ANA SAYFA

1. Prizmalar, 2. Prizmaların Yüzey Alanı, a) Dikdörtgenler Prizması, b) Kare Dik Prizma, c) Küp, 1. Küpün Hacmi, 2. Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi, 3. Kare Dik Prizmanın Hacmi, 4. Hacim Ölçme Birimleri

1 / 20
  1. SEÇ
  1. SEÇ
  1. SEÇ
  1. SEÇ
  1. SEÇ
  1. SEÇ
  1. SEÇ
  1. SEÇ
  1. SEÇ
  1. SEÇ
  1. SEÇ
  1. SEÇ
  1. SEÇ
  1. SEÇ
  1. SEÇ
  1. SEÇ
  1. SEÇ