ANA SAYFA

Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

1 / 20
 1. Hayvanlarda insanlar gibi neslini devam ettirmek için üremek zorundadır. Hayvanların üremeleri kendi içlerinde farklılık gösterse de eşeyli üreyen hayvanlarda belli bir sıraya uygun olarak, benzerlikler göstererek gerçekleşir
  Buna göre hayvanlarda üreme,
  I. Üreme hücresi üretme
  II. Gelişme
  III. Döllenme olayların hangisi sıraya uygun olarak gerçekleşmesiyle sağlanır?
  A) I – II – III
  B) I – III – II
  C) II – III – I
  D) II – I – III
   SEÇ
 2. Yeryüzünde yaşayan hayvanlar çok fazla çeşitlilik gösterir. Bu nedenle üremeleri de farklılıklara sahiptir. Bazıları yumurtlayarak bazıları doğurarak çoğalır.
  Aşağıda verilen hayvanlardan hangisi yumurta ile çoğalmaz?
  A) Serçe
  B) Yılan
  C) Kurbağa
  D) Tavşan
   SEÇ
 3. Aşağıda verilen hayvan gruplarından hangisinde döllenmeden sonra meydana gelen gelişme dişinin vücudu içerisinde tamamlanır?
  A) Balıklar
  B) Memeliler
  C) Kurbağalar
  D) Kuşlar
   SEÇ
 4. Aşağıdaki canlı çeşitlerinden hangisinin hayat döngüsünde başkalaşım geçirme gözlenmez?
  A) Arı
  B) Kelebek
  C) Karınca
  D) Kirpi
   SEÇ
 5. Çeşitli hayvanların üremesi ve gelişmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Balıklar yumurta ile ürer
  B) Memeliler doğurarak çoğalır
  C) Kuşlarda gelişme dişi vücudunun içinde tamamlanır.
  D) Memeliler doğurdukları yavruları sütle besler.
   SEÇ
 6. Yumurtayla çoğalan bazı hayvanların yumurtalarındaki besin gelişimlerine yetmez. Hayvan bu durumda tam gelişmeden yumurtadan çıkar ve gelişimini ____________ geçirerek tamamlar. Bu canlılara örnek olarak kelebekler ve kurbağalar verilebilir.
  Yukarıdaki paragrafta noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  A) Başkalaşım
  B) Değişim
  C) Farklılaşım
  D) Larva
   SEÇ
 7. Başkalaşım geçiren bir canlı yumurtadan çıktıktan sonra aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
  A) Pupa
  B) Larva
  C) zigot
  D) ErginLarva
   SEÇ
 8. Aşağıda verilen canlılar ve üreme şekilleriyle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) Kelebek; yumurtayla
  B) Penguen; yumurtayla
  C) Ayı; doğurarak
  D) Kanguru; doğurarak
   SEÇ
 9. I. Kuş
  II. Sürüngen
  III. Memeli
  Yukarıda verilen canlıları yavrularına bakma iç güdülerine göre çoktan aza doğru sıralarsak aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
  A) I – II – III
  B) II – I – III
  C) III – I –II
  D) III – II – I
   SEÇ
 10. Aşağıda verilen hayvanlardan hangisinde embriyo gelişimi vücut içinde gerçekleşmez?
  A) Kedi
  B) Tavşan
  C) Balık
  D) Köpek
   SEÇ
 11. Aşağıda verilen canlılardan hangisi doğurduğu yavrusunu süt ile besleyerek büyütmez?
  A) Yarasa
  B) Yunus
  C) Ayı
  D) Martı
   SEÇ
 12. I. Kuşlar
  II. Kurbağalar
  III. Memeliler
  Yukarıda verilen canlılardan hangilerinden yavru bakımı vardır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 13. Aşağıda verilen canlılardan hangisinde yavru bakımı yoktur?
  A) Yılan
  B) Kartal
  C) Tavşan
  D) Kedi
   SEÇ
 14. I. Besin
  II. Tohum kabuğu
  III. Embriyo
  IV. Yumurta
  Bir tohumun yapısında yukarıda verilenlerden hangileri yer almaz?
  A) Yalnız IV
  B) I ve III
  C) I,II ve III
  D) II ve IV
   SEÇ
 15. Sıcakkanlı hayvanlar dünyaya getirdikleri yavrularına bakar ve beslerler. Aşağıdaki canlılardan hangisi bu gruba dahildir?
  A) Balina
  B) Kaplumbağa
  C) Ağaç kurbağası
  D) Hamsi
   SEÇ
 16. I. Ergin
  II. Larva
  III. Pupa
  Başkalaşım geçiren bir kelebeğin yumurtasından çıkan canlı tekrar kelebek haline gelene kadar, başkalaşım süresinde sırayla hangi evrelerden geçer?
  A) I – III – II
  B) II – I – III
  C) II – III – I
  D) III – I - II
   SEÇ
 17. I. Böcekler
  II. Balıklar
  III. Kurbağalar
  Yukarıda verilen çeşitli hayvan gruplarından hangilerinde başkalaşım geçiren canlılar bulunur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve III
  D) II ve III
   SEÇ
 18. Hayvanlarda üreme ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Kuşlar ve balıklar yumurtlayarak çoğalır
  B) Memeliler doğurarak ürer
  C) Kurbağalarda ve kuşlarda yavru bakımı vardır
  D) Böceklerin çoğu başkalaşım geçirir
   SEÇ
 19. Aşağıda verilenlerden hangisi günlük dilde meyve olarak adlandırılmaz?
  A) Bezelye
  B) Portakal
  C) Kiraz
  D) Erik
   SEÇ
 20. I. Tozlaşma
  II. Yumurta üretimi
  III. Çiçek açma
  IV. Döllenme
  Bir bitkinin hayat döngüsünde yukarıda verilen olaylar hangi sıraya uygun olarak gerçekleşir?
  A) I – II – III – IV
  B) III – II – I – IV
  C) II – III – I – IV
  D) III – II – IV – I
   SEÇ