ANA SAYFA

Matematik 2.Dönem 2.Yazılı Testi

1 / 20
 1. Ardışık iki tek doğal sayının toplamı 36’dır. Bu sayılardan küçük olan kaçtır?
  A) 15
  B) 16
  C) 17
  D) 18
   SEÇ
 2. 18, 27 ve 48 sayılarının EBOB’u aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 3
  B) 4
  C) 6
  D) 9
   SEÇ
 3. -7 ile +2 tam sayıları arasında kaç tane tam sayı vardır?
  A) 5
  B) 7
  C) 8
  D) 10
   SEÇ
 4. Murat’ın 20 TL parası vardır. Parasının 2/5’sini harcayan Murat’ın kaç lirası kalmıştır?
  A) 7
  B) 8
  C) 10
  D) 12
   SEÇ
 5. Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi onda birler basamağına yuvarlandığında 2,1 elde edilmez?
  A) 2,12
  B) 2,07
  C) 2,05
  D) 2,01
   SEÇ
 6. 2,13+3,05+1,803 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 2,321
  B) 6,983
  C) 23,21
  D) 69,83
   SEÇ
 7. Kerem’in bilyelerinin sayısının, Cengiz’in bilyelerinin sayısına oranı 3/5 tir. Cengiz’in 75 tane bilyesi olduğuna göre, Cengiz’in bilyelerinin sayısı, Kerem’in bilyelerinin sayısından kaç fazladır?
  A) 20
  B) 30
  C) 45
  D) 60
   SEÇ
 8. A={KELEBEK kelimesinin harfleri} ve B= {PAPATYA kelimesinin harfleri} kümeleri veriliyor. A kesişim B kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) { }
  B) {K,E,L,B}
  C) {P,A,T,Y}
  D){K,E,L,B,P,A,T,Y}
   SEÇ
 9. Yandaki doğru parçalarından hangi ikisi birbirine eştir?
  A) [KL] ile [MN]
  B) [KL] ile [PR]
  C) [PR] ile [ST]
  D) [PR] ile [MN]
   SEÇ
 10. Şekilde ölçüleri verilen açıları için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
  A) İçters açılardır.
  B) Dışters açılardır.
  C) Komşu tümler açılardır.
  D) Komşu bütünler açılardır.
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerden hangisindeki çokgenler eş değildir?
   SEÇ
 12. Beşgen dik prizmanın kaç tane yüzü vardır?
  A) 5
  B) 6
  C) 7
  D) 8
   SEÇ
 13. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü, diğerinin ölçüsünün 1/5’ine eşittir. Bu açılardan ölçüsü küçük olan kaç derecedir?
  A) 15
  B) 18
  C) 30
  D) 36
   SEÇ
 14. 90 m uzunluğundaki bir top kumaş 18 cm’lik parçalara ayrılacaktır. Bu top kumaştan kaç parça elde edilir?
  A) 500
  B) 550
  C) 600
  D) 650
   SEÇ
 15. Alanı 56m2 olan dik üçgen şeklindeki bir bahçenin dik kenarlarından birinin uzunluğu 14 m’dir. Bahçenin diğer dik kenarının uzunluğu kaç metredir?
  A) 6
  B) 8
  C) 12
  D) 16
   SEÇ
 16. Bir kaptaki 25 litre zeytinyağının tamamı 500 cm3 hacmindeki şişelere doldurulacaktır. Bunun için en az kaç şişeye ihtiyaç vardır?
  A) 20
  B) 50
  C) 200
  D) 500
   SEÇ
 17. Bir kutudaki 24 ampülden 8 tanesi bozuk çıkmıştır. Bu kutudan rastgele seçilen bir ampülün sağlam olma olasılığı nedir?
  A) 1/4 1
  B) 1/3 1
  C)1/ 2
  D) 1/3
   SEÇ
 18. Sadece mavi ve beyaz misketlerin bulunduğu bir torbadan mavi bir misket çekme olasılığı 7 3’ dir. Bu torbadan beyaz bir misket çekme olasılığı nedir?
  A) 1/7
  B) 4/7
  C)2/ 5
  D) 7/10
   SEÇ
 19. Yukarıdaki tabloda verilerin açıklığı kaçtır?
  A) 5
  B) 10
  C) 15
  D) 20
   SEÇ
 20. Ahmet’in cevizlerinin sayısı, Sedat’ın cevizlerinin sayısının 2 katından 7 eksiktir. Ahmet’in 11 tane cevizi olduğuna göre, Sedat’ın kaç tane cevizi vardır?
  A) 2
  B) 7
  C) 9
  D) 12
   SEÇ