ANA SAYFA

Sosyal Bilgiler Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

1 / 20
 1. Sınıfta yapılan bir tartışma sırasında arkadaşlarının düşüncelerine katılmadığı halde onları sonuna kadar saygı ile dinleyen bir öğrencinin davranışı, aşağıdaki etik değerlerden hangisine daha uygundur?     

   Sevgi
   Hoşgörü  
   Dürüstlük  
   Güven
 2. Geçmişte insanlar özgür ve eşit değildi. Yöneticiler seçimle iktidara gelmiyordu. Egemenlik, bir kişiye aitti. O ne isterse, o olurdu. Yönetim zora, baskıya dayanırdı. İnsanlar, demokrasiyi ve demokratik hakları elde etmek için çok uğraştılar.
  Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

   Yöneticilerin halka karşı zor kullandığı
   Geçmişte egemenliğin millete ait olduğu
   Geçmişte insanlar arasında sınıf ayrımının olduğu
   insanların demokrasi için uzun süre mücadele ettiği
 3. Tüketici hakları konusunda, tarihin her döneminde birtakım yasal tedbirler alınmıştır. Ancak, bu tedbirler tüketicileri yeterince koruyamamıştır? Çünkü, tüketicinin sadece yasal yollarla korunması mümkün değildir. Esas olan, tüketicinin eğitilerek bilgilendirilmesi, kendi hak ve çıkarlarına sahip çıkacağı seviyeye getirilmesidir.
                Buna göre aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin haklarından birisi olamaz?

   Satın aldığı malın kopyasını üretme hakkı
   istediği malı seçme hakkı
   Aldığı maldan dolayı uğradığı zararı karşılatma hakkı
   Aldığı mal ile ilgili bilgi edinme hakkı
 4. Tabiattaki bütün canlıların yaşam şekillerini doğa belirler. Her canlı yaşamak için çevreye uyum sağlamak zorundadır. Oysa insanlar için bu durum bir zorunluluk değildir. Çünkü insanlar çevreye uymak yerine çevreyi kendi yaşayabileceği duruma getire bilmektedir. Yani doğayı kendine uygun bir hale getirebilmektedir.
           Bu durum insanların hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

   Akıllı olmalarından
   Tek başlarına yaşayabilmelerinden
   Fiziki açıdan güçlü olmalarından
   Sayılarının hayvanlardan çok olmasından
 5. Aşağıdakilerden hangisi bir  olgu değildir?

   İran Türkiye’nin komşusudur.
   En büyük kıta Asya kıtasıdır.
   En güzel meyve portakaldır.
   Bir üçgenin iç açıları toplamı 180º dir.
 6. I- İstanbul’un fethi ve sonuçları
  II- Paralel ve meridyenlerin özellikleri
  III- Sindirim sistemi ve özellikleri

  Yukarıdakilerden hangisi Sosyal bilgiler dersini daha çok ilgilendirir?

   Yalnız  I  
   Yalnız II  
   I ve III  
   I ve II
 7. Sosyal bilgiler öğretmeni dersi anlatırken önce köy, sonra kasaba ve ilçe daha sonra ilin özellikleri hakkında kısa bilgiler verdikten sonra kendi bölgelerinin özelliklerini anlatmaya başlamıştır. Bu öğretmen hangi yöntemi kullanmıştır?

   Tümdengelim  
   Tümevarım  
   Olgu  
   Görüş
 8. I-Fabrikaların ve evlerin bacalarından çıkan dumanlar,
  II- Eğlence merkezleri, otomobiller, iş atölyeleri ve uçaklardan gelen sesler,
  III- Kanalizasyon ve Fabrika atıklarının sulara karışması,
     Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gürültü kirliliğine örnektir?

   Yalnız  I  
   Yalnız II  
   I ve III  
   I ve II
 9. Aşağıdakilerden hangisinin açılması Sosyal Bilimlerin gelişmesine katkı sağlamıştır?

   Güzel Sanatlar Fakültesi  
   Eczacılık Fakültesi
   Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi 
   Tıp Fakültesi
 10. I- Altıgen
  II- Boylam
  III- Cumhuriyet
   IV- Fotosentez
  Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

   Olgu  
   Görüş  
   Genelleme   
   Kavram
 11. Aşağıdaki ölçeklerin hangisiyle yapılan haritada daha az ayrıntı gösterilir?

   1/10.000
   1/200.000
   1/500.000
   1/1.000.000
 12. 1453 yılı kaçıncı yüzyıldadır?

   14.yy
   15.yy
   16.yy
   13.yy
 13. Karain mağarası hangi ilimiz sınırları içerisinde yer aları?

   Adana
   Mersin
   Antalya
   Yozgat
 14. Hititler’in soylularından oluşan meclise ne ad verilirdi?

   Anal
   Fibula
   Pankuş
   Tiran
 15. Parayı bulan Anadolu Medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

   Asurlular
   Urartular
   Sümerler
   Lidyalılar
 16. Ünlü “Milet” okulu aşağıdaki medeniyetlerin hangisine aittir?

   Firigyalılar
   Lidyalılar
   İyonlar
   Hititler
 17. İklim aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili değildir?

   Dağların uzantısı
   Giyim
   Yemek
   Yerleşim
 18. Sümerlere ait en önemli destan aşağıdakilerden hangisidir?

   Ergenekon
   Gılgamış
   Yaratılış
   Odesa
 19. İlk kütüphanecilik faaliyetlerini başlatan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

   Babiller
   Sümerler
   Hititler
   Asurlar
 20. Tekerleği bulan ve ilk kullanan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

   Babiller
   Sümerler
   Hititler
   Asurlar