ANA SAYFA

2.Dönem 1.Yazılı Testi

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan durumlardan biri değildir?
  A) Esnemek
  B) Bir şey yiyip içmek
  C) Birisiyle konuşmak
  D) Farzlardan birini terk etmek
   SEÇ
 2. Namazların son oturuşunda sırası ile hangi dualar okunur?
  A) Sübhaneke, Salli, Barik, Ettehiyatü
  B) Sübhaneke, Ettehiyyatü, Salli, Barik
  C) Ettehiyyatü, Rabbena, Salli, Barik
  D) Ettehiyyatü, Salli, Barik, Rabbena
   SEÇ
 3. Namaz kılan insanda; güzel duygular gelişirken, kötü duygular zamanla yok olur. Acıma, merhamet, sevgi, yardımlaşma gibi güzel duygular gelişir. Çevresine ve yeşilliklere zarar vermez, onları korumayı bir görev bilir. Bu metne verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Namaz dinin direğidir.
  B) Namaz temizlik bilincini geliştirir.
  C) Namaz güzel davranışlara yönlendirir.
  D) Namaz zamanı iyi kullanmayı öğretir.
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki şartlardan biri değildir?
  A) İstikbal-i kıble
  B) Kıyam
  C) İftitah tekbiri
  D) Kıraat
   SEÇ
 5. Namazla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Akşam namazının farzı sünnetinden önce kılınır.
  B) Cuma namazının cemaatle kılınması zorunludur.
  C) Niyet, namazın içindeki farzlarındandır.
  D) Secde etmek namazın farzlarındandır.
   SEÇ
 6. Zekât ve sadaka gibi ibadetlerin aşağıdakilerden hangisini engellemesi beklenir?
  A) Zenginliği
  B) Ekonomik canlılığı
  C) Toplumsal dayanışmayı
  D) Haset ve kıskançlık gibi duyguları
   SEÇ
 7. Gusül abdesti almayı gerektiren bir durum olmadığı hâlde cuma ya da bayram namazlarını kılmak için gusül abdesti almanın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Farz
  B) Sünnet
  C) Mübah
  D) Vacip
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi zekât verilecek mallar arasında yer almaz?
  A) Oturulan ev
  B) Altın ve gümüş
  C) Sığır ve manda
  D) Ticaret malları
   SEÇ
 9. Cenaze namazı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Diğer namazları bozan her durum cenaze namazı için de geçerlidir.
  B) Sünnet bir namazdır.
  C) Ölen kişi için dua niteliğindedir.
  D) Rüku ve secdesi yoktur.
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi bayrağımız için söylenemez?
  A) Türk dünyasını temsil eder.
  B) Millî ve manevî değerlerimizdendir.
  C) Milletimizin bağımsızlığının sembolüdür.
  D) Rengini şehit kanlarından aldığına inanılır.
   SEÇ
 11. Aşağıdaki davranışların hangisinde kul hakkı oluşmaz?
  A) Devlet malını hor kullanmak.
  B) Kendi eşyasına zarar vermek.
  C) Hırsızlık yapmak.
  D) Hile yapmak.
   SEÇ
 12. Bir kimsenin yüzüne karşı söylendiğinde hoşlanmayacağı sözlerin arkasından söylenmesine ne denir?
  A) Yalan
  B) İftira
  C) Gıybet
  D) Hile
   SEÇ
 13. “Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.” Aşağıdakilerden hangisi hadiste verilen mesajla çelişir?
  A) İşi yokuşa sürmek
  B) Kolayına bakmak
  C) Hoşgörülü olmak
  D) Yapıcı olmak
   SEÇ
 14. Aşağıdaki surelerden hangisi diğerlerinden daha uzundur?
  A) Yasin
  B) Nasr
  C) Kevser
  D) Bakara
   SEÇ
 15. “Kur’an bir bilim kitabı değil, bilimin kaynağı olan insan düşüncesine yön veren kutsal bir kitaptır. Bununla birlikte Kur’an; bilim, araştırma ve aklı kullanma gibi metodlardan övgüyle söz eder.” Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
  A) Kur’an insanı düşünmeye sevkeder.
  B) Bilimin kaynağı insan düşüncesidir.
  C) Kur’an’da bilimsel gerçekler tüm ayrıntıları ile yer alır.
  D) Kur’an insanın araştırmasını ve aklını kullanmasını ister.
   SEÇ
 16. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından biri değildir?
  A) Doğru sözlü olmak
  B) Akıllı ve zeki olmak
  C) Okur-yazar olmak
  D) Güvenilir olmak
   SEÇ
 17. Aşağıdaki savaşların hangisinde esir alınan Mekkeli müşrikler on müslümana okuma yazma öğretme şartıyla serbest bırakılmıştır?
  A) Bedir
  B) Hendek
  C) Hayber
  D) Uhud
   SEÇ
 18. Dört büyük Kutsal Kitab’ın gönderiliş sırası hangi seçenekte verilmiştir?
  A) İncil - Tevrat - Zebur - Kur’an
  B) Tevrat - İncil - Zebur - Kur’an
  C) Zebur - Tevrat - İncil - Kur’an
  D) Tevrat - Zebur - İncil - Kur’an
   SEÇ
 19. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan biridir?
  A) Hz. Ömer
  B) Hz. Ali
  C) Hz. Osman
  D) Hz. Cafer
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerden hangisi “Peygamber” anlamında kullanılan bir kavram değildir?
  A) Nebi
  B) Resul
  C) Elçi
  D) Veli
   SEÇ