ANA SAYFA

Fen Bilimleri 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. 3 saatte 165 km yol alan bir aracın sürati kaç km/h’tir?
  A) 40
  B) 45
  C) 50
  D) 55
   SEÇ
 2. 14 N ağırlığındaki bir kutuyu tartabilmek için şekildeki dinamometrelerden hangisinin kullanılması en uygundur?
  A) K’nin
  B) L’nin
  C) M’nin
  D) N’nin
   SEÇ
 3. Ahmet, Fen ve teknoloji dersi için elektrik çarpmalarına karşı alınabilecek önlemlere yönelik hazırladığı sunumu arkadaşlarıyla paylaştı: (I) Elektrik güvenliği açısından yeterli tedbir alınmadığı takdirde elektrik çarpmaları meydana gelebilir. (II) Bunun için, prizlere çivi, iğne gibi metal cisimleri sokmamalıyız. (III) Musluk suyunun da yalıtkan olduğunu düşünürsek ıslak elle prize, fişe veya anahtara dokunabiliriz. (IV) Elektrik direklerine kesinlikle tırmanmamalı ve sarkan kablolara dokunmamalıyız. Ahmet’in sunumundaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi yanlıştır?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
   SEÇ
 4. Özdeş lamba, üreteçler ve tellerle kurulmuş şekildeki devrelerde kullanılan dirençlerin boyları L cinsinden verilmiştir.

  Dirençlerin cinsleri ve kalınlıkları aynı olduğuna göre, I, II ve III numaralı devrelerde bulunan lambaların parlaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
  A) II > I > III
  B) III > I > II
  C) I > II > III
  D) III > II > I
   SEÇ
  1. SEÇ
 5. Aşağıdaki teknolojik araçlardan hangisinin kullanılması sesin yansıması ile ilgili değildir?
  A) Gemilerde sonar cihazı kullanılması
  B) Konser salonlarında mikrofon kullanılması
  C) Araçların hızlarını kontrol etmek için radar kullanılması
  D) Doktorların ultrason cihazı kullanması
   SEÇ
 6. Öğrenciler, “toprak erozyonu” konulu poster yarışması için aşağıdaki posterleri hazırladılar.

  Buna göre, hangi öğrencinin posteri yarışma konusuna uygundur?
  A) Yalnız Bengü’nün
  B) Bengü ve Ceyda’nın
  C) Ceyda ve Mustafa’nın
  D) Bengü ve Mustafa’nın
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi doğal bir anıttır?
   SEÇ
  1. SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişime örnektir?
  A) Karın erimesi
  B) Demirin paslanması
  C) Patatesin çürümesi
  D) Odunun yanması
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi gaz maddeyi oluşturan taneciklerin hareketli olduğunu gösterir?
  A) Mürekkebin suda yayılması
  B) Tuzun suda çözünmesi
  C) İlkbaharda açan çiçeklerin kokusunun hissedilmesi
  D) Yağmur sırasında derelerden bulanık su akması
   SEÇ
  1. SEÇ
 10. I- İletim
  II- Konveksiyon
  III- Soğurma
  Yukarıdakilerden hangileri ısının yayılma yollarından biri değildir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I - II
  D) II - III
   SEÇ
 11. Aşağıdaki canlılardan hangisi, şekildekine benzer hücre yapısına sahiptir?
  A) İnsan
  B) Bakteri
  C) Papatya
  D) Çam ağacı
   SEÇ
 12. Bir öğrenci “Hücreden organizmaya” adlı konunun anlatımında; hücre, doku, organ ve sisteme ait resimleri kullanmak istiyor. Buna göre verilen resim aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
  A) Hücre
  B) Organ
  C) Sistem
  D) Organizma
   SEÇ
 13. Çiçekli bir bitkinin yaşam döngüsünde, aşağıdaki olayların hangisinden sonra zigot oluşur?
  A) Gelişimini sürdüren bitkide yaprak ve çiçeğin oluşması
  B) Tohum taslağının gelişerek tohumu oluşturması
  C) Polen taneciklerinin dişicik tepesine gelmesi
  D) Tohumun çimlenerek bitkiyi oluşturması
   SEÇ
  1. SEÇ
 14. Kandaki akyuvarlar, aşağıdaki olayların hangisinde etkilidir?
  A) Yaralanma durumunda kanın pıhtılaşmasında
  B) Oksijenin hücrelere kadar taşınmasında
  C) Karbondioksitin akciğere taşınmasında
  D) Vücudun mikroplara karşı savunulmasında
   SEÇ
 15. Şekilde verilen eklem, aşağıdaki vücut kısımlarının hangisinde bulunur?
  A) Boyun
  B) Kaburga
  C) Kafatası
  D) Bacak
   SEÇ
 16. Antibiyotikler yalnızca bakterilere karşı etkili olup, virüslerin neden olduğu hastalıklarda kullanılmaz. Buna göre aşağıdaki hastalıkların hangisinde doktorun, hastaya antibiyotik vermesi eklenmez?
  A) Kolera
  B) Verem
  C) Kızamık
  D) Zatürre
   SEÇ