ANA SAYFA

2.Dönem 1.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Süleyman’ın çizdiği hayvan hücresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmamalıdır?
  A) Mitokondri
  B) Lizozom
  C) Hücre duvarı
  D) Koful
   SEÇ
 2. Yumurta → Tırtıl → Pupa → Yavru canlı
  Yukarıda hayat döngüsü verilen canlı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kurbağa
  B) Alabalık
  C) Güvercin
  D) Kelebek
   SEÇ
 3. Yukarıdaki şekilde dişi organ kaç numara ile gösterilmiştir?
  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisinin toprak altı gövdeleri sebze olarak tüketilir?
  A) Turp
  B) Havuç
  C) Pancar
  D) Patates
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi organik tarımın amaçları arasında değildir?
  A) Hayvan sağlığını korumak
  B) Tarımsal üretimi artırmak
  C) Doğal dengeyi korumak
  D) Bitki sağlığını korumak
   SEÇ
 6. Özdeş bilyeler kullanılan dinamometrelerde şekildeki durumlar gözleniyor.

  Buna göre hangi dinamometre diğerlerinden farklıdır?
  A) K
  B) L
  C) M
  D) N
   SEÇ
  1. SEÇ
 7. Demir ile suyun aşağıdaki özelliklerinden hangisi kesinlikle farklı olur?
  A) Hacimleri
  B) Sıcaklıkları
  C) Hâl durumları
  D) Tanecikli yapıları
   SEÇ

 8. Yukarıda çizimleri verilen madde modellerinin hangileri saf maddedir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa patateste fiziksel değişim oluşturur?
  A) Ateşte pişirilirse
  B) Yağda kızartılırsa
  C) Bıçakla dilimlenirse
  D) Karanlıkta çürütülürse
   SEÇ
 10. Aşağıdaki maddelerden hangisi yalıtkan bir maddedir?
  A) Demir
  B) Tahta
  C) Bakır
  D) Altın
   SEÇ

 11. Yukarıdaki elektrik devresi kalınlıkları aynı olan farklı boylardaki bakır teller ile oluşturularak ampul parlaklıkları test edilmek isteniyor. Buna göre hangi uzunluktaki bakır tel seçildiğinde ampuller en parlak yanar?
  A) 3 m
  B) 6 m
  C) 8 m
  D) 9 m
   SEÇ

 12. Şekildeki iskelette, kısa kemik hangi rakamla gösterilmiştir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 13. Nefes verilmesi sırasında, akciğerler ve diyaframda meydana gelecek değişim resimdeki gibidir. Buna göre nefes alınması sırasında akciğerlerde nasıl bir değişiklik olur?
  A) Diyafram aşağıya doğru düzleşir.
  B) Kaburgalar arası kaslar gevşer.
  C) Akciğerler hacimce daralır.
  D) Göğüs kafesi düzleşir.
   SEÇ
 14. L kabındaki su moleküllerinin hızı, K kabındaki su moleküllerinin hızından büyüktür. Şekildeki K ve L kaplarında bulunan sular M kabına boşaltılıyor.
  Buna göre M kabındaki su moleküllerinin hızları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) K’dakilerin hızlarından büyüktür.
  B) K’dakilerin hızlarından küçüktür.
  C) L’dekilerin hızlarından büyüktür.
  D) L’dekilerin hızları ile aynıdır.
   SEÇ
 15. Şekilde bir ışık ışınının düzlem aynadaki yansıması gösterilmiştir. Buna göre gelme açısı 60º olduğunda, yansıyan ışının ayna yüzeyi ile yaptığı açı kaç derece olur?
  A) 15
  B) 30
  C) 60
  D) 120
   SEÇ
 16. Şekildeki kuşun sesi, K, L, M ve N noktalarından duyulabilmektedir. Bu durum sesin hangi özelliği hakkında bilgi verir?
  A) Sesin soğurulabilmesi
  B) Yankı oluşturulabilmesi
  C) Her doğrultuda yayılabilmesi
  D) Şiddetinin uzaklığa bağlı olarak değişebilmesi
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerden hangisi sesin soğurulmasına yönelik yapılmaz?
  A) Yeşil alanların çoğaltılması
  B) Duvarlardaki pürüzlerin sıva ile giderilmesi
  C) Sinema salonlarında yumuşak eşya kullanılması
  D) Egzozlarda sesin şiddetini azaltan düzenek yapılması
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerden hangisi magmatik kayaçlara örnek olarak verilebilir?
  A) Kalker
  B) Kireç taşı
  C) Mermer
  D) Granit
   SEÇ
 19. Su tutma özelliği olmayan ve pamuk üretimine elverişli olan toprak türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kireçli toprak
  B) Kumlu toprak
  C) Humuslu toprak
  D) Killi toprak
   SEÇ