ANA SAYFA

SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED
1. hZ. MUhAMMED’İN ÇAĞRISI: MEKKE DÖNEMİ
1.1. İlk vahiy: Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku!
1.2. Yakın Çevreye Çağrı
1.3. Çağrının Yaygınlaşması
1.4. hicret Olayı
2. hZ. MUhAMMED’İN ÇAĞRISI: MEDİNE DÖNEMİ
2.1. Peygamber Mescidi ve Sosyal İşlevi
2.2. Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
2.3. Toplumsal barışın Kurulması
3. hUDEYbİYE ANTLAŞMASI vE MEKKE’NİN FEThİ
4. vEDAhUTbESİ
5. hZ. MUhAMMED’İNvEFATI

1 / 20
 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi hicretin sebeplerinden biri değildir?
  A) Müşriklerin eziyet ve baskılarından kurtulmak için
  B) İslam’ın yayılmasına uygun bir ortam oluşturmak için
  C) İslam’ı rahat bir şekilde yaşamak için
  D) İslam devleti kurmak için
   SEÇ
 2. “Yaratan, Rabb’inin adıyla oku,
  O insanı alaktan yarattı.
  Oku O Rabb’in kerem sahibidir.
  O insana kalemle yazmayı ve
  Bilmediğini öğretendir.”
  (Alak suresi 1-5. ayetler.)
  Ayetlerde aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmemiştir?
  A) Kalemle yazmanın önemine
  B) Okumanın önemine
  C) Öğrenmenin sadece yazarak olacağına
  D) İnsanı Allah’ın yarattığına
   SEÇ
 3. Hz. Muhammed kendisine vahiy getiren melekle arasında geçenleri ilk defa kime anlatmıştır?
  A) Hz. Ömer’e
  B . Hz. Ali’ye
  C) Hz. Ebu Bekir’e
  D) Hz. Hatice’ye
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?
  A) Hz. Hatice
  B . Hz. Ebu Bekir
  C) Hz. Zeyd bin Harise
  D) Hz. Hamza
   SEÇ
 5. Hz. Muhammed hangi savaşta alınan esirleri on Müslümana okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakmıştır?
  A) Uhut Savaşı
  B . Hendek Savaşı
  C) Bedir Savaşı
  D) Taif Seferi
   SEÇ
 6. Hz. Muhammed’in Medine’de yaptırdığı mescidin bir bölümünü, okumak isteyen kimseler için ayırmış olması İslam dininin en çok hangi özelliğini vurgulamaktadır?
  A) Yardımlaşmaya verdiği önemi
  B Fakirleri koruduğunu
  C) İlme verdiği önemi
  D)Kimsesizleri koruduğunu
   SEÇ
 7. Aşağıdaki olaylar oluş tarihlerine göre hangi seçenekte doğru sıralanmıştır?
  I- Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti
  II- Hz. Muhammed’in Mekkelileri İslam dinine davet etmeye başlaması
  III- Bedir Savaşı
  IV- Mekke’nin Müslümanlar tarafından fethedilmesi

  A) II-I-III-IV
  B . ll-lll-lV-l
  C) l-ll-lV-lll
  D) l-lll-ll-lV
   SEÇ