ANA SAYFA

Matematik 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. 71a4 dört basamaklı sayısının 3 ile kalansız bölünebilmesi için, a yerine kaç farklı rakam yazılabilir?
  A) 5
  B) 4
  C) 3
  D) 2
   SEÇ
 2. 50 ve 54 litrelik iki çeşit meyve suyu birbirine karıştırılmadan eşit hacimli en büyük şişelere hiç artmayacak şekilde doldurulacaktır. Bunun için, en az kaç şişe gerekir?
  A) 27
  B) 35
  C) 52
  D) 104
   SEÇ
 3. 14,- 17,- 3,+ 5 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) -17 1-3 1+5 1 14
  B) +5 1-3 1 14 1-17
  C) -3 1+5 1 14 1-17
  D) 14 1-17 1-3 1+5
   SEÇ
  1. SEÇ
 4. 24,037 ondalık kesrindeki 3 rakamının basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 30
  B) 3
  C) 0,3
  D) 0,03
   SEÇ
 5. 2,08 x 1,7 işleminin sonucu kaçtır?
  A) 3,536
  B) 3,78
  C) 4,259
  D) 4,76
   SEÇ
 6. 16 litrelik limonatanın %65’i su ise kaç litresi sudur?
  A) 10,4
  B) 9,8
  C) 8,3
  D) 7,1
   SEÇ
 7. Bir otobüste bulunan 48 yolcunun her biri meyve suyu ve çaydan en az birini içmiştir. Otobüste meyve suyu içen 26, çay içen 31 yolcu olduğuna göre, hem çay hem de meyve suyu içen kaç yolcu vardır?
  A) 24
  B) 22
  C) 17
  D) 9
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi KM doğru parçasının sembolle gösterimidir?
  A) KM
  B) 7KMA
  C) 7KM
  D) 7MK
   SEÇ
 9. Aşağıdakilerin hangisinde OA ışını, açıortay değildir?
   SEÇ
  1. SEÇ
  1. SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisinde ölçüleri verilen iki açı bütünlerdir?
  A) 125c ile 55c
  B) 27° ile 63°
  C) 27° ile 72°
  D) 130° ile 20°
   SEÇ
 11. Yanda verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun tüm yüzeyi boyanacaktır. Boyanacak yüzeyin alanı kaç santimetrekaredir?
  A) 140
  B) 240
  C) 376
  D) 448
   SEÇ
 12. Ayrıt uzunluğu 8 cm olan küp şeklindeki kutunun hacmi kaç santimetreküptür?
  A) 24
  B) 128
  C) 372
  D) 512
   SEÇ
 13. 2400 cm3 hacmindeki bir kap en fazla kaç litre su alır?
  A) 0,24
  B) 2,4
  C) 240
  D) 2400
   SEÇ
 14. Bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının 3 ile bölünebilen bir sayı olma olasılığı nedir?
   SEÇ
 15. 30, 33, 28,14, 21,17 sayılarının açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 11
  B) 13
  C) 16
  D) 19
   SEÇ
 16. üslü sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
  A) 73
  B) 7x3
  C) 7x7x7
  D) 3x3x3x3x3x3x3
   SEÇ
 17. 2x + 35 = 75 ise x kaçtır?
  A) 20
  B) 15
  C) 10
  D) 5
   SEÇ