ANA SAYFA

Fen ve Teknoloji 2.Dönem 2.Yazılı Testi

1 / 20
 1. Zeynep, şehirlerarası bir yolda seyahat ederken otobüsün süratini hesaplamaya karar verdi. Bunun için otobüsün aldığı yol ile bu yolu alması için geçen zamanı tabloya kaydetti.
  Zeynep, tablodan yararlanarak otobüsün aldığı yol ile geçen zaman arasındaki grafiği aşağıdakilerden hangisindeki gibi çizerse doğru olur?


   SEÇ
 2. Burak, çantasının ağırlığını ölçmek istiyor.
  Buna göre Burak, resimde verilen araçlardan hangisi ile çantasının ağırlığını ölçebilir?
   SEÇ
 3. Eda, basit bir elektrik devresi kurarak test uçlarını değişik katı ve sıvılara dokundurdu. Bu devredeki ampulün ışık verip vermediğini gözlemleyip aşağıdaki çizelgeye kaydetti.

  Eda, çizelgeye göre bu maddelerin iletken ve yalıtkan olma durumlarını nasıl doğru sınıflandırmıştır?
  --------İletken------------------ Yalıtkan
  A) Çivi, tuzlu su Plastik ataş, şekerli su
  B) Plastik ataş, çivi Tuzlu su, şekerli su
  C) Plastik ataş, şekerli su Çivi, tuzlu su
  D) Tuzlu su, şekerli su Plastik ataş, çivi
   SEÇ
 4. Bütün iletkenlerin bir dirence sahip olduğunu öğrendik ancak, uzun telin kısa tele göre, ince telin kalın tele göre, nikel-krom telin bakır tele göre, daha büyük dirence sahip oluğunu da unutmamak gerekir.
  Yukarıda verilen şekil ve açıklamaya göre, iletken telin direnci nelere bağlıdır?
  A) Kalınlığına ve cinsine
  B) Uzunluğuna ve cinsine
  C) Uzunluğuna ve kalınlığına
  D) Uzunluğuna, kalınlığına ve cinsine
   SEÇ
 5. Işığın bir yüzeyden belli kurallara göre yansıması bize ışığın yansıma yönünü önceden tahmin etme imkânı verir.

  Buna göre, şekilde verilenlerden hangileri yansıma kanunlarına göre yansımış ışınlardır?
  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 6. Neşe fen ve teknoloji öğretmenine aşağıdaki soruları sordu. I- Bir vadide bağırdığımız zaman neden bir süre sonra sesimizi duyarız?
  II- Kar yağarken ya da her yer karla kaplıyken neden ortam çok sessiz olur?
  Öğretmen, bu sorulara aşağıdakilerin hangisi gibi cevap verirse doğru olur?
  I. Sorunun cevabı -----------II. Sorunun cevabı
  A) Sesin soğurulması ------Sesin yansıması
  B) Sesin yansıması -------Sesin yansıması
  C) Sesin yansıması -----Sesin soğurulması
  D) Sesin soğurulması---- Sesin soğurulması
   SEÇ
 7. Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir.
  Kireçtaşı---------Bakır ----------------Demir
  Buna göre, yukarıda kayaçlardan hangileri madendir?
  A) Yalnız kireçtaşı
  B) Bakır ve demir
  C) Kireçtaşı ve demir
  D) Kireçtaşı, bakır ve demir
   SEÇ
 8. Yaşadığımız yerin bundan 200 milyon yıl önce denizlerle kaplı olduğunu söyleyen bir bilim insanı, bu düşüncesini aşağıdaki resimlerden hangisi ile desteklemiştir?
   SEÇ
 9. Aşağıdaki modellerden hangisi aynı cins atomların oluşturduğu molekülü gösterir?
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişime örnektir?
  A) Tuzun suda çözünmesi
  B) Suyun buharlaşması
  C) Demirin paslanması
  D) Buzun erimesi
   SEÇ
 11. Sıkıştırılabilen bir maddenin tanecik modeli aşağıdakilerden hangisi olabilir?

   SEÇ
 12. Boyutları aynı olan şekildeki bakır ve demir çubukların bir ucuna özdeş tereyağı parçaları konuyor. Çubuklar diğer uçlarından özdeş ısıtıcılarla aynı anda ısıtılmaya başlanıyor.

  Önce bakır, sonra demir çubuktaki tereyağının eridiği gözleniyor.
  Bu gözleme göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
  A) Demir çubuk ısıyı daha hızlı iletir.
  B) Bakır çubuk ısıyı daha hızlı iletir.
  C) Çubukların ısı iletkenlikleri aynıdır.
  D) Demir, bakırdan daha iyi ısı iletkenidir.
   SEÇ
 13. Binaların dış cephesinde ısı yalıtım malzemesi olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?
  A) Plastik köpük
  B) Alüminyum levha
  C) Bakır tel
  D) Çelik boru
   SEÇ
 14. Aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde hem kızlarda hem de erkeklerde görülen değişikliklerdendir?
  A) Göğüslerde belirgin büyüme
  B) Yumurta oluşması
  C) Kasların gelişimi
  D) Sperm oluşması
   SEÇ
 15. Aşağıdakilerden hangisi kedi ve tavuğun üreme ve gelişmeleriyle ilgili ortak özelliklerdendir?
  A) Embriyonun gelişimini ana canlının vücudunda tamamlaması
  B) Döllenmenin ana canlının vücudunda gerçekleşmesi
  C) Yavruların başkalaşım geçirmesi
  D) Yavruların sütle beslenmesi
   SEÇ
 16. Şekildeki düzenekler oda sıcaklığında bulunmaktadır. Bir süre gözlem yapıldığında, kaç numaralı düzeneklerdeki fasulye tohumlarından yeni bitki oluştuğu gözlenir?
  A) Yalnız II
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) I ve III
   SEÇ
 17. Organik tarım uygulamaları aşağıdakilerden hangisini hedeflemez?
  A) Ürün kalitesinin artmasını
  B) İnsan sağlığının korunmasını
  C) Doğal dengenin korunmasını
  D) Sentetik gübre kullanımının artmasını
   SEÇ
 18. Şekildeki insan iskeletinde I. ve II. kısımlardaki eklem çeşidi hangisinde doğru verilmiştir?
  ------I--------------II
  A) Oynamaz------- Oynar
  B) Yarı oynar----- Yarı oynar
  C) Yarı oynar -----Oynamaz
  D) Oynar -----------Oynamaz
   SEÇ
 19. Aşağıdakilerden hangisi, dolaşım sistemimizin sağlığı için doğru bir uygulamadır?
  A) Yağlı kırmızı etin bolca yenmesi
  B) Ruhsal gerginliklerin giderilmesi
  C) Fiziksel etkinliklerin sürekli azaltılması
  D) Beslenmede tamamen katı yağ kullanılması
   SEÇ
 20. Gırtlak –>Yutak- >Soluk borusu -> Bronş ->Bronşçuk
  Yukarıda solunum sisteminin kısımları verilmiştir. Solunum sırasında burundan alınan havanın izlediği yolun doğru olması için, hangi kısımların birbiriyle yer değiştirmesi gerekir?
  A) Soluk borusu - Bronş
  B) Yutak - Soluk borusu
  C) Bronş - Bronşçuk
  D) Gırtlak – Yutak
   SEÇ