ANA SAYFA

Fen ve Teknoloji 1.Dönem Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Cam çubuk ipek kumaşa, plastik çubuk ise yünlü kumaşa sürtülüyor. Bu çubukların son yük durumları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
   SEÇ
 2. Proton, nötron ve elektronların yükleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
   SEÇ
 3. +q yüklü K küresi ile -5q yüklü L küresi birbirine dokunduru lup ayrılıyor. K ve L’nin son yük durumları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

   SEÇ
 4. Bulutta oluşan büyük miktardaki elektrik yükünü bir iletkenle toprağa aktarmaya yarayan aletin adı nedir?
  A) Paratoner
  B) Elektroskop
  C) Pil
  D) Yalıtkan
   SEÇ
 5. L uzunluklu A kesit alanına sahip iletkenin direnci R’dir. Uzunluğu ve kesit alanı yarıya indirildiğinde iletkenin direnci kaç R olur?

   SEÇ
 6. Bir elektrik devresine herhangi bir nedenle yüksek akım gelirse, devreyi açarak akımı kesmeye yarayan araçlara ne ad verilir?
  A) Voltmetre
  B) Direnc
  C) Ampul
  D) Sigorta
   SEÇ
 7. Potansiyel – Akım grafiği verilen devrenin direnci kaç Ω’dur?
  A) 2
  B) 4
  C) 8
  D) 16
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangileri güneşin katmanlarındandır? I- Işık küre II- Renk küre III- Taç küre
  A) Yalnız I
  B) I - II
  C) II - III
  D) I - II - III
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi bir iç gezegendir?
  A) Mars
  B) Neptun
  C) Dunya
  D) Venus
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi Ay’ın Dünya etrafında dönmesi sonucu meydana gelir?
  A) Mevsimler
  B) Ay’ın evreleri
  C) Gece ve gunduz
  D) Guneş lekeleri
   SEÇ
 11. Hayvan hücresinde bulunan sentrozom, aşağıdakilerin hangisinde görevlidir?
  A) Enerji uretiminde
  B) Hucre bolunmesinde
  C) Protein sentezinde
  D) Atıkların depolanmasında
   SEÇ
 12. Şekildeki bitkiler için ne söylenebilir?
  A) I.’si sacak koklu, II.’si depo kokludur.
  B) I.’si yumru govdeli, II.’si odunsu govdelidir.
  C) Her ikisi de yaprak ve ciceğinde besin depo eder.
  D) Her ikisi de govdesinde su depo eder.
   SEÇ
 13. Fotosentez Solunum
  1. Gece ve gündüz gerçekleşir.
  1. Sadece gündüz gerçekleşir.
  2. Sadece bitkilerde görülür.
  2. Tüm canlılarda görülür.V 3. Dışarı oksijen verilir. 3. Oksijen kullanılır.
  4. Karbondioksit kullanılır.
  4. Dışarı karbondioksit verilir.
  Yukarıdaki tabloda fotosentez ve solunuma ait kaç numaralı özellikler yer değiştirirse, tablo doğru olur?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 14. Şekildeki çiçekte tozlaşma olayı kaç numaralı kısımlar arasında olur?
  A) 1 - 2
  B) 2 - 3
  C) 3 - 4
  D) 1 - 4
   SEÇ
 15. Bitki ve hayvan atıklarını parçalayıp inorganik hâle dönüştüren canlılar hangi grupta yer alır?
  A) Ureticiler
  B) Otcullar
  C) Etciller
  D) Ayrıştırıcılar
   SEÇ
 16. • Vücut savunmasında görevli olma
  • Yumuşak dokuları koruyup desteklik sağlama
  • Çeşitli doku ve organları birbirine bağlama
  Yukarıda verilen özellikler hangi dokuya aittir?
  A) Epitel doku
  B) Bağ doku
  C) Kıkırdak doku
  D) Kemik doku
   SEÇ
 17. Aşağıdaki besinlerden hangisi sindirime uğramadan kana geçebilir?
  A) Karbonhidrat
  B) Protein
  C) Vitamin
  D) Yağ
   SEÇ
 18. B kan grubundan olan bir insanın gerektiğinde kan alabileceği gruplar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
  A) A – B
  B) B – AB
  C) AB – 0
  D) B – 0
   SEÇ
 19. Tiroid bezi az çalışan bir insanda aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?
  A) Halsizlik ve yorgunluk
  B) Kan basıncının yukselmesi
  C) Sinirlilik
  D) Kalp atışının hızlanması
   SEÇ
 20. • Kornea yüzeyinin normal olmaması sonucu cisimlerin şeklinin bozuk görüldüğü göz kusurudur.
  • Silindirik mercek kullanılarak düzeltilir.
  Yukarıda verilen bilgiler hangi göz kusuruyla ilgilidir?
  A) Miyop
  B) Hipermetrop
  C) Astigmatizm
  D) Presbitlik
   SEÇ