ANA SAYFA

TEST

1 / 20
 1. Aşağıda eşleştirilen sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yanlış verilmiştir?
  A) doktor – hekim
  B) sıla – gurbet
  C) dert – sıkıntı
  D) sınıf – okul
   SEÇ
 2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kalınlık - incelik uyumuna uymaz?
  A) Seviyor
  B) Üzüm
  C) Oduncu
  D) Güneşlik
   SEÇ
 3. “Şişman” sözcüğünün karşıt (zıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kalın
  B) Zayıf
  C) Tombul
  D) Uzun
   SEÇ
 4. Kedi için hain derler. Yemek yerken gözlerini kapaması da, kendine edilen iyiliği bilmemek içinmiş. Hiç hazzetmem öyle sözlerden, insanoğlunun kendini gözünde ne kadar büyüttüğünü, kediye bir lokma vermesini de büyük bir iyilik sayıp karşılık beklediğini gösterir. Parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
  A) Bu parçayı yazanın kedileri çok sevdiği
  B) İnsanların kedilere yemek verdiği
  C) Kedinin yemek yerken gözlerini yumduğu
  D) Kedilerin hain olduğu
   SEÇ
 5. Kedidir, bütün kediler gibidir, ama ötekilerden ayıran, yalnız kendinde görülen huyları da vardır. Kedi, kendini seven insana bağlıdır. Bir tanesini söylerler; yavrulamış, yavruların gözleri açılınca birer birer getirip hanımının önüne koymuş. Sevgisini daha nasıl göstersin? Çok kıskançtır, üzerine ortak gelsin istemez. Bu da hain olmadığını, bir insana gerçekten bağlandığını göstermez mi? Parçaya göre kedi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Uyumayı sevdiği
  B) Sahibine bağlı olduğu
  C) Kıskanç olduğu
  D) Kendine göre alışkanlıkları olduğu
   SEÇ
 6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sadece yuvarlak ünlülerden oluşmuştur?
  A) Adalet
  B) Kumbara
  C) Otobüs
  D) Semaver
   SEÇ
 7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konmalıdır?
  A) Bugün geleceğimi nerden bildin
  B) Nereye baksam onu görüyorum
  C) Niye bizimle gelmediğini anlayamadım
  D) Size gelmek için hangi otobüse bineceğimi bilmiyordu
   SEÇ
 8. “Vaktiyle Çin’in Karton şehrinde yaşlı ninesiyle An Niev adında bir çocuk yaşardı.” cümlesinde altı çizili sözcüklerin yerine aşağıdakilerden hangileri getirilir?
  A) zaman zaman – büyük
  B) yıllar önce – uzun
  C) eskiden – ihtiyar
  D) yıllarca – eski
   SEÇ
 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine örnek bir sözcük vardır?
  A) Ninen çok güzel çörekler yapıyor.
  B) Bu adamı eskiden beri tanırım.
  C) Meraklılar çocuğun etrafında toplandılar.
  D) Burnuna yanık kokuları geliyordu.
   SEÇ
 10. “ Nehrin karşı yakasına geçmek için kayığa bindik. ” cümlesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
  A) Ünlü daralması
  B) Ünsüz yumuşaması
  C) Ünlü düşmesi
  D) Kaynaştırma harfi
   SEÇ
 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
  A) Söyleye söyleye dilimde tüy bitti.
  B) Söze böyle başlayan birini duymadım.
  C) Bu konuda bir şey bilmiyorum.
  D) Buraya çöp dökülmez.
   SEÇ
 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
  A) Paraların yerinde yeller esiyordu.
  B) Üzüntüsünden ağlayarak yürümeye başladı.
  C) Hemen koşup Pav Kong’un eteğine yapıştı.
  D) Şimdi gel de ayıkla pirincin taşını!
   SEÇ
 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek bir kullanım yoktur?
  A) Sütçü her gün aynı saatte sokağımızdan geçerdi.
  B) Kitaplıktaki bütün kitapları numaralamıştı.
  C) Seninle aynı semtte oturuyormuş.
  D) Akşamki filmi severek izlemiş.
   SEÇ
 14. Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri de!ildir?
  A) Olağanüstü olaylara yer verilir.
  B) Yazarı bellidir.
  C) Gerçeğe uygun olaylara da rastlanır.
  D) Nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaşmıştır.
   SEÇ
 15. “Sabah olunca Nasrettin hoca erkenden bahçeye çıkmış.” cümlesinde kalınlık incelik uyumuna uymayan kaç sözcük vardır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 16. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ince ünlülerden oluşmuştur?
  A) Düzenli
  B) Biliyor
  C) Kalınca
  D) Beyazlık
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerden hangisinde kaynaştırma harfi vardır?
  A) Kalemin rengi
  B) Ağacın kökü
  C) Sobanın kapağı
  D) Beşer kavanoz
   SEÇ
 18. Bir konu hakkındaki duygu ve düşüncelerin giriş, gelişme ve sonuç düzeni içinde yazılmasına ne ad verilir?
  A) Anı
  B) Hikâye
  C) Paragraf
  D) Kompozisyon
   SEÇ
 19. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü uyumu kuralı aranmaz?
  A) Sandalye
  B) Hanımeli
  C) Papatya
  D) Çekmece
   SEÇ
 20. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?
  A) Kalemin
  B) Yedişer
  C) Masanın
  D) Kapıyı
   SEÇ