ANA SAYFA

PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ
1. PEYgAMbER vE PEYgAMbERLERE İMAN
1.1. Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri
1.2. Peygamberlerin Nitelikleri
1.3. Peygamberlere gelen Mesajların Ortak Amacı
2. İLAhî KİTAP vE İLAhî KİTAPLARA İMAN
2.1. Allah Niçin vahiy göndermiştir?
2.2. İlahî Kitaplar

1 / 20
 1. I. İlk insan ilk peygamberdir.
  II. Peygamberler gönderildikleri milletle aynı dili konuşurlar.
  III. Son peygamber Hz. Muhammed(sav)’dir.
  IV. Melekler de peygamber olabilir.
  Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) II, III
  C) I, II, III
  D) I, II, III, IV
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi gönderilen vahiylerin ortak yönlerinden değildir?
  A) Teknoloji
  B) İman
  C) Ahlak
  D) İbadet
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi vahyin gönderiliş amacı için en doğru seçenektir?
  A) İnsanlar arasındaki ilişkiler hakkında bilgi vermek için
  B) Ölüm ötesi hakkında bilgi vermek için
  C) İnsanlık tarihi hakkında bilgi vermek için
  D) İnsanların dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağlamak için
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi, ilahî kitaplar için söylenemez?
  A) Ilahî kitaplarda meseleler genel olarak değil, ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.
  B) İlahî kitaplarda, peygamberlerin Allah’tan almış oldukları ilahî mesajlar bulunur.
  C) Ilahî kitaplarda bireyin yaratıcıya, kendisine, ailesine ve topluma karşı görevleri öğretilmiştir.
  D) Ilahî kitaplarda dünyada ve ahirette mutlu olmanın yolu ve hayatın anlamı gösterilmiştir.
   SEÇ
 5. I. Kur’an – Hz. Muhammed(sav)
  II. Zebur – Hz. Davud(as)
  III. Tevrat – Hz. Musa (as)
  IV. İncil – Hz. Nuh(as)
  Yukarıdaki kutsal kitap ve peygamber eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
   SEÇ
 6. “Ey Muhammed! Onlar, sana indirilen Kitab’a da, senden önce indirilene de inanırlar; ahirete de yalnız onlar kesinlikle inanırlar.”(Bakara suresi 4. ayet. ) Bu ayete göre İslam’daki ilahî kitap anlayışı ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) İslam dini, yalnız Kur’an’a değil, daha önce gönderilen ilahî kitaplara da iman etmeyi emretmektedir.
  B) İlahî kitaplara inananlar ahirete de inanırlar.
  C) İslam dini ilahî kitapların hepsine günümüzdeki şekliyle de iman etmeyi gerektirir.
  D) Kitaplara iman, İslam inancının temel esaslarından biridir.
   SEÇ
 7. Asr suresinde hüsrana uğramayan insanların özellikleri hangi sıra ile verilmiştir?
  A) İman - Sabrı tavsiye – Salih amel – Hakkı tavsiye
  B) İman– Salih amel – Hakkı tavsiye- Sabrı tavsiye
  C) İman - Sabrı tavsiye – Hakkı tavsiye – Salih amel
  D) Sabrı tavsiye - İman – Salih amel – Hakkı tavsiye
   SEÇ