ANA SAYFA

6.Sınıf Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Canlılığın Temeli: Hücre
İnsanlarda, Üreme, Büyüme ve Gelişme
Çocuk Değilim Artık!
Hayvanlarda, Üreme, Büyüme ve Gelişme
Çicekli Bitkilerde Üreme
Bitkilerde, Çimlenme, Büyüme ve Gelişme

1 / 20
 1. “Seni leylekler getirdi.” Şeklindeki bir ifade aşağıdakilerden hangisi ile ilgili kullanılmıştır?
  A) Hücre
  B) Üreme
  C) Boşaltım
  D) Dolaşım
   SEÇ
 2. Dişi üreme hücresine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sperm
  B) Hücre
  C) Yumurta
  D) Zigot
   SEÇ
 3. Erkek üreme hücresine ne ad verilir?
  A) Sperm
  B) Hücre
  C) Yumurta
  D) Zigot
   SEÇ
 4. Bir canlının kendine benzer yeni bir canlı oluşturması olayına ne ad verilir?
  A) Yumurtlama
  B) Üreme
  C) Döllenme
  D) Organ
   SEÇ
 5. Üreme olayının gerçekleşmesi için yumurtanın çekirdeği ile spermin çekirdeğinin birleşmesi gerekir. Bu birleşme olayına ne ad verilir?
  A) Yumurtlama
  B) Üreme
  C) Döllenme
  D) Organ
   SEÇ
 6. Hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten oluşan, hücreden büyük üremede görevli hareketsiz yapıya ne ad verilir?
  A) Sperm
  B) Zigot
  C) Embriyo
  D) Yumurta
   SEÇ
 7. Üremede görevli, küçük ve hareketli, baş, orta, kuyruk olmak üzere üç bölümden oluşan hücre aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sperm
  B) Zigot
  C) Embriyo
  D) Yumurta
   SEÇ
 8. Döllenmeden sonra oluşan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sperm
  B) Zigot
  C) Embriyo
  D) Yumurta
   SEÇ
 9. Zigotun gelişmesi sonucu aşağıdaki yapılardan hangisi oluşur?
  A) Sperm
  B) Zigot
  C) Embriyo
  D) Yumurta
   SEÇ
 10. Erkek üreme hücresini dişi üreme hücresinden farklı yapan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hücre zarı olması
  B) Sitoplazmasının olması
  C) Çekirdeğinin olması
  D) Küçük ve hareketli olması
   SEÇ
 11. Bebeğin anne karnında gelişiminde embriyo dönemini izleyen evre aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fetüs
  B) Döllenme
  C) Zigot
  D) Bebek
   SEÇ
 12. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
  A) Döllenme-embriyo-zigot-fetüs-bebek
  B) Döllenme-zigot-embriyo-fetüs-bebek
  C) Döllenme-fetüs-embriyo-zigot-bebek
  D) Döllenme-zigot-fetüs-embriyo-bebek
   SEÇ
 13. Fetüs dönemini izleyen evre aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Fetüs
  B) Döllenme
  C) Zigot
  D) Bebek
   SEÇ
 14. Aşağıdakilerden hangisi dişi üreme organının bölümlerinden birisi değildir?
  A) Sperm kanalı
  B) Yumurta kanalı
  C) Döl yatağı
  D) Vajina
   SEÇ
 15. Yumurtalıkta üretilen yumurtaların döl yatağına ulaşmasını sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sperm kanalı
  B) Yumurta kanalı
  C) Döl yatağı
  D) Vajina
   SEÇ
 16. Zigotun yerleştiği ve geliştiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sperm kanalı
  B) Yumurta kanalı
  C) Döl yatağı
  D) Vajina
   SEÇ
 17. Döl yatağı ile dış ortam arasındaki bağlantıyı sağlayan yapıya ne ad verilir?
  A) Sperm kanalı
  B) Yumurta kanalı
  C) Döl yatağı
  D) Vajina
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme organında bulunur?
  A) Sperm kanalı
  B) Yumurta kanalı
  C) Döl yatağı
  D) Vajina
   SEÇ
 19. Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme yapı ve organlarından birisi değildir?
  A) Testis
  B) Vajina
  C) Penis
  D) Salgı bezi
   SEÇ
 20. Dölün ilk şekillenmeye başladığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Zigot
  B) Döllenme
  C) Fetüs
  D) Bebek
   SEÇ