ANA SAYFA

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberlerin gönderilişinin temel sebeplerinden değildir?

   Maddi refahı arttırmak
   İnsanlara örnek olmak
   Ahiret hakkında bilgi vermek
   İlahi vahyi insanlara ulaştırmak
 2. Kur’an’ı Kerim’de ismi geçtiği hâlde peygamber olup olmadığı hakkında kesin bir bilgi olmayan üç kişi, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

   Şuayb - Harun - Yahya
   Üzeyir - Lokman - Zülkarneyn
   İdris - Şit - Zekeriya
   Zülkifl - İshak - Lût
 3. “Sallallahu aleyhi ve sellem” ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

   Allah ondan razı olsun
   Allah onun ailesini mübarek kılsın
   Allah geçmişlerine rahmet etsin
   Allah’ın selamı, rahmeti onun üzerine olsun
 4. Namaz kılacak kişinin, bedeninde, elbisesinde ve namaz kılacağı yerde bulunan pisliği temizlemesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

   Necasetten taharet
   Hadesten taharet
   Setr-i avret
   Ka’de-i ahire
 5. Aşağıdakilerden hangisi Asr suresinde yer alır?

   Ana babaya iyilik etmek
   Yetimlere sahip çıkmak
   Büyük günah işlememek
   Hakkı ve sabrı tavsiye etmek
 6. Vakit namazlarının toplam rekât sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  Sabah+Öğle+İkindi+Akşam+Yatsı ve Vitir

   2 8 4 3 10
   4 10 8 5 13
   5 8 10 4 10
   5 4 8 10 13
 7. ‒ Dört rekât ilk sünnet kılınır.
  ‒ İç ezan okunur.
  ‒ Hutbe okunur.
  ‒ ?
  Şekilde cuma namazında yapılan ibadet ve davranışlar sırasıyla verilmiştir. Buna göre soru işareti olan yere ne yazılmalıdır?

   Dört rekât farz kılınır.
   İki rekât farz kılınır.
   İki rekât son sünnet kılınır.
   Dört rekât son sünnet kılınır.
 8. Aşağıdaki namazlardan hangisi farz bir ibadettir?

   Teravih
   Bayram
   Cuma
   Vitir
 9. Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?

   Sünnetlerinden birini terk etmek.
   Farzlarından birini terk etmek.
   Gülmek.
   Konuşmak.
 10. Vitir namazının üçüncü rekâtında Fatiha ve kısa süreden sonra tekbir alınıp aşağıdakilerden hangisi okunur?

   Tahiyyat duası
   Salli-Barik duaları
   Rabbena duaları
   Kunut duaları
 11. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in İslam’ı Mekke dışına ulaştırma çabalarından biri değildir?

   Taif ziyareti
   Akabe Görüşmeleri
   Medine Sözleşmesi
   İslam’a davet mektupları
 12. Hz. Muhammed’in Medineli on iki müslümandan Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayacaklarına, bir şey çalmayacaklarına, çocukları öldürmeyeceklerine, iftira atmayacaklarına, iyilikte kendine isyan ve itaatsizlik etmeyeceklerine dair söz aldığı olay aşağıdakilerden hangisidir?

   Hudeybiye Antlaşması
   Medine Sözleşmesi
   Taif ziyareti
   I. Akabe Biatı
 13. Medine’de yapılan, inşasında bizzat Hz. Peygamberin de çalıştığı ve “Peygamber mescidi” olarak isimlendirilen mescid aşağıdakilerden hangisidir?

   Mescid-i Kıbleteyn
   Mescid-i Nebi
   Mescid-i Kuba
   Mescid-i Aksa
 14. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında yaşanmamıştır?

   Emanetleri sahiplerine vermesi için Hz. Ali’yi Mekke’de bırakması
   Müşriklerin takibinden kurtulmak için güzergâhını değiştirmesi
   Hz. Ebu Bekir ile sonradan Hira mağarasında buluşması
   Medine yakınlarındaki Küba köyünde bir süre konaklaması
 15. ... (Bu Kur’an) uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat o kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi açıklayan (bir kitaptır); iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir.” (Yusuf suresi, 111. ayet)
  Bu ayetten Kur’an ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?

   Bozulmadan günümüze kadar ulaştığı
   İnsanlar tarafından uydurulmadığı
   Kendinden önceki ilahî kitapları doğruladığı
   İnsanlar için bir rahmet ve hidayet rehberi olduğu
 16. Kur’an’ı Kerim’de kıssalara yer verilmesinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

   İnsanların merakını gidermek
   Tarihi bir olayı aydınlatmak
   İbret vererek doğruya yönlendirmek
   İnsanlara doğru bilgiler ulaştırmak
 17. Bir kişinin duyduğunda hoşuna gitmeyeceği sözleri arkasından söylemek aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

   İftira
   Gıybet
   Kibir
   Haset
 18. Zan, kesin olmayan bir bilgidir. Su-i zan, insanın başkaları hakkında önyargılı bir şekilde olumsuz tahminlerde bulunmasıdır. Kötü zan insanı şüpheci yapar. Çevresine kötü zanla yaklaşan kişi huzursuz olur ve hayatından lezzet almaz. Arkadaşlarını kınar. Sonuçta mahcup duruma düşer.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi su-i zan kapsamında değerlendirilemez?

   İnsanların davranışlarını iyi niyetle değerlendirmek
   Kesin bilgi sahibi olmadığı konularda yorum yapmak
   Kişiler hakkında önyargılı olmak
   İnsanlara şüpheci yaklaşmak
 19. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Müslüman olmalarını hızlandıran sebepler arasında yer almaz?

   Abbasilerin Türklere devlet kademelerinde görev vermesi
   Müslüman derviş ve tüccarların çabaları
   İslami prensiplerin Türklerin hayat tarzına ve mizaçlarına yakınlığı
   Emevilerin Arap olmayan Müslümanlara karşı hoşgörülü bir politika izlemesi
 20. Kitâbu’t-Tevhit, Te’vilatü’l-Kur’an ve Kitabü’l-Makalat isimli eserler aşağıdaki alimlerden hangisine aittir?

   İmam Ebu Hanife
   İmam Maturîdi
   Hacı Bektaş Veli
   Ali er-Rıza