SİTENE EKLE
 
İNTERAKTİF TESTLER


 

  1. 
A)
B)
C)
D)   

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Yurdukça
B) Çoğalttı
C) Bakıyorum
D) Bitmedi        

                                                                                                                                                                                   

2.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü harf getirildiğinde ses değişikliği olmaz?
a) Çorap
b) Okul
c) Ayak
d) Kâğıt
3.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?
a) benzersiz
b) gezgin
c) söyleşi
d) öykü
4.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?
A) Korku
B) Bakış
C) Kırılgan
D)İnsancıl
5.
A)
B)
C)
D)
Okumanın önemini vurgulamak istersek aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlış olur?
A)Okumak insanı geliştirir.
B)Okuduğu şey insanın benliğine işler.
C)Okumak parası olanlar için geçerlidir.
D)Okumaya ayıracak zaman hep vardır.
6.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerden hangisi sesli harfle başlayan bir ek aldığında sonundaki sessiz harf yumuşar?
A)Ceviz
B)Çelik
C)Masal
D)Kalem
7.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki bölüm hangi tür bir düz yazıdan alınmıştır?
Öğretmen – Orkun, defterini defterini getir bakayım!
Orkun – Buyrun öğretmenin.
Öğretmen – ( Öğrencinin defterini karıştırır.) Ödevini neden yapmadın?
Orkun – Şey, öğretmenim…!
A) Roman
B) Fıkra
C) Tiyatro
D) Günlük
8.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklere ‘’-e, -a’’ ekleri getirildiğinde hangi sözcükte bir değişiklik meydana gelir?
A) Okul
B)Yyürek
C) Ev
D) Sınıf
9.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek bir sözcük vardır?
A) İnsanlara saygılı baktı.
B) Okumayı çok seviyordu.
C) Gelişimde okumak önemlidir.
D) Kendime ait kitaplığım var.
10.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?
A) Bu yaz tatile gideceğim.
B) Hediye aldığıma çok sevindi.
C) Akşam, ekmeği fazla yedi.
D) Sessizce eve geldi.
11.
A)
B)
C)
D)
‘’Kasabın oğlu sınıfta bekliyor.’’ hangi ses olayı yoktur?

A)Ünsüz benzeşmesi

B)Ünlü düşmesi

C)Ünlü daralması

D)Ünlü türemesi
12.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde sesli düşmesi vardır?
A)Her konuda boyuna konuşuyordu.
B)Hasta beyin ameliyatı olunca iyileşti.
C)Yalanı yüzüne vurulunca benzi sarardı.
D)Arkasından çok bağırdı ama sesini duyuramadı.
13.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir kelime yoktur?
A)Anahtarı bulamayınca kilidi kırdılar.
B)Kardeşim kızamığa yakalandı.
C)Barışmaları için kardeşim aracı oldu.
D)Masadaki kitabı bana verir misin?
14.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
a)Ben hep dişçiden korkmuşumdur.
b)Bayramda milletce sevindik, coştuk.
c)Karanlıkta kalınca mumları yaktık.
d)Okul çıkışı kitapçıya uğradım.
15.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelerin hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?
a)Koşuyorum
b)Okuyacağım
c)Karanlık
d)Görmüştüm
16.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki kelimelere verilen ekler sırasıyla getirildiğinde bu kelimelerin hangisinde ünlü düşmesi olur?
a) Boyun + u
b) Çırak + ı
c) Herkes + den
d) Düşle + yor
17.
A)
B)
C)
D)

Kayıp + etmek
Taşla+yor
Kitap+da
Yukarıdaki kelimeleri verilen eklerle birleştirdiğimizde aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez ?
a) Ünlü daralması
b) Kaynaşma
c) Ünlü düşmesi
d) Ünsüz benzeşmesi
18.
A)
B)
C)
D)
“Gürbüz” kelimesi hangi iki kelimenin birden karşıt anlamlısıdır?
a) Hasta – Zayıf
b) Şişman – Enerjik
c) Ağır – Çelimsiz
d) Zayıf – Çelimsiz
19.
A)
B)
C)
D)
Temiz bir çevrede yaşayabilmek “Çevremizi temiz tutalım!” demekle değil çevreyi temiz tutmakla olur. Bu cümleye anlamca yakın olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sağlıklı bir çevrede yaşamayı herkes ister.
b) İnsanlar çevre temizliğine yeterince dikkat etmemektedir.
c) Çevre sözle değil onu kirletmemekle korunabilir.
d) İnsanlar çevreyi korumak isterlersede bunu bir türlü başaramazlar.
20.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden çok yapım eki almıştır?
A) Küçüklük
B) Kitapçılık
C) Mobilyacı
D) Sözlükler
21.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kurgulanmış bir tümce vardır?
A) Bugün güneş her zamankinden çok gülümsüyordu sabah

A)
B) Mutfaktan anneciğimin o güzel elleriyle hazırladığı kahvaltının kokusu geliyordu.
C) Ben de okula gitmek için erkenden kalkmıştım.
D) Okulumun yolunu özlemiştim ve çok heyecanlıydım.
22.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır?
A) Her insan karanlıktan korkar.
B) “Kibritçi Kız” Andersen Masalları’ndan biridir.
C) Abant Gölü güzelliğiyle herkesi büyüler.
D) Çocukları oldum olası severim.
23.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sorulardan hangisi sırasıyla kök+yapım eki+ çekim ekinden oluşmuştur?
A)Akşamüstü
B)Vatandaş
C)Durgundu
D)Seneler
24.
A)
B)
C)
D)

‘ Küçüktüm küçücüktüm,
Oltayı attım denize;
Bir üşüşüverdi balıklar,
Denizi gördüm.’
Yukarıdaki şiirde kökü isim olan kaç sözcük vardır?
A)5
B)6
C)7
D)8
25.
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki sözcüklerden hangisine “-in” eki getirilirse, sözcükte ses değişmesi olmaz?
a)Sokak
b)Yurt
c)Millet
d)Ağaç
  Hamit BİÇER   
......