ANA SAYFA

NAMAZ İBADETİ
1. NAMAZ NEDİR vE NİÇİN KILINIR?
2. NAMAZIN ŞARTLARI
2.1. Namaza hazırlık Şartları
2.1.1. Abdest, boy Abdesti (gusül) ve Teyemmüm
2.1.2. Namaza hazırlığın Diğer Şartları
2.2. Namazın Kılınış Şartları
3. NAMAZA ÇAĞRI: EZAN vE KAMET
4. gÜNLÜK NAMAZLAR (bEŞvAKİT NAMAZ )
5. CEMAATLE NAMAZ
6. CUMA NAMAZI
7. bAYRAM NAMAZI
8. CENAZE NAMAZI

1 / 20
 1. Namaz niçin kılınır?
  A) Beden sağlığımızı korumak için
  B) Allah emrettiği için
  C) Zayıflamak için
  D) İtibar sağlamak için
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki şartlardandır?
  A) Abdest
  B) Kıble
  C) Kıraat
  D) Vakit
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından değildir?
  A) Ayakları yıkamak
  B) Yüzü yıkamak
  C) Başı meshetmek
  D) Ağıza su vermek
   SEÇ
 4. Hangi namazın rükû ve secdesi yoktur?
  A) Bayram namazı
  B) Cenaze namazı
  C) Teheccüd namazı
  D) Sabah namazı
   SEÇ
 5. I. Ezan ile kametin sözleri birbirinin aynıdır.
  II. Ezan namaz vakitlerini haber vermek için okunur.
  III. İlk ezan Medine’de okunmuştur.
  IV. Kamet farz namazlardan önce okunur.
  Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
  A) II, I, IV B . I, III, IV
  C) IV,I,III
  D) II,III,IV
   SEÇ
 6. İslam’da ilk ezanı okuyan sahabe kimdir?
  A) Hz. Zeyd bin Sabit B . Hz. Ebu Bekir
  B) Hz. Ömer
  D) Hz. Bilal-i Habeşi
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi sadece cemaatle kılınan bir namazdır?
  A) Teheccüd namazı
  B) Teravih namazı
  C) Bayram namazı
  D) Akşam namazı
   SEÇ