ANA SAYFA

Matematik Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir?

   Haftanın günleri
   Dört ayaklı tavuklar
   4’ten küçük tek doğal sayılar
   Yaz mevsiminin ayları
 2. A = {b, e, r, k} kümesinin alt küme sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

   4
   8
   16
   32
 3. A= {a, b} kümesinin tüm alt kümeleri aşağıdakilerden hangisidir?

   {a}, {b}
   Ø, {a}, {b}
   {a}, {b}, {a,b}
   Ø, {a}, {b}, {a, b}
 4. A ve B iki küme olmak üzere, s(A B) = 15 ve s(A B) = 7'dir. Buna göre, s(A) + s(B) kaçtır?

   6
   8
   14
   22
 5. A ve B iki küme olmak üzere, s(A \ B) = 4, s(B \ A) = 7 ve s(A B) = 3 ise s(A B) kaçtır?

   8
   10
   11
   14
 6. A ve B iki küme olmak üzere, A \ B = {2, 3, 4} ve A B = { 2, 3, 4, 5, 6, 7} ise B kümesinin elemanları aşağıdakilerden hangisidir?

   {4, 5, 6}
   {6, 7}
   {5, 6, 7}
   {2, 3}
 7. A= {4, 5, 6} , B = {3, 5, 6, 7} ve C = {3, 4} olduğuna göre, A (B C) kümesi kaç elemanlıdır?

   5
   6
   7
   10
 8. “kalemlik” sözcüğünün harflerinin kümesi kaç elemanlıdır?

   3
   5
   6
   8
 9. A = {1, 4, 7} ve B kümesi de “4007323147” sayısının rakamlarından oluştuğuna göre, A B kümesi kaç elemanlıdır?

   6
   7
   10
   13
 10. 30 kişilik bir sınıfta bulunan öğrencilerden 15’i basketbol, 17’si futbol oynamaktadır. 6 öğrenci hem futbol hem de basketbol oynadığına göre, bu iki sporu da yapmayan kaç öğrenci vardır?

   2
   4
   6
   8
 11. A = {a, b, c, d, e, f} ve B = {{a}, b, c, d} kümeleri veriliyor.
  A \ B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

   {{a}, e, f}
   {a, {d}, e}
   {b, c, {d}}
   {a, e, f}
 12. A = {1, 2, 5, 6} kümesi veriliyor.
  A \ A kümesi aşağıdakilerden hangisidir?


   {1, 2}
   {5, 6}
   {1, 2, 5, 6}
 13. A = {1, 2, 3, 4, 9, 10}, B = {1, 2, 3, 4, 5, 6} ve C = {1, 2, 5} kümeleri veriliyor.
  A \ (B C) kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

   {1, 2, 5}
   {9, 10}
   {5, 6}
   {1, 2, 3, 4}
 14. Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 ile kalansız bölünemez?

   3679
   4806
   8292
   9534
 15. Beş basamaklı 2a3b5 sayısının 9 ile kalansız bölünebilmesi için a + b’nin alabileceği en büyük değer kaçtır?

   8
   9
   17
   18
 16. 88a üç basamaklı sayısı hem 2 hem de 3 ile bölünebildiğine göre, a yerine kaç farklı rakam yazılır?

   1
   2
   3
   4
 17. Aşağıdaki sayılardan hangisi hem 2 hem de 3 ile bölünemez?

   12
   21
   36
   54
 18. Beş basamaklı 267a0 sayısı 4 ile kalansız bölünebildiğine göre a kaç farklı değer alır?

   2
   3
   4
   5
 19. Dört basamaklı 3a7b sayısı 10 ile kalansız bölünebilmektedir. Bu sayının 3 ile kalansız bölünebilmesi için a’nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?

   12
   14
   15
   18
 20. Aşağıdaki sayılardan hangisi hem 3 hem de 5 ile kalansız bölünebilir?

   8052
   8210
   8304
   8460