ANA SAYFA

2.Dönem 3.Yazılı Testi

1 / 20
 1. Ağırlık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Eşit kollu terazi ile ölçülür.
  B) Dinamometre ile ölçülür.
  C) Birimi kilogramdır.
  D) Dünya üzerinde her yerde aynıdır, değişmez.
   SEÇ
 2. Bir cisim üzerine etki eden kuvvetler dengelenmiş ise;
  I- Cisim durmaya devam eder.
  II- Cisim hareketli ise sahip olduğu hızı ve yönünü değiştirmeden hareketine devam eder.
  III- Cisim duruyorsa harekete başlar.
  ifadelerinden hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) II ve III
   SEÇ
 3. Çalışan basit bir elektrik devresindeki kablo bir yerinden kesilerek iki uç elde edildi. Bu iki uç birleştirilmeden K ve L sıvıları içine daldırıldığında ampulün ışık verip vermediği aşağıdaki tabloya kaydedildi:
   SEÇ

 4. Şekildeki aynı cins iletken tellerden I. telin boyu III. telin boyuna, II. telin boyu IV. telin boyuna eşittir. Buna göre, hangi iletken telin direnci en küçüktür?
  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) IV.
   SEÇ

 5. Işının üç farklı düzlem aynadaki gelme ve yansıma durumları aşağıda çizilmiştir. Buna göre, hangi aynalardaki çizimler doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 6. İki aynadan birincisi, üzerine paralel gönderilen ışık demetlerini bir noktada toplayarak dağıtıyor. İkincisi ise paralel gönderilen ışık demetlerini kendi üzerinden geri gönderiyor. Buna göre, birinci ve ikinci aynanın adları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Birinci ayna İkinci ayna
  A) Çukur Düz
  B) Çukur Tümsek
  C) Düz Çukur
  D) Düz Tümsek
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi başkalaşım kayaçlarına örnek olabilir?
  A) Kireç taşı
  B) Mermerler
  C) Sünger taşı
  D) Çakıl taşı
   SEÇ
 8. Çeşitli etkilerle doğal süreçlerde oluşan anıtlara, doğal anıtlar denir. Buna göre;
  I- Peri bacaları
  II- Damlataş mağarası
  III- Pamukkale travertenleri
  anıtlarından hangileri doğal anıtlara örnek olabilir?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ

 9. Şekilde verilen model aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?
  A) Molekülü
  B) Bileşiği
  C) Elementi
  D) Karışımı
   SEÇ
 10. Şekilde verilen tanecik modelinde toplam kaç atom vardır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 11. Birden fazla maddenin özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan maddelere ne denir?
  A) Saf madde
  B) Karışım
  C) Bileşik
  D) Element
   SEÇ
 12. Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel değişimdir?
  A) Saçın kesilmesi
  B) Demirin paslanması
  C) Ekmeğin küflenmesi
  D) Yumurtanın haşlanması
   SEÇ
 13. Bir madde ısıtıldığında;
  I- Sıcaklık
  II- Tanecik sayısı
  III- Tanecikleri arası mesafe
  niceliklerinden hangileri artar?
  A) Yalnız II
  B) I ve II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ

 14. Yukarıdaki bitki hücresini tahtaya çizen Mehmet, hücre organellerinden birini “?” ile gösteriyor. Görevi, hücre için fazla olan maddeleri depolamak olan bu organel aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Koful
  B) Golgi
  C) Mitokondri
  D) Ribozom
   SEÇ
 15. Şekilde, insanın hayat döngüsündeki bir olay anlatılmaktadır: 1, 2 ve 3 ile gösterilen yapılar hangisinde doğru verilmiştir?
  1 2 3
  A) Sperm Yumurta Zigot
  B) Yumurta Sperm Zigot
  C) Zigot Yumurta Sperm
  D) Yumurta Zigot Sperm
   SEÇ
 16. Üreme, büyüme ve gelişme bakımından aşağıdakilerden hangisi, tavuk ile kedinin ortak özelliklerindendir?
  A) Doğumla meydana gelen yavruların ana canlıya benzemesi
  B) Döllenmenin ana canlının vücudunda gerçekleşmesi
  C) Yavrunun sert kabuklu yumurta içinde gelişmesi
  D) Ana canlının belirli bir süre kuluçkaya yatması
   SEÇ
 17. Aşağıda verilen çiçekte tozlaşma olayı, kaç numaralı kısımlar arasında gerçekleşir?

  A) 1 - 2
  B) 2 - 3
  C) 3 - 4
  D) 1 - 4
   SEÇ
 18. Vücudumuzdaki çizgili kaslar, çalışması hızlı ancak kısa süreli ve çabuk yorulur özelliktedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin yapısında çizgili kaslar bulunur?
  A) Mide
  B) Bağırsak
  C) Kan damarları
  D) Kol ve bacak
   SEÇ
 19. Kan grubu A olan bir kişi aşağıdakilerin hangisinde belirtilen kan gruplarının her ikisine kan verebilir?
  A) AB - 0
  B) A - AB
  C) A - 0
  D) B - A
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerden hangisi lenf dolaşımının görevlerinden değildir?
  A) Vücudu hastalıklara karşı korumak.
  B) Sindirilmiş yağların ince bağırsaktan emilip kana taşınmasını sağlamak.
  C) Kandaki karbondioksitin alınan havadaki oksijenle yer değiştirmesini sağlamak.
  D) Kandan hücreler arasına sızan maddeleri toplayarak yeniden kana karıştırmak.
   SEÇ