ANA SAYFA

TEST

1 / 20
 1. 75 YKr a bir kalem ve bir silgi alan öğrenci, kaleme silginin fiyatının 4 katından 10 YKr daha az ödüyor. Silginin fiyatı kaç YKr tur?
  A) 17
  B) 20
  C) 25
  D) 30
   SEÇ
 2. Özlem’in yaşı 14, Melih’in yaşı ise Özlem’in yaşının 2 katından 11 eksiktir.Melih kaç yaşındadır?
  A) 15
  B) 16
  C) 17
  D) 18
   SEÇ
 3. Toplamları 19 olan ardışık iki sayının çarpımları kaçtır?
  A) 81
  B) 90
  C) 95
  D) 104
   SEÇ
 4. {1, 3, 5, 7, 9} kümesinin elemanları kullanılarak yazılabilen üç basamaklı rakamları farklı en büyük sayı ile üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayının farkı kaçtır?
  A) 444
  B) 620
  C) 740
  D) 840
   SEÇ
 5. Biri diğerinin 9 katı olan iki sayının farkı 56 dır. Buna göre küçük sayı kaçtır?
  A) 63
  B) 54
  C) 38
  D) 7
   SEÇ
 6. A ve B şehirlerinin arasının 550 km olduğu biliniyor. Saatteki ortalama hızı 45 km ve 65 km olan iki otomobil bu iki şehirden karşılıklı olarak aynı anda yola çıktıktan kaç saat sonra karşılaşırlar?
  A) 4
  B) 5
  C) 6
  D) 7
   SEÇ
 7. Anne 38 yaşında iken kızı 12 yaşında olduğuna göre kaç yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının 3 katı olur?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 8. Bir kümesteki tavşan ve tavukların sayısının toplamı 33 tür. Kümeste toplam 84 tane ayak bulunduğuna göre tavşanların sayısı kaçtır?
  A) 24
  B) 18
  C) 10
  D) 9
   SEÇ
 9. I. 15 + 1 = 16
  II. 16/2 =8
  Yukarıda bir problemin çözümü verilmiştir. Buna göre çözümü sağlayan problem aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hangi sayının bir fazlasının iki katı 8 dir?
  B) Hangi sayının iki katının bir eksiği 15 dir?
  C) Hangi sayının bir eksiğinin yarısı 15 dir?
  D) Hangi sayının bir fazlasının yarısı 8 dir?
   SEÇ
 10. 32 + 30 = 62
  62 x 2 = 124
  Yukarıda verilen işlemler, aşağıdaki hangi problemin çözümüdür?
  A) 32 elmanın 30 fazlasının 2 katı kaçtır?
  B) 32 elmanın 30 eksiğinin yarısı kaçtır?
  C) 32 elmanın 2 katının 30 fazlası kaçtır?
  D) 30 elmanın 2 katının 32 eksiği kaçtır?
   SEÇ
 11. 200 – 50 = 150
  150 : 2 = 75
  150 – 75 = 75
  Yukarıda verilen işlemler aşağıdaki hangi problemin çözümüdür?
  A) 200 kg pamuğun 50 kg ı işleniyor. Geriye kaç kg pamuk kalır?
  B) 200 kg pamuğun yarısı işleniyor. Geriye kaç kg pamuk kalmıştır?
  C) 200 kg pamuğun 50 kg ı satılıyor. Geriye kalanın yarısı işleniyor. Geriye kaç kg pamuk kalmıştır?
  D) 200 kg pamuğun 50 kg ı satılıyor. Geriye kalan pamuğun yarısı kaç kg dır?
   SEÇ
 12. 150 x1/3=50
  Yukarıdaki işlem, aşağıdaki problemlerden hangisinin çözümüdür?
  A) 150 m yolun 3 katı kaç m dir?
  B) 150 m yolun 3 m eksiği kaç m dir?
  C) 150 m yolun 1/3 ü kaç m dir? D)1/3’ ü 150 m olan yolun tamamı kaç m dir?
   SEÇ
 13. Songül 204 sayfalık bir kitabı her gün bir öncekinden 8 sayfa fazla okuyarak 4 günde bitirdiğine göre ilk gün kaç sayfa okumuştur?
  A) 39
  B) 41
  C) 47
  D) 54
   SEÇ
 14. Ayşe elindeki kuru boyaları arkadaşlarına eşit olarak paylaştırdığında kişi başına 8 tane düşüyor. Kişi başına 6 şar tane kuru boya verdiğinde ise 10 tane artıyor. Ayşe’nin kaç tane kuru boyası vardır?
  A) 10
  B) 20
  C) 30
  D) 40
   SEÇ
 15. I. 15 – 3 = 12
  II. 12 x 3 = 36
  III. 36 x 2 = 72
  Yukarıda verilen işlemler, aşağıdaki problemlerden hangisinin çözümüdür?
  A) Hangi sayının yarısının beş katı 120 dir?
  B) Hangi sayının 3 fazlasının 2 katı 15 dir?
  C) Hangi sayının 3 eksiğinin 5 katı 120 dir?
  D) Hangi sayının yarısının üçte birinin 3 fazlası 15 tir?
   SEÇ
 16. Ali, Ahmet ve Filiz 162 tane cevizi aralarında paylaşıyorlar. Her dağıtımda Ali 5 ceviz alıyorken, Ahmet 9 ceviz, Filiz ise 4 ceviz alıyor. Filiz toplam kaç tane ceviz alır?
  A) 20
  B) 36
  C) 45
  D) 81
   SEÇ
 17. I. 120 – 20 = 100
  II. 100 : 2 = 50
  Yukarıda verilen işlemler, aşağıdaki hangi problemin çözümüdür?
  A) Hangi sayının yarısının 20 eksiği 120 dir?
  B) Hangi sayının 2 katının 20 fazlası 120 dir?
  C) Hangi sayının 20 fazlasının 2 katı 120 dir?
  D) Hangi sayının 2 katının 20 eksiği 120 dir?
   SEÇ
 18. 10 + a = 7 + 10 işlemine göre a harfi ile belirtilmiş olan sayı kaçtır?
  A) 3
  B) 7
  C) 10
  D) 17
   SEÇ
 19. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) 24 x 0 = 0
  B) 1 x 15 = 1
  C) 10 x (15 + 14) = 150 + 140
  D) (12 + 3) x 5 = (12 x 5) + (3 x 5)
   SEÇ
 20. I. 9 + 0 = 9
  II. 6 x 0 = 6
  III. 7 x 1 = 7
  Yukarıda verilen işlemlerden hangileri doğrudur?
  A) I, III
  B) I, II
  C) Yalnız I
  D) II, III
   SEÇ