ANA SAYFA

Din Kültürü Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Yazılı Testi

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi vahyin gönderiliş sebeplerinden biri değildir?
  A) İnsanları doğru yola çağırmak
  B) Yaşamın amacı hakkında bilgilendirmek
  C) İlim ve teknolojide ilerlemeye katkı sağlamak
  D) Peygamberler aracılığıyla insanlarla iletişim kurmak
   SEÇ
 2. Namaz hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) Hasta iken namaz kılmak zorunlu değildir.
  B) Ezan okumak namazın şartlarından biridir.
  C) Bütün ilahi dinlerde benzer şekilde emredilmiştir.
  D) Peygamberimizin Miraç’ta yaşadığı hallerden ibarettir.
   SEÇ
 3. Kunut duaları aşağıdaki namazlardan hangisinde okunur?
  A) Vitir
  B) Teravih
  C) Cuma
  D) Bayram
   SEÇ
 4. Abdestin alınış sırasında kollar yıkandıktan sonra aşağıdakilerden hangisi yapılır?
  A) Ağza ve burna su verilir.
  B) Başın 1/4’ü meshedilir.
  C) Ayaklar topuklarla birlikte yıkanır.
  D) Kulak temizlenir ve ense meshedilir.
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi namazın kılınış şartlarından (içindeki farzlarından) biridir?
  A) Abdest almak
  B) Niyet etmek
  C) Kıbleye dönmek
  D) Rüku’ya eğilmek
   SEÇ
 6. Cuma namazı hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) Onaltı rekâttır.
  B) Farz-ı ayn’dır.
  C) Farzı dört rekâttır.
  D) Hutbeden önce kamet getirilir.
   SEÇ
 7. Bayram namazının kılınış vakti aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) İmsak vaktinde
  B) Güneş doğduğunda
  C) Sabah namazı vaktinde
  D) Güneş doğduktan 45 dakika sonra
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’e ilk iman edenlerden biridir?
  A) Hz. Ömer
  B) Hz. Hamza
  C) Hz. Zeyd
  D) Hz. Abbas
   SEÇ
 9. Hz. Muhammed’in Mekke’de kurulan panayırlara gelen insanları ziyaret ederek İslam’ı tebliğ ettiği bir dönemde Medine’den gelip İslam’ı davetini kabul eden ilk Müslüman grup kaç kişiden oluşmaktaydı?
  A) 70
  B) 32
  C) 12
  D) 6
   SEÇ
 10. İslam’a çağrının üç yıllık gizli döneminde inen ayetler, daha çok kimin evinde Müslümanlara anlatılıyordu?
  A) Hz. Hamza
  B) Hz. Erkam
  C) Hz. Ebu Bekir
  D) Hz. Talha
   SEÇ
 11. • Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklardı.
  • Müslümanlarla Yahudiler barış içinde yaşayacaklardı.
  • İki taraftan biri, üçüncü bir tarafla barış antlaşması yaparsa, diğer taraf bu antlaşmayı tanıyacaktı.
  Hakkında bilgi verilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hudeybiye Antlaşması
  B) Medine Sözleşmesi
  C) Rıdvan Biatı
  D) Akabe Biatı
   SEÇ
 12. İslam dininde bazı özel durumlarda yalan söylemek caiz görülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi bu özel durumlardan biri değildir?
  A) İlim öğrenmek
  B) Savaşta düşmanı yanıltmak
  C) Bir aileyi dağılmaktan kurtarmak
  D) Dargın insanların arasını düzeltmek
   SEÇ
 13. “İnsanın cemâli (güzelliği) sözünün güzelliğidir. Kemâli (olgunluğu) fiillerinin doğruluğu ve işinin dürüstlüğüdür. Ziyneti (süsü) ve güzelliği ise sözlerinin iyiliğidir.” Hacı Bektaş Veli bu sözünde aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?
  A) Olgun insan olmaya
  B) Açık sözlü olmaya
  C) Güzel söz söylemeye
  D) Doğru davranmaya
   SEÇ
 14. İnsana sadâkat yakışır görsede ikrâh,
  Yardımcısıdır doğruların hazreti Allah
  Ziya Paşa
  Bu beyitte vurgulanmak istenen temel ahlaki değer aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Doğruluk
  B) Adalet
  C) Sabır
  D) Merhamet
   SEÇ
 15. Aşağıdaki davranışlardan hangisi gıybet değildir?
  A) Kişinin hoşlanmayacağı şekilde arkasından konuşmak
  B) Kişinin arkasından onu hafife alan sözler söylemek
  C) Kişiyi arkasından işlemediği bir suçla itham etmek
  D) Kişinin arkasından kaş-göz işareti yapmak
   SEÇ
 16. Felak ve Nas surelerinin ortak konusu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yetimi korumak
  B) İyiliği öğütlemek
  C) Çalışmak ve üretmek
  D) Kötülüklerden Allah’a sığınmak
   SEÇ
 17. • Asıl adı Numan bin Sabit’tir.
  • İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve İmam
  Züfer onun yetiştirdiği en meşhur talebeleridir.
  • Fıkhu’l-Ekber ve el-Alim ve’l-Müteallim bilinen eserleridir.
  Hakkında bilgi verilen büyük İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İmam Şafii
  B) Ebu Hanife
  C) İmam Eşarî
  D) İmam Maturidi
   SEÇ
 18. Mevlana Celaleddin-i Rûmi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) Ahiliğin kurucusudur.
  B) Pîr-i Türkistan lakabıyla anılır.
  C) İtikadi bir mezhebin kurucusudur.
  D) Ölüm gününü “Şeb-i Arûs” olarak nitelemiştir.
   SEÇ
 19. Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Mustafa Rakım ve Hamit Aytaç gibi şahsiyetler hangi alanda İslam medeniyetine katkıda bulunmuşlardır?
  A) Mimarî
  B) Mûsiki
  C) Hüsnühat
  D) Minyatür
   SEÇ
 20. Batı dünyasında Algorismus olarak bilinen, matematikte cebir konularını ele alan ve sıfırı ilk keşfeden Müslüman bilgin kimdir?
  A) Harezmî
  B) Ali Kuşcu
  C) Uluğ bey
  D) Birunî
   SEÇ