ANA SAYFA

İnsanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

1 / 20
 1. I. Hücre zarı taşıma
  II. Kuyruk bulundurma
  III. Çekirdeğe sahip olma
  Yukarıda verilen özelliklerden hangileri yumurta ve spermde ortaktır?
  A) Yalnız I
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I,II ve III
   SEÇ
 2. Ergenlik dönemine giren kız çocuklarında her ay üretilen yumurtanın bir miktar kan ile vücut dışına atılmasına...........(menstrüasyon) adı verilir. Yukarıdaki noktalı yere gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yumurta
  B) Üreme
  C) Adet görme
  D) Ergenleşme
   SEÇ
 3. Aşağıda verilenlerden hangisi çocuklarda ergenlik dönemine geçişin belirtilerinden biri değildir?
  A) Asi ve birbirleriyle çelişen davranışlar sergileme
  B) Benlik duygusunda azalma
  C) Üreme organında gelişme
  D) Büyümede yavaşlama
   SEÇ
 4. I. Zigot
  II. Fetüs
  III. Embriyo
  Sperm ve yumurtadan, bir bebek dünyaya gelene kadar yukarıda verilen oluşumlar hangi sıraya uygun olarak gerçekleşir?
  A) I – II – III
  B) I – III – II
  C) II – I – III
  D) III – I – II
   SEÇ
 5. Aşağıda verilenlerden hangisi ergenlik dönemine giren kız ve erkek çocuklarda gözlenebilecek ortak değişiklerden biri değildir?
  A) Boy ve kilo artışı
  B) Ruhsal dalgalanmalar
  C) Yüzde sivilce ve siyah nokta oluşmaları
  D) Kalça ve omuzda fazlaca yağlanma
   SEÇ
 6. İnsanın üreme hücreleri olan yumurta ve spermin birleşip zigotu (döllenmiş yumurtayı) oluşturmasıolayına döllenme denir. Döllenme insanda dişinin vücudu içinde gerçekleşir. Buna göre dişide döllenmiş yumurtanın geliştiği yapı aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
  A) Yumurta kanalı
  B) Yumurtalık
  C) Döl yatağı
  D) Vajina
   SEÇ
 7. Hamilelik boyunca bebek, solunum boşaltım ve beslenme ihtiyacını anneden karşılar. Buna göre bebeğin bu ihtiyaçları aşağıdaki yapılardan hangisi aracılığıyla anneden karşılanır?
  A) Plasenta
  B) Yumurta kanalı
  C) Ağız
  D) Burun
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi hamile bir (anne adayının) kadının yapmaması gerekenlerden biridir?
  A) Bol Ca (kalsiyum) içeren gıdalar almak
  B) Doktor izni olmadan ilaç kullanmamak
  C) Sık sık ultrasona girmek
  D) Bol ve rahat kıyafetler giymek
   SEÇ
 9. Erkek üreme hücresi olan sperm, dişi üreme sisteminin aşağıdaki kısımlarından hangisinde yumurtayı döller?
  A) Yumurtalık
  B) Döl yatağı
  C) Yumurta kanalı
  D) Vajina
   SEÇ
 10. Arzu; Belli bir mesleği seçmiştir ve çalışmaktadır.
  Adem; Hızlı hareket edemez ve çabuk yorulur.
  Enes; Kendi cinsinden arkadaşlarıyla oyun oynamayı tercih eder.
  Mert; Yüzünde sivilceler çıkmaktadır.
  Yukarıda bulundukları gelişim dönemine ait özellikleri verilen bireylerden hangisi çocukluk evresini yaşamaktadır?
  A) Arzu
  B) Adem
  C) Enes
  D) Mert
   SEÇ
 11. Ergenlik döneminde erkek bireylerde fazlaca salgılanan testesteron hormonu, erkek üreme sisteminin aşağıdaki kısımlarından hangisinde üretilir?
  A) Testis
  B) Sperm tüpü
  C) Penis
  D) Prostat bezi
   SEÇ
 12. I. Vücudu sıkan giysiler giymek
  II. Hafif ve doktor kontrolünde egzersizler yapmak
  III. Vitamin ve mineral içeriği zengin gıdalar almak
  Yukarıda verilenlerde hangileri anne adayının bebeğinin sağlıklı gelişmesi için yapması gerekenlerdir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) II ve III
  D) I,II ve III
   SEÇ
 13. . Erkek çocuklarda ergenlik testesteron, kız çocuklarda ergenelik östrojen adı verilen hormonlar sayesinde meydana gelir.
  Çocuklar bu iki hormonun miktarlarının artışıyla yetişkin vücuduna ulaşmaya başlar.
  Buna göre bu hormonların salgılandığı yapılar aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? Testesteron Östrojen
  A) Testis Yumurtalık
  B) Testis Yumurta kanalı
  C) Sperm kanalı Döl yatağı
  D) Sperm kanalı Yumurtalık
   SEÇ
 14. “Bu dönemdeki çocuk sokakta arkadaşlarıyla oynamayı tercih eder. İyi ve kötüyü ayırt etmeyi öğrenir. Beğenilmek onun için önemlidir. Kendini topluma yararlı olmaya hazırlar.”
  Yukarıda özellikleri verilen gelişme dönemi aşağıdaki aralıklardan hangisine denk gelir?
  A) 0 – 2 yaş
  B) 2 – 5 yaş
  C) 6 – 12 yaş
  D) 15 – 19 yaş
   SEÇ
 15. Ergenliğe giriş yaşı, çocukların genetik özellikleri, yaşadıkları ülkelerin sıcaklığı, beslenme özellikleri vb. faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Örneğin Arabistan sıcaklığı yüksek bir ülke olduğundan büyüme daha hızlıdır ve oradaki çocuklar ülkemize göre daha erken ergenliğe girer.
  Yukarıda verilen bilgilere göre çocukların ergenliğe giriş yaşında aşağıdaki faktörlerden hangisini etkili olduğu söylenemez?
  A) Genetik özellikleri
  B) Yaşadığı ülkeleri iklim özellikleri
  C) Beslenme özellikleri
  D) Vücudun fiziksel yapısı
   SEÇ
 16. Ergenlik dönemine giren kız çocukları kaç günde bir ürettikleri yumurtayı vücut dışına atar?
  A) 7 günde bir
  B) 14 günde bir
  C) 22 günde bir
  D) 28 günde bir
   SEÇ
 17. I. Ses telleri gelişir ve ses kalınlaşır.
  II. Kalça ve omuzda yağ birikimi artar.
  III. Menstrüasyon döngüsü başlar.
  IV. Boy uzar ve kilo artar.
  Yukarıda verilenlerden hangileri ergenlik dönemine giren kız çocuklarda gözlenen değişikliklerdir?
  A) I ve II
  B) II ve III
  C) III ve IV
  D) II,III ve IV
   SEÇ
 18. Aşağıda verilenlerden hangisi ergenlik döneminde gözlenen ruhsal değişiklerden biri değildir?
  A) Çocuklar herkes ve her şey hakkında peşin yargılara varabilir.
  B) Kendini anne ve babaya bağlı hissetme duygusu azalır.
  C) Çocuk kendini çevreye kabul ettirme mücadelesine girer.
  D) Üreme organlarının gelişimine paralel, üreme hücreleri üretilmeye başlar.
   SEÇ
 19. Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olarak bilinen ergenlik dönemi ile ilgili olarak,
  I. Erkek çocuklarda testesteron hormonunun artışına bağlı olarak testisler büyür.
  II. Kız çocuklarda boy erkek çocuklara göre daha çok uzar.
  III. Kız ve erkek çocuklarda derideki yağ oranının artmasına bağlı olarak sivilceler ve siyah noktalara çıkar.
  bilgilerinden hangileri doğrudur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) I,II ve III
   SEÇ
 20. Ergenlik dönemi ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Eşey hücrelerinin üretilmeye başlandığı dönemdir.
  B) Erkeklerde kızlardan önce başlar.
  C) Kızlarda kalça ve omuzlarda yağ doku miktarı artar.
  D) Erkeklerde göğüs ve koltuk altı kıllanır, sakal ve bıyık çıkar.
   SEÇ