ANA SAYFA

Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi görüş bildirir?
  A) Ağrı ülkemizin en yüksek dağıdır.
  B) En güzel şehir, İstanbul’dur.
  C) Türkiye fındık üretiminde dünya birincisidir.
  D) Türkiye, üç tarafı denizlerle kaplı bir yarım adadır.
   SEÇ
 2. Verilen resim, aşağıdaki iklim tiplerinden hangisine ait olabilir?
  A) Step
  B) Tundra
  C) Karasal
  D) Muson
   SEÇ
 3. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Paralel çizgileri kutuplara gidildikçe büyür.
  B) Dünyada 360 tane meridyen yayı bulunur.
  C) Dünyamızı tam ortadan ikiye ayıran paralele Ekvator denir.
  D) İngiltere’nin Greenwich kasabası yakınlarından geçen meridyen yayı başlangıç meridyeni kabul edilir.
   SEÇ
 4. Yer şekillerinin, yolların, yerleşim merkezlerinin ayrıntılı olarak gösterildiği bir haritanın ölçeği, aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
  A) 1/100.000
  B) 1/1.500.000
  C) 1/2.000.000
  D) 1/15. 000.000
   SEÇ
 5. • Çevremizdeki çöp sorununu nasıl çözebiliriz? • Türk dilini korumak ve geliştirmek için neler yapabiliriz? Bu sorular, bilimsel araştırma basamaklarından hangisine ait olabilir?
  A) Metin düzenlemesi
  B) Araştırma konusunun belirlenmesi
  C) Araştırma konusunu seçme nedeni
  D) Araştırma konusu ile ilgili verilerin toplanması
   SEÇ
 6. • Krallarına Midas ünvanını verdiler, başkentleri Gordion’dur. • En ünlü ticaret kolonilerini Kayseri yakınlarındaki Kaniş (Kültepe)’te kurdular. • Batı Anadolu’da Gediz ve Büyük Menderes ırmakları arasında kuruldular. Parayı icad ettiler. Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi hakkında bilgi verilmemiştir?
  A) Lidyalılar
  B) Frigler
  C) Urartular
  D) Asurlular
   SEÇ
 7. MÖ 58 yılında Hun tahtına çıktı. Hun-Çin sorunlarının Çin’e bağlanılmasıyla çözülebileceğini savundu. Verilen bilgi, aşağıdaki Hun yöneticilerinden hangisine aittir?
  A) Mete
  B) Teoman
  C) Çi-çi
  D) Ho-han-Ye
   SEÇ
 8. 1. Göç 2. Türeyiş 3. Bozkurt 4. Oğuz Kağan Yukarıdaki destanlardan hangileri Uygurlara aittir?
  A) 3 ve 4
  B) 2 ve 4
  C) 1 ve 2
  D) 1 ve 3
   SEÇ
 9. Şarap, zeytinyağı, sebze ve meyve yetiştiriciliğinde Avrupa’da ilk sırada yer alan ülke, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Almanya
  B) İtalya
  C) Fransa
  D) Belçika
   SEÇ
 10. 26 Aralık 1924’te Atatürk’ün direktifleriyle kuruldu. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomisinin kurulup güçlenmesinde önemli rol oynayan banka, ülkemizde çağdaş bankacılık sistemini geliştirme görevini de üstlenmiştir. Hakkında bilgi verilen banka, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ziraat Bankası
  B) Merkez Bankası
  C) Türkiye İş Bankası
  D) Türk Ekonomi Bankası
   SEÇ
 11. Ülkemizde en çok üretilen tahıl aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Arpa
  B) Pirinç
  C) Mısır
  D) Buğday
   SEÇ
 12. Türkiye’nin dünya üzerinde önemli bir konuma sahip olmasında, aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?
  A) Doğu bölgelerinde yükseltinin fazla olması
  B) Avrupa ile Orta Doğu arasında köprü olması
  C) İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması
  D) Ülkemizde dört mevsimin yaşanması, çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi
   SEÇ
 13. “Gobi Çölü” aşağıdaki kıtaların hangisindedir?
  A) Asya
  B) Avrupa
  C) Afrika
  D) Amerika
   SEÇ
 14. En uzun süre görev yapan İslam halifesi, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hz. Ebubekir
  B) Hz. Ömer
  C) Hz. Osman
  D) Hz. Ali
   SEÇ
 15. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ihracat ettiği ürünlerdendir?
  A) Şeker
  B) Krom
  C) Balık
  D) Doğalgaz
   SEÇ
 16. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın başbakanı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sabiha Gökçen
  B) Lale Aytaman
  C) Türkan Akyol
  D) Tansu Çiller
   SEÇ
 17. Sadece belirli bir grubun bir ülkeyi yönetmesiyle ortaya çıkan yönetim biçimi, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Oligarşi
  B) Teokrasi
  C) Monarşi
  D) Cumhuriyet
   SEÇ
 18. Geçmişte yaşamış insan topluluklarının arasındaki ilişkileri yer ve zaman göstererek inceleyen bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Psikoloji
  B) Sosyoloji
  C) Coğrafya
  D) Tarih
   SEÇ
 19. Bit, pire gibi parazitlerle vücuda yayılan hasta-lık, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) AIDS
  B) Hepatit B
  C) Uyuz
  D) Verem
   SEÇ
 20. Sağlıklı kişilerden alınan 500 mililitrelik kan, vücut tarafından kaç hafta içinde yerine konur?
  A) Dört haftada
  B) Beş haftada
  C) Altı haftada
  D) Yedi haftada
   SEÇ