ANA SAYFA

TEST

1 / 20
 1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi hece sayısı bakımından ötekilerden farklıdır?
  A) Okula gitmek istemediğini söyledi.
  B) Akrabalık ilişkilerine önem veriyorum.
  C) Canını dişine takarak çalıştı.
  D) Sevgiyi boş yere harcamamalıyız.
   SEÇ
 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüklerde kullanılan tüm sesli harfler kalın seslidir?
  A) Reklamcılık gün geçtikçe yayılan bir sektör.
  B) Kapıya yaklaştıkça bazı kokular duyuluyor.
  C) Askerler sabah erkenden uyanıyor.
  D) On yıllık meslek hayatı vardı.
   SEÇ
 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan sözcük kullanılmamıştır?
  A) Annesinin kulağına yavaşça isteğini söyledi.
  B) Telefonda onun sesini tanıyamadım.
  C) Kabul edilen anlaşma şartları halkı mutlu etti.
  D) Anayasa mahkemesinde yargılanmalıymış.
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerin hangisinde bir sözcük aldığı ek nedeniyle büyük ünlü uyumuna uymamaktadır?
  A) Terazinin kefeleri eşit değildir.
  B) Hangi öğrenci camı kıran?
  C) İki ülkenin lideri tercüman yardımıyla anlaştılar.
  D) Üstünde yeşilimtırak bir kazak vardı.
   SEÇ
 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sert sessiz harflerin tümü kullanılmıştır?
  A) Çift kaşarlı tostu paket halinde istedi.
  B) Ordunun hücuma kalkışması gerekiyordu.
  C) Aynada saatlerce kendine baktı.
  D) Postacı kapıyı iki kere çalmaz.
   SEÇ
 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük Türkçe kurallara uygundur?
  A) Türk milleti her zaman çalışkandır.
  B) Bu kitaptan yüz bin adet satılmış.
  C) Plan yaptık, üç gün sonra yola çıkarız.
  D) Seni saat beşte iskelede bekleyeceğim.
   SEÇ
 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesini (sertleşmesi) örnekleyen sözcük yoktur?
  A) Çikolatadan bir parça da kardeşine verdi.
  B) Salıncakta iki kişi sallanabiliyor.
  C) Korkudan ölecektim sanki.
  D) Çorapçılıktan başladı, büyüttü işleri.
   SEÇ
 8. 1. Ağaçtan erik kopardım.
  2. Çıkarcı biri olduğunu anlamıştım.
  3. Somurttu, oturdu buraya.
  4. Dostca bir konuşmaydı.
  Yukarıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uyulmamasından kaynaklanan yazım yanlışı yapılmıştır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması (değişimi) örneklenmemiştir?
  A) Balığa giderken beni de alın.
  B) Yılın en güzel filmi seçildi.
  C) Gücümüzü yitirince oturup dinlendik.
  D) Çorabımın altları kirlendi.
   SEÇ
 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte ünsüz yumuşamasına uyulmamasının nedeni farklıdır?
  A) Kuzu eti çok da sağlıklı değil.
  B) Tüpü değiştirmek için yardım istedim.
  C) Aç olan tokun halinden anlamaz.
  D) Serap’a haber verelim.
   SEÇ
 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünlü düşmesine uğrayan bir sözcük yoktur?
  A) Onun yanında boynu bükük duruyor.
  B) Duvara çarpınca burnum kanadı.
  C) Omzunda güzel bir şal vardı.
  D) Akıl yaşta değil baştadır.
   SEÇ
 12. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü daralması yoktur?
  A) Camdan arkadaşlarına el sallıyordu.
  B) Dışarıda beni bekliyor.
  C) Ayakkabısının bağını bağlıyor.
  D) Dışarda yağmur yağıyor.
   SEÇ
 13. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır?
  A) Babası okula gelmiş.
  B) Konuyu başkanla görüştük.
  C) Aklına gelen başına geldi.
  D) Dinamik, başarılı bir liderdi.
   SEÇ
 14. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde altı çizili ses kaynaştırma harfi değildir?
  A) karşısı
  B) altışar
  C) arabasında
  D) suyun
   SEÇ
 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükteki ünlü türemesi farklı bir sebepten kaynaklanmaktadır?
  A) Çocuklarına gözü gibi bakıyor.
  B) Yapayalnız yaşamak zorunda kaldı.
  C) Boncukları ipe diziyor, sonra satıyor.
  D) Kitaplarına neredeyse tapıyor.
   SEÇ
 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ulama” yoktur?
  A) Bebeğin odasını pembe boyattık.
  B) Ödevlerimi tatilden eve döndüğümde yaptım.
  C) Onu da buraya getir.
  D) Bu işin altından kalkılmaz.
   SEÇ
 17. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi hece sayısı bakımından ötekilerden farklıdır?
  A) Çocuklar okulu sevdiler.
  B) Sana evden uzaklaşma demiştim.
  C) Onu yarın sinemaya götüreceğim.
  D) Sana sözüm vardı, unutmadım.
   SEÇ
 18. I. Seni ilk gördüğümde küçücüktün.
  II. Henüz işim bitmedi.
  III. Oraya gidersem onu görmem yine de.
  IV. Evden çıkamadım bütün gün.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük hece sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
  A) IV
  B) III
  C) II
  D) I
   SEÇ
 19. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kalınlık– incelik uyumuna uymaz?
  A) Okuldakiler
  B) Evimiz
  C) Sevgisizlik
  D) Umutsuzluk
   SEÇ
 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün sözcükler büyük ünlü uyumuna uyar?
  A) Yarın tiyatroya gidiyoruz.
  B) Henüz oraya gitmedim.
  C) Kalem almak için dışarı çıktı.
  D) Kitap okumadığı için kızdım.
   SEÇ