ANA SAYFA

Fen ve Teknoloji 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Burak, 100 m uzunluğundaki okul bahçesini bir baştan diğer başa 20 saniyede koşmaktadır. Buna göre, Burak’ın sürati kaç m/s’dir?
  A) 20
  B) 15
  C) 10
  D) 5
   SEÇ
 2. 72 km/h kaç m/s’dir?
  A) 40
  B) 30
  C) 20
  D) 10
   SEÇ
 3. K, L ve M cisimlerine ait elektrik, iletkenlik ve yalıtkanlıkları tabloda verilmiştir.

  Buna göre, bu cisimler aşağıdakilerden hangileri olabilir?
  .......K ................L..................... M
  A) Bakır tel Porselen bardak Demir çivi
  B) Bakır tel Demir çivi Porselen bardak
  C) Porselen bardak Bakır tel Demir çivi
  D) Porselen bardak Demir çivi Bakır tel
   SEÇ
 4. Elektrik devrelerinde kullanılan reostanın görevi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
  A) Elektrik akımını ölçer.
  B) Elektrik akımını azaltır ya da çoğaltır.
  C) Elektrik devresindeki gerilimi ölçer.
  D) Elektrik devresindeki direnci ölçer.
   SEÇ
 5. Aşağıdaki cümlelerin doğru (D) veya yanlış (Y) olduğuna karar vererek ok yönünde ilerleyiniz.

  Hangi doğru sonuca ulaştınız?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 6. Düzlem bir aynanın 0,5 m önünde duran Ali görüntüsünü kendisinden kaç metre uzakta görür?
  A) 2
  B) 1,5
  C) 1
  D) 0,5
   SEÇ
 7. I- Sünger taşı
  II- Granit
  III- Mermer
  Yukarıdaki kayaçlardan hangileri magmatik kayaçtır?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 8. Ağır, ince taneli, su tutan, zor işlenen ve kiremit, tuğla, seramik alanında kullanılan toprak çeşitinin adı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
  A) Killi
  B) Kireçli
  C) Humuslu
  D) Kumlu
   SEÇ
 9. Aşağıdaki olaylardan hangisi kimyasal değişimdir?
  A) Buzun erimesi
  B) Suyun kaynaması
  C) Yaprağın düşmesi
  D) Peynirin küflenmesi
   SEÇ
 10. Tanecik modeli verilen madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Moleküler yapılı bileşiktir.
  B) Moleküler yapılı elementtir.
  C) Atomik yapılı elementtir.
  D) Atomik yapılı bileşiktir.
   SEÇ
 11. Maddelerin fiziksel hâlleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Gazların belirli bir hacmi ve şekli yoktur.
  B) Sıvıların belirli bir hacmi ve şekli vardır.
  C) Katı hâl, maddenin en düzenli hâlidir.
  D) Sıvılar konuldukları kabın şeklini alırlar.
   SEÇ
 12. Isı ile ilgili;
  I- Bir enerji türüdür.
  II- Isının akış yönü sıcaktan soğuğa doğrudur.
  III- Katı maddelerde ışıma yoluyla yayılır.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
   SEÇ
 13. Aynı ortamda bulunan kaplara, aynı sıcaklıkta ve miktarda su konulup iki saat bekletiliyor.

  İki saat sonra 2. kaptaki suyun daha sıcak olduğu tespit ediliyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
  A) 2. kap daha yalıtkandır.
  B) 1. kap daha yalıtkandır.
  C) 2. kap iletken maddeden yapılmıştır.
  D) 1. ve 2. kap aynı maddeden yapılmıştır.
   SEÇ
 14. Hücrelerimiz bulunduğu dokunun çeşidine, yaptığı göreve göre şekil ve büyüklük yönünden farklılık gösterir. Aşağıdakilerden hangisi bu ifadeye uygun bir örnek değildir?
  A) Yumurta hücresinin yuvarlak olması
  B) Alyuvarların ancak mikroskopla görülmesi
  C) Ağız içi epitel hücresinin çekirdekli olması
  D) Sinir hücrelerinin bir metreden uzun olabilmesi
   SEÇ
 15. Aşağıdakilerden hangisi alabalıktaki üreme ve gelişme özelliklerindendir?
  A) Oluşan yumurtaların tamamının döllenerek ergin birey haline gelmesi
  B) Embriyonun ana canlı vücudunda gelişimini tamamlaması
  C) Üreme hücrelerinin ana canlının vücudunda birleşmesi
  D) Bir defada çok sayıda yumurta hücresinin Döllenebilmesi
   SEÇ
 16. Şekilde çiçekli bir bitkinin hayat döngüsü verilmiştir. Bu döngüde kaç numaralı şekiller yer değiştirirse döngü doğru olur?
  A) 1 ve 3
  B) 1 ve 4
  C) 2 ve 3
  D) 3 ve 4
   SEÇ
 17. Bir çiftçi laboratuvarda topraklarını incelettiriyor. Ziraat görevlileri, inceleme sonucuna göre gübre kullanmasına gerek olmadığını söylüyorlar. Buna göre çiftçinin toprağında aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda vardır?
  A) Kimyasal zirai ilaçlar
  B) Madensel maddeler
  C) Canlı varlıklar
  D) Su
   SEÇ
 18. Şekilde vücudumuzdaki eklemlerden biri verilmiştir. Bu eklem aşağıdaki vücut kısımlarının hangisinde yer alır?
  A) Dirsekte
  B) Omurgada
  C) Kafatasında
  D) Çenede
   SEÇ
 19. Sevim gerektiğinde Nurcan, Ebru ve Murat’a kan verebilir. Ancak onlardan kan alamaz. Nurcan, Ebru ve Murat’ın kan grupları birbirinden farklı olduğuna göre Sevim’in kan grubu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) A
  B) B
  C) AB
  D) 0
   SEÇ
 20. Tabloda solunum sistemindeki yapı ve organlarımız numaralandırılarak verilmiştir. Solunumda aldığımız hava hangi sırayla bu yapı ve organlardan geçerek alveollere ulaşır?
  A) 1 - 3 - 2 - 6 - 5 - 4
  B) 2 - 3 - 1 - 6 - 5 - 4
  C) 4 - 5 - 6 - 1 - 2 - 3
  D) 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
   SEÇ