ANA SAYFA

TEST

1 / 20
 1. Yukarıdaki şemaya göre A kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) {a, b, c}
  B) {f, e, g, h}
  C) {a, b, c, d, e, f}
  D) {d, e, f, g, h}
   SEÇ
 2. Verilen şema ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) E harfi ile belirtilmiş olan küme evrensel kümedir.
  B) En fazla elemana sahip olan küme E kümesidir.
  C) s(E) = 7
  D) s(A) = 3
   SEÇ
 3. Yandaki şemaya göre A ∪ B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) {1, 2, 3}
  B) {3, 4, 5}
  C) {1, 2, 3, 4, 5}
  D) {1, 2, 3, 3, 4, 5}
   SEÇ
 4. Yandaki şemaya göre K ∪ L kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) { }
  B) {5, 7, 9}
  C) {5, 7, 9, }
  D) ∅
   SEÇ
 5. Yukarıdaki şemaya göre A∪B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) ∅
  B) {b}
  C) {a, c, d, k}
  D) {a, b, c, d, k}
   SEÇ
 6. A = {a, b, c}, B = {a, b, 1, 3} ve C = {a, b, 3, 5} kümeleri veriliyor. (A ∪ B) ∪ C kümesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  A) {a, b, c, 1, 3, 5}
  B) {a, b, c, a, b, 1, 3, a, b, 3, 5}
  C) {a, b, 1, 3, 5}
  D) {a, b, c, 3, 5}
   SEÇ
 7. A = {2, 4, 6}, B = {2, 5, 8, 11} ve C = {0, 3, 6, 9, 12} kümeleri veriliyor. (A ∪ B) ∪ C kümesinin eleman sayısı kaçtır?
  A) 12
  B) 10
  C) 7
  D) 6
   SEÇ
 8. A = {1, 2}, B = {a, b} ve C = {!, ?} kümeleri veriliyor. (A∪B)∪(B∪C) kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) {1, 2, a, b}
  B) {a, b, !, ?}
  C) {1, 2, a, b, !, ?}
  D) {1, a, !}
   SEÇ
 9. Yukarıdaki şemaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) C ∪ D = {2, 3, 4, 5}
  B) B ∪ C = {1, 2, 3, 4}
  C) D ∪ A = {4, 5}
  D) B ∪ D = {1, 4, 5}
   SEÇ
 10. Yukarıdaki Ven şemasına göre A ∪ B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) {c}
  B) {d, 2}
  C) {5, a, b}
  D) {a, b, c, d, 2, 5}
   SEÇ
 11. A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} ve B = {2, 4, 6, 8, 10} kümeleri veriliyor. A ∩ B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10}
  B) {1, 3, 5}
  C) {2, 4, 6, 8, 10}
  D) {2, 4, 6}
   SEÇ
 12. Yandaki şemaya göre E ∩ F kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) {a, b, c, g, d, k, l}
  B) {k, b, c, d, g}
  C) {k, l}
  D) ∅
   SEÇ
 13. Ven şemasında kümelerin kesiştiği bölgeye yazılan elemanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) İlk elemanlardır.
  B) Son elemanlardır.
  C) Ortadaki elemanlardır.
  D) Ortak elemanlardır.
   SEÇ
 14. A = {k, l, m, n, o, p} ve B = {n, p, r, s} ise A ∩ B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) {p, n, o}
  B) {l, m, n}
  C) {n, p}
  D) {r, s, o}
   SEÇ
 15. A = { {a}, b, c, d, e} ve B = {a, b, c, 1, 2, 3} kümeleri veriliyor. A ∩ B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) {{a}, b, c}
  B) {a, b, c}
  C) {b, c}
  D) {a, b, c, 1}
   SEÇ
 16. A ≠ ∅ ve B ≠ ∅ olmak üzere, A ∩ B = ∅ ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) A ∪ B = B
  B) B ⊂ A
  C) A ⊂ B
  D) s(A ∩ B) = 0
   SEÇ
 17. Yukarıdaki şemaya göre A ∩B ∩C kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) {m, n, r, t}
  B) {m, n}
  C) {r, n}
  D) {n}
   SEÇ
 18. Yukarıdaki şemaya göre A ∩B ∩C kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) {4, 3}
  B) {3}
  C) {2, 3}
  D) {2, 3, 4, 6}
   SEÇ
 19. Yukarıda verilen şemaya göre taralı alan aşağıdakilerden hangisidir?
  A) (A ∩ C) ∪ B
  B) (A ∪ B) ∩ C
  C) A ∪ B ∪ C
  D) A ∩ B ∩ C
   SEÇ
 20. Yukarıda verilen şemaya göre taralı bölgeler aşağıdakilerden hangisidir?
  A) (A ∪ B)
  B) (B ∩ C)
  C) B ∩ (A ∪ C)
  D) (A ∩ B) ∩ C
   SEÇ