ANA SAYFA

Bitkilerde Üreme, Büyüme ve Gelişme

1 / 20
 1. I. Dişi organ
  II. Erkek organ
  III. Taç yaprak
  IV. Çiçek tablası
  Eksik bir çiçeğin yapısında yukarıda verilen yapılardan hangileri bir arada bulunamaz?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) III ve IV
  D) I ve IV
   SEÇ
 2. “ Tohumda bulunan görevi embriyoyu beslemek olan yapıya .......... denir.” Yukarıdaki tanımda boşluklu yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) Zigot
  B) Polen
  C) Çenek
  D) Kabuk
   SEÇ
 3. I. Taç yapraklar
  II. Tohum
  III. Çanak yapraklar
  Bir bitkide yukarıda verilenlerden hangileri fotosentez yapamaz?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I, II ve III
   SEÇ
 4. Tohum oluşturarak çoğalan bitkilerde üremeyi sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Spor
  B) Çiçek
  C) Meyve
  D) Yaprak
   SEÇ
 5. Çiçekli bitkiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Erkek üreme hücresi sperm olarak da adlandırılır.
  B) Döllenme dişicik tepesinde meydana gelir.
  C) Tohumu saran yapı meyve olarak adlandırılır.
  D) Tohum gelişerek yeni bir bitkiyi meydana getirebilir.
   SEÇ
 6. Çiçeğin aşağıdaki kısımlarından hangisi yeşil renklidir ve fotosentez yapar?
  A) Çanak yaprak
  B) Taç yaprak
  C) Dişi organ
  D) Erkek organ
   SEÇ
 7. I. Fasülye
  II. Enginar
  III. Çilek
  IV. Ceviz
  Yukarıda verilenlerden hangileri günlük hayatta meyve olarak nitelendirilmez?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) II ve IV
  D) III ve IV
   SEÇ
 8. Çiçekte bulunan aşağıdaki yapılardan hangisi güzel renkleriyle tozlaşma için böcekleri kendine doğru çeker?
  A) Taç yapraklar
  B) Dişi organ
  C) Çanak yapraklar
  D) Çiçek tablası
   SEÇ
 9. Bir çiçekte dişi üreme hücresi olan yumurtanın ve erkek üreme hücresi olan polenin üretildiği yapılar aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? Yumurta Polen
  A) Dişicik tepesi Sapçık
  B) Yumurtalık Başçık
  C) Yumurtalık Sapçık
  D) Dişicik borusu Başçık
   SEÇ
 10. Bir tohumun rüzgarla taşınabilmesi için,
  I. hafif olmalı
  II. ağır ve büyük olmalı,
  III. çok sayıda olmalı
  Özelliklerinden hangilerine sahip olması gerekir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) II ve III
   SEÇ
 11. Bir bitkide aşağıdakilerden hangisi döllenmeden önce oluşan yapılardandır?
  A) Embriyo
  B) Polen
  C) Meyve
  D) Tohum
   SEÇ
 12. Çiçekli bitkilerde üreme ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) Tüm bitkiler hayatlarında yalnız bir defa çiçek açarlar.
  B) Çiçeğin yeşil olan yaprakları taç yapraklardır.
  C) Tüm çiçeklerde dişi ve erkek organ aynı çiçek üzerindedir.
  D) Çiçekli bitkilerin hayat devrinde tozlaşma döllenmeden önce meydana gelir.
   SEÇ
 13. Çiçekli bitkilerde, erkek ve dişi organı bir arada bulunduran çiçek aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
  A) Eksik çiçek
  B) Tam çiçek
  C) Çift çiçek
  D) Dişi çiçek
   SEÇ
 14. Aşağıda verilenlerden hangisi bitkilerde tozlaşmayı sağlayan faktörlerden değildir?
  A) Rüzgar
  B) Böcekler
  C) Işık
  D) Su
   SEÇ
 15. Çiçeği oluşturan yapılardan hangisinin görevi aşağıda yanlış olarak verilmiştir?
  A) Erkek organ → Polen üretmek
  B) Dişi organ → Yumurta üretmek
  C) Taç yaprak → Tozlaşma için böcek çekmek
  D) Çanak yaprak → Çiçeğe pembe mor gibi renkler vermek
   SEÇ
 16. Uyku halindeki tohumun çeşitli faktörlerin etkisi ile canlanıp, büyüyüp gelişerek yeni bir bitkiyi vermesi süreci aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
  A) Tozlaşma
  B) Çimlenme
  C) Döllenme
  D) Üreme
   SEÇ
 17. Tohumun çimlenebilmesi için,
  I. Işık
  II. Isı
  III. Oksijen faktörlerinden hangilerine gerek yoktur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) Yalnız III
  D) I ve II
   SEÇ
 18. Çimlenen bir tohumda;
  I. Solunum
  II. Fotosentez
  III. Besin tüketimi olaylarından hangileri gerçekleşir?
  A) Yalnız I
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 19. Bitkilerde büyüme için gerekli olan,
  I. Hava II. Işık III. Uygun sıcaklık IV. Su gibi faktörlerden hangileri çimlenme için gerekli değildir?
  A) I ve II
  B) Yalnız II
  C) III ve IV
  D) II ve III
   SEÇ
 20. - Polenin dişicik tepesine tutunmasıdır.
  - Polen ve yumurtanın birleşmesidir
  - Tohumun mitoz bölünmelerle gelişerek yeni bitkiyi vermesidir
  Yukarıda aşağıda verilenlerden hangisinin tanımı yapılmamıştır?
  A) Tozlaşma
  B) Döllenme
  C) Çimlenme
  D) Çiçek açma
   SEÇ