ANA SAYFA

Fen Bilimleri Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi hayat döngüsü göz önüne alındığında diğerlerinden ayrılır?

   Bal arısı
   Yarasa
   Tavuk
   Balina
 2. Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkilerde rüzgâr yardımıyla tozlaşmayı kolaylaştıran etkenlerden biri değildir?

   Çiçeklerinin renkli ve kokulu olması
   Polenlerin çok sayıda olması
   Dişi organın tepeciğinin yapışkan yapıda olması
   Dişi organ yüzeyinin geniş olması
 3. I. Döllenme
  II. Tohum ve meyve oluşumu
  III. Tozlaşma
  IV. Çimlenme
  V. Gelişme ve bitkinin oluşması
  Çiçekli bir bitkinin hayat döngüsündeki evreler yukarıda karışık olarak verilmiştir. Bu evrelerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

   I- II- III- IV- V
   V- II- IV- I- III
   III- I- II- IV- V
   IV – III- II- I- V
 4. Gelişmiş bitkilerin tohumlarında çenek adı verilen yapılar vardır. Çenekler, tohum çimlenirken embriyoya besin sağlar. Buna göre tohumun çimlenerek genç fi deyi oluşturmasına kadar geçen sürede çeneklerdeki besin miktarı için ne söylenebilir?

   Zamanla azalır.
   Zamanla artar.
   Önce azalır sonra artar.
   Değişmez.
 5. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

   İlkel hücrelerin çekirdekleri kalıtım materyali taşımaz.
   Canlının en küçük yapı taşı olan hücre de canlıdır.
   Hücre çeperi maddelerin hayvan hücresine geçişini sağlar.
   Testis, dişi üreme organlarından biridir.
 6. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

   Balıklarda dış döllenme görülür.
   Sperm hücrelerinde hareketi sağlayan kuyruk vardır.
   Sık doğum sakıncalı olduğu için aile planlaması yapmak gerekir.
   Koltuk altında kıllanma yetişkinlikte başlar.
 7. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

   Yavru kurbağalar başkalaşım geçirip ergin kurbağa hâline dönüşür.
   Çiçeğin dişi üreme organı polen keselerini taşır.
   Tohum taslağının gelişip olgunlaşmasıyla tohum oluşur.
   Bitki tohumları ışıksız ortamda da çimlenebilir.
 8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

   Bitki hücrelerinde kofullar küçüktür.
   Çanak yapraklar, çekici renkleriyle hayvanları kendilerine çeker.
   Çiçekli bitkilerde döllenme yumurtalıkta gerçekleşir.
   Bir bitkinin hayat döngüsü tozlaşmayla başlar.
 9. Vücudumuzda iskelet hangi sistemi oluşturur?

   Kas sistemi
   Destek sistemi
   Dolaşım sistemi
   Solunum sistemi
 10. hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi veya hangileri aşağıda doğrudur?
  I. Tüm dokular aynı tip hücrelerden oluşur.
  II. Sistemler, birlikte çalışan organ gruplarından oluşur.
  III. Sistemler bir araya gelerek organizmayı oluşturur.

   Yalnız II
   I ve III
   II ve III
   I,II ve III
 11. I. Kuvvet hareketli bir cismi durdurur
  II.Kuvvet birimi Newton’dur
  III. Kuvvetin döndürme etkisi vardır.
  IV. Kuvvet dinamometre ile ölçülür.
  Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

   I , IV
   I , II, IV
   I , II , III , IV
   I , III , IV
 12. 10 kg kütleli tahta sandık Dünya'dan Ay'a götürülüyor. Sandığın aşağıdaki niceliklerinden hangisi değişir?

   hacim
   ağırlık
   kütle
   özkütle
 13. Aşağıdaki olaylardan hangisi kuvvet etkisiyle gerçekleşmez?

   Bir futbolcunun duran topa vurması
   Hareket eden bir aracın yön değiştirmesi
   Yüksekten bırakılan cismin düşmesi
   Katı haldeki maddenin erimesi
 14. Birbirini dengeleyen iki kuvvetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri aynıdır?
  I.Doğrultuları
  II.Yönleri
  III.Büyüklükleri (şiddetleri)
  IV.Uygulama noktaları

   I-III
   I-III-IV
   I-II-III
   I-II-III-IV
 15.  Aşağıdakilerden hangisi sürat birimi değildir?

   m/s
   km/h
   mxs
   cm/dk
 16. Üzerine kuvvet uygulanan bir cisim için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A)  
  B)  
  C)  
  XD)  

   Hareket yönü değişebilir
   Sürati artabilir
   Sabit süratle hareket edebilir
   Sıvı halden gaz haline geçebilir
 17. Aşağıdakilerden hangisi sabit süratli harekete örnektir?

   Elmanın ağaçtan düşmesi
   Uçağın yere inmesi
   Kırmızı ışığa yaklaşan aracın hareketi
   Kronometre ibresinin dönmesi
 18. 'Dünya'nın üzerinde bulunan varlıklara uyguladığı çekim kuvvetine 'ağırlık' denir.''
  Ege, kitabında yukarıdaki bilgiyi okumuştur. Okuduğu bilgi ile ilgili yaptığı yorumlardan hangisi yanlıştır?

   Her maddenin bir ağırlığı vardır.
   Dünya üzerinde cismin bulunduğu yer değişirse ağırlığı değişir.
   Ağırlık birimi kilogramdır.
   Yerçekiminin olmadığı yerde ağırlık da yoktur.
 19. Büyüklükleri 20N ve 30N olan iki kuvvetin bileşkesi en az ve en çok kaç sırayla N olabilir?

   10N-50N
   0-50N
   25N-40N
   10N-60N
 20. 720 km lik yolu 5 saatte alan bir arcın süratikaç m/s`dir?

   40
   45
   60
   144