ANA SAYFA

1.Dönem 2.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. “Ey Âdemoğullar! Size aranızdan ayetlerimizi okuyan peygamberler geldiğinde onların bildirdiklerine karşı gelmekten sakınan ve gidişini düzeltenlere korku yoktur ...” (A’raf suresi, 35.ayet) Bu paragrafa uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Peygamberler güvenilir kimselerdir.
  B) Peygamberler insanlardan seçilerek görevlendirilmiştir.
  C) Peygamberlere gelen mesajın ortak amacı nedir?
  D) Peygamberler Cebrail meleği aracılığıyla Allah’tan vahiy alırlar.
   SEÇ
 2. “Senden önce gönderdiğimiz her peygambere: ‘Benden başka tanrı yoktur, bana kulluk edin’, diye vahyetmişizdir.” (Enbiya suresi, 25. ayet) Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak bir sonuçtur?
  A) Bütün peygamberler, yalnız Allah’a inanmaları gerektiği konusunda uyarılmıştır.
  B) Bütün peygamberler güvenilir insanlardır.
  C) Allah, insanlara kendi içlerinden birini peygamber olarak görevlendirmiştir.
  D) Allah insanlara doğru yolu göstermeleri için peygamberler görevlendirilmiştir.
   SEÇ
 3. Tekbir ile başlayıp selam ile son bulan, Hz. peygamberin uygulayarak öğrettiği belirli fiil, söz ve duaları içeren ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vahiy
  B) İnanç
  C) Namaz
  D) Sadaka
   SEÇ
 4. Teyemmüm hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Yüz meshedilir.
  B) Su bulunamadığında yapılır.
  C) Eller dirsekler kadar meshedilir.
  D) Bir teyemmümle birden fazla vakit namazı kılınabilir.
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi namaza hazırlık şartlarından biridir?
  A) Başlama tekbiri
  B) Ayakta durmak
  C) Elbisesini, bedenini ve namaz kılacağı yeri temizlemek
  D) Namazda belirli uzuvları yere koyarak iki defa yere kapanmak
   SEÇ
 6. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ikindi namazının rekat sayıları doğru verilmiştir?
  A) 2 sünnet 2 farz
  B) 4 sünnet 4 farz
  C) 2 sünnet 3 farz 2 son sünnet
  D) 4 sünnet 4 farz 2 son sünnet
   SEÇ
 7. Cuma namazının hükmü aşağıdaki şeçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
  A) Sünnet
  B) Farz-ı Ayn
  C) Vacib
  D) Müstehap
   SEÇ
 8. Hz. Muhammed’in çağrısına ilk inanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Ali
  B) Hz. Aişe
  C) Hz. Hatice
  D) Hz. Ebu Bekir
   SEÇ
 9. “Şimdi sen emrolunduğunu açıkça tebliğ et.” (Hicr suresi, 94. ayet) Bu ayet Hz. Muhammed’in çağrısının hangi dönemiyle ilişkilendirilebilir?
  A) İlk vahiy dönemi
  B) Yakın çevreye çağrı
  C) Çağrının yaygınlaşması
  D) Hicret olayı
   SEÇ
 10. Peygamberimiz İslam’ı Mekke dışındaki insanlara yaymak için ilk defa nereye gitmiştir?
  A) Medine
  B) Taif
  C) Şam
  D) Kuba
   SEÇ
 11. Hz. Muhammed’in Medineye hicret ederken yatağında bıraktığı sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Ebu Bekir
  B) Hz. Ali
  C) Hz. Ömer
  D) Hz. Osman
   SEÇ
 12. Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicretinde Medine yakınlarında bir süre kaldığı ve bir mescid inşa ettiği yerleşim merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ranuna
  B) Taif
  C) Akabe
  D) Kuba
   SEÇ
 13. Peygamberimizin vefat etmeden bir yıl önce hac esnasında Arafat’ta yaklaşık yüz bin sahabeye yaptığı konuşma aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cuma Hutbesi
  B) Arafat Vakfesi
  C) Veda Hutbesi
  D) Müzdelife Vakfesi
   SEÇ
 14. Hayatının son döneminde hastalandı. Her şeye rağmen şikayet etmeyip sıkıntılara sabretti. Hastalığı artıp kulluğuna engel olunca Allah’tan şifa diledi ve sağlığına kavuştu. Kur’an-ı Kerim’de kıssası anlatılan bu peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Yusuf
  B) Hz. İbrahim
  C) Hz. Lokman
  D) Hz. Eyyüp
   SEÇ
 15. Bir kişinin arkasından hoşlanmayacağı bir şekilde konuşulmasına ne denir?
  A) Haset
  B) Gıybet
  C) Kibir
  D) İftira
   SEÇ
 16. Aşağıdakilerden hangisi ahlaki bir değerdir?
  A) Kurban kesmek
  B) Kur’an okumak
  C) Zekat vermek
  D) Ana babaya iyilik etmek
   SEÇ
 17. Haset etmek ve kıskançlık aşağıdaki surelerin hangisinde konu edilmiştir?
  A) Fil
  B) Kureyş
  C) Felak
  D) İhlas
   SEÇ
 18. Hoca Ahmet Yesevi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Lakabı “Pir-i Türkistan’dır.
  B) Tarikatı Horasan, İran ve Azerbaycan’da yay-gınlaşmıştır.
  C) Anadolu’nun ve Balkanların İslamlaşmasına büyük katkı sağlamıştır.
  D) Tarikatı esnaf ve sanatkarlar arasında yaygınlaşmıştır.
   SEÇ
 19. • Peygamberimizin torunlarından Musa Kazım’ın oğludur. • On iki imamdandır. • Hadis, fıkıh ve tıp alanında ün yapmıştır. • Halife Memun’un daveti üzerine Horasan’a gelmiştir. Hakkında bilgi verilen kişi kimdir?
  A) Ahi Evran
  B) Ali er- Rıza
  C) Maturidî
  D) Eş’arî
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerden hangisi İslam Edebiyatında eser veren kişilerden biridir?
  A) Fuzulî
  B) Hafız Osman
  C) Mustafa Rakım
  D) Maturidî
   SEÇ