ANA SAYFA

Düzey belirleme testi, Seviye belirleme testi, Dbs testi, Sbs testi, Başarı değerlendirme testi, Konu tarama testi, Başarı belirleme testi,

1 / 20
 1. Alt küme sayıları 8 ve 32 olan iki kümenin eleman sayılarının çarpımı kaçtır?

   12
   15  
   18 
   24
 2. Bir çarpan ağacının en üstünde bulunan sayı 20 ise en altındaki sayılar aşağıdakilerden hangileridir?

   {2,10}
   {2,5}  
   {2,3} 
   {3,5}
 3. Aşağıdakilerden hangisi 75 in çarpanı değildir?

   15
   12
   5
   3
 4. Aşağıdakilerden  hangisi  36 nın çarpanlarından  değildir ?

   12 
   15      
   18 
   36
 5. 12  ve 18  in   ( E.K.O.K )  ile ( E.B.OB )   larının farkı  hangisidir?

   30
   36  
   48 
   50
 6. -4 ile  +3  arasındaki tamsayılarının çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?

   -12 
   -7    
   -1
   0
 7. Aşağıdakilerden hangisi  2  ,  3   ve  5  e  kalansız tam bölünür?

   45 
   30
   27  
   24  
 8. 60 sayısının asal çarpanlarının kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

   {2,3,5}
   {3,4,5}
   {2,3,5,7}
   {3,5,7}
 9. Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi aralarında asal değildir?

   7-11
   8-9 
   54-23
   26-91 
 10. Kenar uzunlukları 6m, 10m ve 12m olan üçgen şeklindeki bir bahçenin etrafına köşelere de gelmek koşulu ile fidan dikilecektir. En az sayıda fidan dikilmek koşulu ile kaç tane fidana ihtiyaç vardır?

   12  
   13
   14
   15
 11. Bir limandaki yük gemilerinden birincisi 5 günde, ikincisi 15 günde,üçüncüsü 20 günde bir sefer yapmaktadır. Aynı gün hareket eden bu yük gemileri kaç gün sonra yine birlikte hareketeder?

   30
   60
   90
   120
 12. Erkan, parasının 2/5’i ile kitap alıyor. Geriye 24 YTL kaldığına göre kitabın fiyatı kaç YTL’dir?   

   16  
   12 
   9
   8
 13. 67844 sayısının 9 a bölümünden kalan m ve 5 e bölümünden  kalan n ise, m + n kaçtır ?

   6
   7

   11
 14. 3 ve 5 cm boyutlarındaki dikdörtgenler birleştirilerek kare elde edilmek isteniyor.Elde edilen karenin bir kenarı kaç cm'dir?

   3
   5
   8
   15
 15. üç saat sırasıyla 28 ,45 ve 30 dakikada bir çalmaktadır.Üç saat aynı anda çaldıktan kaç dakika sonra tekrar birlikte çalarlar?

   1260 
   103 
   1300   
   1360
 16. abc Üç basamaklı bir sayıdır.Bu sayının 2 ye bölünebilmesi için c yerine yazılabilecek rakamların toplamı nedir?


   12 
   18 
   20
 17. 14a sayısının 3’e tam bölünebilmesi için a yerine yazılabilecek rakamların sayı değerleri toplamı nedir?

   12
   15
   16
   17
 18. 70 sayfalık bir kitabın her sayfasına numara verilmek isteniyor.Toplam kaç rakam kullanılmıştır?

   70
   122    
   131  
   140
 19. a.b=13

              b.c=9  ise a+b-2c işleminin sonucu nedir?

   5
   -5
   4
   -4
 20. 0, 143      1,043         1,403          0, 403     ondalık kesirlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

   0,143 < 0,403 < 1,043 < 1,403
   1,403 < 0,403 < 0,143 < 1,043
   0,143 < 0,403 < 1,403 < 1,043
   0,403 < 0,143 < 1,043 < 1,403