ANA SAYFA

Düzey belirleme testi, Seviye belirleme testi, Dbs testi, Sbs testi, Başarı değerlendirme testi, Konu tarama testi, Başarı belirleme testi,

1 / 20
 1. I)  Titreşim ve öteleme hareketi yapar.
  II) Tanecikler arasında boşluk yoktur.
  III)      Tanecikler bağımsız hareket eder.
  Yukarıdakilerden hangisi  gazlar için geçerlidir?

   Yalnız I   
   I ve II   
   I ve III  
   II  ve III
 2. İki ya da daha fazla maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya  gelmesiyle  ……………..  oluşur.

   Element
   Karışım  
   Bileşik   
   Saf madde
 3. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir değişimdir?   

   Havucun rendelenmesi
   Kömürün elmas haline gelmesi
   Buzun su haline gelmesi
   Kâğıdın yırtılması
 4. Aşağıdaki olayların hangisinde hem fiziksel hem de kimyasal değişim vardır?      

   Mumun yanması
   Domatesin doğranması
   Buzun erimesi
   Camın kırılması
 5. Aşağıda tozlaşma için verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

   Böcekler tozlaşmaya yardımcı olur.
   Polenlerin dişicik tepesine ulaşması olayına tozlaşma denir
   Rüzgâr tozlaşmaya yardımcı olur
   Yağmur tozlaşmayı engeller.
 6. Aşağıdakilerden hangisi sürat birimidir?

   h/km
   m/km
   m/s
   Newton/s
 7. Formula 1 yarışında  Fernando Alonso 1turu 12 km olan pistte 50 tam tur yaparak yarışı birinci tamamlamıştır.Fernando Alonso yarışı 2saatte tamamladığına göre sürati kaç km/saattir?

   250
   300    
   400  
   500
 8. Kemiğin enine kalınlaşmasını ve onarımını aşağıdakilerden hangisi sağlar?

   Kemik zarı
   Kaburga kemiği
   Bilek kemiği     
   Sert doku
 9. Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisini üzerinden geçiremeyen  maddelere örnektir?

   Metal kaşık
   Islak tahta
   Porselen fincan
   Bakır cezve
 10. Kristal toz şekere aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanırsa ,şekerde kimyasal değişme olur?

   Suda çözmek
   Isıtarak karamel yapmak
   Alkol katmak
   Tuz katmak
 11. Aşağıdaki sıvılardan hangisi iletkendir?

   tuzlu su
   sıvı yağ   
   saf su  
   sıvı nişasta
 12. I.         Sütün yoğurda dönüşmesi
  II.        Demirin paslanması
  III.      Mumun erimesi
  IV.      Camın kırılması
  V.        Ekmeğin küflenmesi
  Yukarıdaki olaylardan kaç tanesi kimyasal değişmedir?

   1

   3
     4
 13.  I. Kırmızı ilik
  II. Sarı ilik
  III. Sert kemik
  IV. Kemik kıkırdağı
  V. Kemik zarı
  Yukarıda verilen yapılardan hangileri vücuttaki bütün kemiklerde ortak olarak bulunmaz?

   Yalnız II  
   Yalnız IV   
   II  ve IV    
   I, II ve III
 14. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi başkalaşım geçirir?

   Kurbağa   
   Yarasa   
   Yılan 
   Fil
 15. Ahmet ; sabah kahvaltısında annesinin pişirdiği yumurtayı yiyip,limonata içerek  okula gitmek için dışarı çıktığında çimenlerin üstünün kırağı ile kaplandığını ve yürüdükçe  yol üzerinde buz tutmuş küçük su birikintilerinin yavaş yavaş eridiğini gözlemlemiştir.
  Ahmet’in yaşadığı olayların hangisinde maddenin sadece görünümü değil kimliği de değişmiştir. 

   Yumurtanın pişmesi
   Limonata yapımı
   Çimenlerin üstünün kırağı kaplaması
   Buz tutmuş su birikintilerinin erimesi
 16. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi doğurarak çoğalır?

   Yılan
   tavuk   
   Kaplumbağa 
   Yarasa
 17. Atomu ilk bulan bilim adamı Democritus atom hakkında söyledikleri aşağıda yer almaktadır.Buna göre söylediklerinden hangisi yada hangileri günümüzde yanlış olarak kabul edilmektedir.
  I.Atomu oluşturan tanecikler görülemez ve bölünemez
  II.Maddeler aynı tip atomlardan meydana gelmiştir.        
  III.Maddelerin birbirinden farklı olmalarının sebebi atomların farklı şekillerde bir araya gelmesidir.

   Yalnız I
   I ve II  
   II ve III  
   I , II ve III
 18. Katı bir maddenin ;
  1-Yanması
  2-Isıtılınca erimesi
  3-Suda çözünmesi
  İşlemlerinden hangileri kimyasal değişmedir?

   1
   1  ve   2  
   2 ve 3 
   1 ve 3
 19. Katı maddeleri oluşturan tanecikler  ……………. Hareketi yapar. Cümledeki noktalı yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

   Dönme 
   Öteleme 
   Titreşim  
   Dolaşma
 20. 1-İletkenin kesit alanı
  2-İletkenin boyu
  3-İletkenin sertliği
  4-İletkenin cinsi
  Bir iletkenin direnci yukarıdakilerden hangisine bağlıdır?

   1-2-3 
   1-2-4
   4  
   Yalnız 1