavaş anlıyorum.
C) Öğretmenin fıkrası bütün sınıfı güldürdü.
D) Üzerinde mavi, çizgili çok hoş bir gömlek vardı.
21.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ses düşmesi yoktur?
A) O kadar çok acıktım ki karnım zil çalıyor.
B) Öyle bağrın açık dolaşırsan üşütürsün.
C) Dedem, babaannemin koynunda sakladığı resmini bize gösterdi.
D) Bana bir daha böyle bağırmanı istemiyorum.
22.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerden altı ç izili deyimlerden hangisi “söylemek istediğini bir türlü söyleyememek” anlamını içeren bir deyimdir?
A) Bu kadar dillerde dolaştığın yeter.
B) Dilimin ucunda ama, bir türlü söyleyemiyorum.
C) Şu garibin bir dili olsa da söylese.
D) Beni bu kadar diline doladığın yeter.
23.
A)
B)
C)
D)

“ Sabahın seher vaktinde
Bir garip bülbül dolaşır.”
Yukarıdaki dizede aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?
A) Ünsüz benzeşmesi
B)Ünsüz düşmesi
C)Ünsüz yumuşaması
D) Ünlü düşmesi
24.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlirlik açısından diğerlerinden farklıdır?
A) Babam, o yıllarda sözü edilen kasabada öğretmendi.
B) Son zamanlarda insanlardan kaçan, ürkek bir hali vardı.
C) Bu bölgenin bitki örtüsü yönünden zenginliği çok yağışlı olmasına bağlı.
D) Erciyes Dağı, adını bir üniversitemize vermiştir.
25.
A)
B)
C)
D)

“Yiğittin, inanç doluydun, yapıcıydın,
Sanatkârdın, deniz kadar engin,
Kimsenin görmediğini görürdü,
Sevgiyle bakan gözlerin” Yukarıdaki dörtlükte ağırlıklı olarak hangi duygu işlenmiştir?
A) Yüceltme
B) Çaresizlik
C) Özlem
D) Umutsuzluk
         KAYNAK: www.sorubak.com                                                            
......