ANA SAYFA

6.Sınıf Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
fen canlılarda üreme büyüme ve gelişme
canlılarda üreme büyüme ve gelişme soruları
canlılarda üreme büyüme ve gelişme nedir
canlılarda üreme büyüme ve gelişme bulmaca
canlılarda üreme büyüme ve gelişme özet
bitkilerde üreme büyüme ve gelişme

1 / 20
 1. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
  A) doku-organ-sistem-organizma-hücre
  B) hücre-doku-organ-sistem-organizma
  C) hücre-doku-organizma-sistem-organ
  D) hücre-sistem-organ-doku-organizma
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi bir sistem değildir?
  A) Sindirim
  B) Dolaşım
  C) Mide
  D) Solunum
   SEÇ
 3. Birden çok hücrenin bir araya gelmesiyle oluşan yapıya ne ad verilir?
  A) Doku
  B) Organ
  C) Sistem
  D) Organizma
   SEÇ
 4. Birlikte çalışan dokuların oluşturduğu yapıya ne ad verilir?
  A) Doku
  B) Organ
  C) Sistem
  D) Organizma
   SEÇ
 5. Birlikte çalışan organların oluşturduğu yapıya ne ad verilir?
  A) Doku
  B) Organ
  C) Sistem
  D) Organizma
   SEÇ
 6. Sistemlerin birleştirerek oluşturduğu genel yapıya ne ad verilir?
  A) Doku
  B) Organ
  C) Sistem
  D) Organizma
   SEÇ
 7. Aynı görevi yapan hücrelerin bir araya gelerek oluşturdukları yapıya ne ad verilir?
  A) Doku
  B) Sistem
  C) Organ
  D) organizma
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir görevi yapmak için birlikte çalışan organların oluşturduğu yapıya verilen isimdir?
  A) Doku
  B) Sistem
  C) Organizma
  D) Organ topluluğu
   SEÇ
 9. I. dokular
  II. sistemler
  III. organlar
  IV. hücreler Bir Canlının oluşabilmesi için gerekli yapılar yukarıda verilmiştir. Olu¬şum sırası aşağıdakilerden hangisidir?
  A) l -IV -II -III
  B) IV-I-II-III
  C) IV-I-III-II
  D) l-IV-III-II
   SEÇ
 10. hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi veya hangileri aşağıda doğrudur?
  I. Tüm dokular aynı tip hücrelerden oluşur.
  II. Sistemler, birlikte çalışan organ gruplarından oluşur.
  III. Sistemler bir araya gelerek organizmayı oluşturur.
  A) Yalnız II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I,II ve III
   SEÇ
 11. Mide hangi sistem içerisinde yer alır?
  A) Sindirim
  B) Dolaşım
  C) Solunum
  D) Boşaltım
   SEÇ
 12. Aşağıdaki organlardan hangisi sindirim sisteminde yer almaz?
  A) Bağırsaklar
  B) Böbrek
  C) Mide
  D) Ağız
   SEÇ
 13. Aşağıdaki organlardan hangisi hem boşaltım hem de sindirimle görevlidir?
  A) Mide
  B) İnce bağırsak
  C) Böbrek
  D) Kalın bağırsak
   SEÇ
 14. Kalp hangi sistem içerisinde yer alan bir organdır?
  A) Dolaşım
  B) Sindirim
  C) Solunum
  D) Boşaltım
   SEÇ
 15. Damarlar hangi sistem içerisinde yer alan organlardır?
  A) Sindirim
  B) Dolaşım
  C) Solunum
  D) Boşaltım
   SEÇ
 16. Akciğer hangi sistem içerisinde yer alan bir organdır?
  A) Sindirim
  B) Dolaşım
  C) Solunum
  D) Boşaltım
   SEÇ
 17. Pankreas hangi sistem içerisinde yer alan bir organdır?
  A) Sindirim
  B) Dolaşım
  C) Solunum
  D) Boşaltım
   SEÇ
 18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Organlar sistemlerden oluşmuştur.
  B) Organlar çalışmalarına göre kendine özgü dokulardan oluşmuştur.
  C) Birlikte çalışan organlar sistemleri oluşturur.
  D) Bir sistemi oluşturan organlar birbiriyle uyumlu çalışır.
   SEÇ
 19. Vücudumuzda iskelet hangi sistemi oluşturur?
  A) Kas sistemi
  B) Destek sistemi
  C) Dolaşım sistemi
  D) Solunum sistemi
   SEÇ
 20. Aşağıdaki organizmalardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A) İnsan
  B) Hayvan
  C) Bitki
  D) Maymun
   SEÇ