ANA SAYFA

TEST

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir?
  A) Haftanın günleri
  B) Dört ayaklı tavuklar
  C) 4’ten küçük tek doğal sayılar
  D) Yaz mevsiminin ayları
   SEÇ
 2. A = {b, e, r, k} kümesinin alt küme sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 4
  B) 8
  C) 16
  D) 32
   SEÇ
 3. A= {a, b} kümesinin tüm alt kümeleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) {a}, {b}
  B) Ø, {a}, {b}
  C) {a}, {b}, {a,b}
  D) Ø, {a}, {b}, {a, b}
   SEÇ
 4. A ve B iki küme olmak üzere, s(AB) = 15 ve s(AB) = 7'dir. Buna göre, s( A) + s( B) kaçtır?
  A) 6
  B) 8
  C) 14
  D) 22
   SEÇ
 5. A ve B iki küme olmak üzere, s(A \ B) = 4, s(B \ A) = 7 ve s(A B) = 3 ise s(A B) kaçtır?
  A) 8
  B) 10
  C) 11
  D) 14
   SEÇ
 6. A ve B iki küme olmak üzere, A \ B = {2, 3, 4} ve A B = { 2, 3, 4, 5, 6, 7} ise B kümesinin elemanları aşağıdakilerden hangisidir?
  A) {4, 5, 6}
  B) {6, 7}
  C) {5, 6, 7}
  D) {2, 3}
   SEÇ
 7. A= {4, 5, 6} , B = {3, 5, 6, 7} ve C = {3, 4} olduğuna göre, A (B C) kümesi kaç elemanlıdır?
  A) 5
  B) 6
  C) 7
  D) 10
   SEÇ
 8. “kalemlik” sözcüğünün harflerinin kümesi kaç elemanlıdır?
  A) 3
  B) 5
  C) 6
  D) 8
   SEÇ
 9. A = {1, 4, 7} ve B kümesi de “4007323147” sayısının rakamlarından oluştuğuna göre, A B kümesi kaç elemanlıdır?
  A) 6
  B) 7
  C) 10
  D) 13
   SEÇ
 10. 30 kişilik bir sınıfta bulunan öğrencilerden 15’i basketbol, 17’si futbol oynamaktadır. 6 öğrenci hem futbol hem de basketbol oynadığına göre, bu iki sporu da yapmayan kaç öğrenci vardır?
  A) 2
  B) 4
  C) 6
  D) 8
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerden hangisi küme belirtir?
  A) Sınıfımızdaki kız öğrenciler
  B) Okulumuzdaki bazı öğrenciler
  C) En sevilen aylar
  D) En sıkıcı şarkılar
   SEÇ
 12. I. Ven şeması
  II. Liste yöntemi
  III. Ortak özellik yöntemi
  Yukarıda verilenlerden hangileri kümeyi belirtme yöntemlerindendir?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 13. Aşağıdaki kümelerden hangisi ortak özellik yöntemiyle yazılmıştır?
  A) P = {Akdeniz Bölgesi’ndeki illerimiz}
  B) Ç = {1, 2, 3, 4}
  C) T = {Van Gölü, Tuz Gölü, Sapanca Gölü}
  D) K = {20, ab, 8}
   SEÇ
 14. PAPAĞAN kelimesinin harfleri kullanılarak oluşturulan küme kaç elemanlıdır?
  A) 2
  B) 3
  C) 4
  D) 5
   SEÇ
 15. Boş küme için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) ∅ veya {∅} sembolleriyle gösterilir.
  B) Ortak elemanı olmayan küme boş kümedir.
  C) A kümesi boş küme ise s(A) = 0 dır.
  D) s(A) = 1 ise A kümesi boş kümedir.
   SEÇ
 16. Aşağıdakilerden hangisi boş küme belirtir?
  A) Konuşan köpekler
  B) Sınıfımızdaki öğrenciler
  C) Boş sözcüğünün harfleri
  D) Sıfırdan büyük doğal sayılar
   SEÇ
 17. Aşağıda verilen kümelerden hangisi ortak özellik yöntemi ile belirtilmiştir?
  A) A = {Aralık, Ocak, Şubat}
  B) B = {Kış ayları}
  C) C = {Matematik Kitabı}
  D) D = {1, 2, 3, 4, 5}
   SEÇ
 18. A = {5 ile 6 arasındaki doğal sayılar} kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) A = { }
  B) A = {5}
  C) A = {6}
  D) A = {5, 6}
   SEÇ
 19. Boş küme ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
  A) ∅ veya {∅} sembolleri ile gösterilir.
  B) Ortak elemanı olmayan küme boş kümedir.
  C) Boş kümenin eleman sayısı 0 dır.
  D) Eleman sayıları birbirine eşit olan kümelere boş küme denir.
   SEÇ
 20. “Okulumuzdaki erkek öğrenciler” kümesine ait evrensel küme aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A) Sınıfımızdaki öğrenciler
  B) Sınıfımızdaki kız öğrenciler
  C) Okulumuzdaki kız öğrenciler
  D) Okulumuzdaki tüm öğrenciler
   SEÇ