ANA SAYFA

Din Kültürü 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi namazın hazırlık şartlarından (dışındaki farzlarından) değildir?
  A) Tekbir almak
  B) Kıbleye yönelmek
  C) Örtünmesi gereken yerleri örtmek
  D) Kılınacak namazın vakti girmiş olmak
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi guslün farzlarından değildir?
  A) Ağza su çekmek
  B) Burna su çekmek
  C) Ayakları yıkamak
  D) Bütün vücudu yıkamak
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi hem namazı hem de abdesti bozar?
  A) Namazda iken birisiyle konuşmak
  B) Göğsü kıbleden başka yöne çevirmek
  C) Namazla ilgisi olmayan bir şeyle uğraşmak
  D) Namazda, yanındakilerin işiteceği kadar gülmek
   SEÇ
 4. Öğle namazı toplam kaç rekâttır?
  A) 5
  B) 8
  C) 10
  D) 13
   SEÇ
 5. Aşağıdaki namazların hangisinde hem namaz vaktini bildiren ezan hem de iç ezan okunur?
  A) Sabah Namazı
  B) Cuma Namazı
  C) Bayram Namazı
  D) Cenaze Namazı
   SEÇ
 6. “Ve min şerrin neffasati fil ukad.” ifadesi hangi surededir?
  A) Nâs Suresi
  B) Kevser Suresi
  C) Felak Suresi
  D) Leheb Suresi
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisine zekât verilemez?
  A) Fakir dedeye
  B) Yoksul dayıya
  C) Yolda kalmış kimseye
  D) Yoksul ve düşkün komşuya
   SEÇ
 8. “Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Kimse kimseyi çekiştirmesin. Hanginiz ölü kardeşinizin etini yemekten hoşlanır?” (Hucurat suresi, 12) ayeti aşağıdaki davranışlardan hangisini yasaklamıştır?
  A) Hasedi
  B) Gıybeti
  C) Yalanı
  D) İftirayı
   SEÇ
 9. Peygamberimiz ilk Cuma namazını nerede kılmıştır?
  A) Arafat Meydanında
  B) Ranuna Vadisinde
  C) Hudeybiye Mevkiinde
  D) Akabe Mevkiinde
   SEÇ
 10. “Kardeşinin kötü haline sevinme, sonra Allah onu o belâdan kurtarıp seni o belâya düşürür.” Hz. Muhammed (s.a.v)’in bu sözünü içerik olarak anlatan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gülme komşuna gelir başına!
  B) Ölen ölsün kalan sağlar bizimdir!
  C) Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.
  D) Her koyun kendi bacağından asılır.
   SEÇ
 11. Aşağıda verilen ilahi kitapların gönderiliş sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?
  A) İncil - Tevrat - Zebur
  B) Tevrat - Zebur - İncil
  C) İncil - Zebur - Tevrat
  D) Zebur - Tevrat - İncil
   SEÇ
 12. Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nisa
  B) Maide
  C) Kevser
  D) Bakara
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in konuları arasında yer almaz?
  A) Allah’ın varlığı ve birliği
  B) Allah’a nasıl dua edileceği
  C) Allah’ın emir ve yasaklarının neler olduğu
  D) Önceki kavimlerin siyasi ve kültürel yaşantısı
   SEÇ
 14. Aşağıda İncil ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Hz. İsa’ya indirilen kutsal kitaptır.
  B) Hz. İsa tarafından yazıya geçirilmiştir.
  C) Kitab-ı Mukaddes’in Yeni Ahid kısmını oluşturur.
  D) Kelime olarak müjde, iyi haber anlamına gelir.
   SEÇ
 15. Hz. Muhammed’e gelen vahiyleri yazmakla görevli kişilere ne denir?
  A) Sahabe-i Kiram
  B) Resul-i Kerim
  C) Vahiy Katibi
  D) Kiramen Katibin
   SEÇ
 16. Peygamberimizin Medine’ye hicret yolculuğu esnasında yaptırdığı mescid aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mescid-i Nebevi
  B) Kubâ Mescidi
  C) Mescid-i Haram
  D) Mescid-i Kıbleteyn
   SEÇ
 17. Mekke’den Medine’ye hicret edenlere kucak açıp yardım eden Medineli Müslümanlara verilen özel isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ensar
  B) Ashab
  C) Muhacir
  D) Sahabi
   SEÇ
 18. I- Herkesin hakkı kutsaldır ve korunacaktır.
  II- Hiç kimseye dinî baskı, işkence ve kötü muamele yapılmayacaktır.
  III- Medine’ye saldırı halinde şehrin savunması konusunda ortak hareket edilecektir.
  Yukarıda içeriği hakkında bilgi verilen antlaşma kimler arasında imzalanmıştır?
  A) Medine’deki Yahudi ve müşrik kabileleri ile Müslümanlar arasında
  B) Hayber Yahudileri ile Medine’deki müşrik kabileler arasında
  C) Mekke’deki müşrikler ile Medineli müşrik kabileler arasında
  D) Medine’de yaşayan Evs ve Hazrec kabileleri ile Hz. Muhammed arasında
   SEÇ
 19. İlk vahiy geldiğinde çok heyecanlanan ve endişelenen Hz. Peygamber’i “Sen hiç korkma. Çünkü sen bütün insanları derin bir sevgi ile sevdin, çevrene iyi davrandın, hısım ve akrabayı kolladın, misafiri ağırladın. Allah iyi kulunu hiç üzer mi?” sözleriyle teselli eden sahabi kimdir?
  A) Hz. Aişe
  B) Ebu Talib
  C) Hz. Ebu Bekir
  D) Hz. Hatice
   SEÇ
 20. Kur’an-ı Kerim Peygamberimize hangi yıllar arasında indirilmiştir?
  A) 571 - 610
  B) 610 - 622
  C) 610 - 632
  D) 622 – 632
   SEÇ