ANA SAYFA

TEST

1 / 20
 1. Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 ile kalansız bölünür?
  A) 746
  B) 985
  C) 1294
  D) 1392
   SEÇ
 2. 4a1 üç basamaklı sayısı 3 ile kalansız bölünüyor. Buna göre, a yerine yazılabilecek sayıların değerleri toplamı kaçtır?
  A) 12
  B) 14
  C) 15
  D) 18
   SEÇ
 3. Beş basamaklı a6740 sayısının 9 ile kalansız bölünebilmesi için a yerine hangi rakam gelmelidir?
  A) 1
  B) 3
  C) 5
  D) 9
   SEÇ
 4. Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 ile kalansız bölünemez?
  A) 3679
  B) 4806
  C) 8292
  D) 9534
   SEÇ
 5. Beş basamaklı 2a3b5 sayısının 9 ile kalansız bölünebilmesi için a + b’nin alabileceği en büyük değer kaçtır?
  A) 8
  B) 9
  C) 17
  D) 18
   SEÇ
 6. 88a üç basamaklı sayısı hem 2 hem de 3 ile bölünebildiğine göre, a yerine kaç farklı rakam yazılır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 7. Aşağıdaki sayılardan hangisi hem 2 hem de 3 ile bölünemez?
  A) 12
  B) 21
  C) 36
  D) 54
   SEÇ
 8. Beş basamaklı 267a0 sayısı 4 ile kalansız bölünebildiğine göre a kaç farklı değer alır?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
   SEÇ
 9. Dört basamaklı 3a7b sayısı 10 ile kalansız bölünebilmektedir. Bu sayının 3 ile kalansız bölünebilmesi için a’nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?
  A) 12
  B) 14
  C) 15
  D) 18
   SEÇ
 10. Aşağıdaki sayılardan hangisi hem 3 hem de 5 ile kalansız bölünebilir?
  A) 8052
  B) 8210
  C) 8304
  D) 8460
   SEÇ
 11. 2, 3, 6, 8, 11, 15, 17, 21, 29 sayılarından kaç tanesi asal sayıdır?
  A) 3
  B) 4
  C) 5
  D) 6
   SEÇ
 12. En küçük asal sayı kaçtır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 13. Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayı değildir?
  A) 13
  B) 23
  C) 47
  D) 65
   SEÇ
 14. Aşağıdaki sayılardan hangisi 108 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şeklidir?
  A) 2³ x 3³
  B) 2² x 3³
  C) 2 x 3³
  D) 2⁴ x 3
   SEÇ
 15. 288 sayısının kaç farklı asal çarpanı vardır?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
   SEÇ
 16. 30, 40 ve 51 sayılarını böldüğünde, sırasıyla 3, 4 ve 6 kalanını veren en büyük sayı kaçtır?
  A) 6
  B) 7
  C) 8
  D) 9
   SEÇ
 17. Boyutları 4 cm, 10 cm ve 12 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kibrit kutuları kullanılarak en küçük hacimli bir küp yapılacaktır. Buna göre, en az kaç kibrit kutusu gerekir?
  A) 410
  B) 440
  C) 430
  D) 450
   SEÇ
 18. Belli aralıklarla çalan üç zilden birinci zil 20 dakikada, ikinci zil 25 dakikada ve üçüncü zilde 30 dakikada bir çalmaktadır. Bu üç zil saat 11.00 de çaldıktan sonra tekrar üçü birlikte ilk kez saat kaçta çalar?
  A) 12:00
  B) 16:00
  C) 14:00
  D) 15:00
   SEÇ
 19. Faruk bilyelerini dörder, beşer ve altışar saydığında her seferinde 3 bilyesi artıyor. Faruk’un 100'den fazla bilyesi olduğuna göre, en az kaç bilyesi vardır?
  A) 122
  B) 123
  C) 124
  D) 125
   SEÇ
 20. Bir sınıf ta bulunan öğrenciler Beden eğitimi dersinde, altışarlı, dokuzarlı ve on ikişerli gruplara ayrılınca her seferinde 5 öğrenci artıyor. Bu sınıfın mevcudu en az kaçtır?
  A) 21
  B) 31
  C) 41
  D) 51
   SEÇ