ANA SAYFA

Sosyal Bilgiler 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki tarım ürünlerden hangisi baklagillerdendir?
  A) Buğday
  B) Arpa
  C) Mercimek
  D) Mısır
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliğidir?
  A) 180 tanedir.
  B) Boyları birbirine eşittir.
  C) Meridyenleri dik keser.
  D) Kutup noktalarında birleşirler.
   SEÇ
 3. Tarihi bilinen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Uygurlar
  B) Avrupa Hun Devleti
  C) Kök Türkler
  D) Asya Hun Devleti
   SEÇ
 4. Oğuz Kağan Destanı hangi Türk devletine aittir?
  A) Kök Türkler
  B) Hunlar
  C) Avarlar
  D) Uygurlar
   SEÇ
 5. Orhun (Kök Türk) Kitabeleri günümüzde hangi ülkede bulunmaktadır?
  A) Rusya
  B) Özbekistan
  C) Moğolistan
  D) Türkmenistan
   SEÇ
 6. İslam devletinin ilk başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şam
  B) Kufe
  C) Mekke
  D) Medine
   SEÇ
 7. Kur’an-ı Kerim hangi halife tarafından çoğaltılarak İslam ülkelerine gönderilmiştir?
  A) Hz. Ali
  B) Hz. Osman
  C) Hz. Ömer
  D) Hz. Ebubekir
   SEÇ
 8. Ülkemizde ilk jeotermal enerji santrali nerede kurulmuştur?
  A) Soma-Manisa
  B) Yatağan-Muğla
  C) Çayırhan-Ankara
  D) Sarayköy-Denizli
   SEÇ
 9. Meclis ve siyasi partilerin yanında kral ve kraliçenin de bulunduğu yönetimlere ne ad verilir?
  A) Mutlakıyet
  B) Cumhuriyet
  C) Meşruti Krallık
  D) Mutlak Monarşi
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerden hangisi seçim esasına dayanan bir yönetim şeklidir?
  A) Cumhuriyet
  B) Mutlakıyet
  C) Oligarşi
  D) Monarşi
   SEÇ
 11. Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarına sebep olan unsurlardan değildir?
  A) Trafik kuralları
  B) Araç arızaları
  C) Sürücü hataları
  D) Yayaların dikkatsizliği
   SEÇ
 12. Aşağıdakilerden hangisi görüş cümlesidir?
  A) Dün akşam dayımlar bize geldi.
  B) Öğle yemeğinde köfte ve pilav yedim.
  C) Akşam ders çalışmak için Ebrulara gittim.
  D) Resim dersinde en güzel tabloyu ben yaptım.
   SEÇ
 13. Atatürk, Türklerin eski çağlardan beri tarihte yer aldığını ve medeniyetlere büyük hizmetlerde bulunduğunu belirterek, bu konuların araştırılması için aşağıdakilerden hangisinin kurulmasını istemiştir?
  A) Ankara Üniversitesi
  B) İstanbul Üniversitesi
  C) Türk Dil Kurumu
  D) Türk Tarih Kurumu
   SEÇ
 14. Yeryüzünün ilk yerleşimlerinden olan Çatalhöyük aşağıdaki illerden hangisindedir?
  A) Çorum
  B) Konya
  C) Kayseri
  D) Isparta
   SEÇ
 15. Aşağıdaki kentlerimizin hangisinde demirçelik fabrikası vardır?
  A) Manisa
  B) Erzurum
  C) Karabük
  D) Gümüşhane
   SEÇ
 16. Aşağıdaki alanlardan hangisi sürekli yerleşime uygun değildir?
  A) Antarktika kıtası
  B) Güney Amerika kıtası
  C) Afrika´nın iç kesimleri
  D) Avustralya´nın güney kesimi
   SEÇ
 17. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin başlıca nedenlerindendir?
  A) Tarım
  B) Turizm
  C) Hayvancılık
  D) Sanayileşme
   SEÇ
 18. Sosyal bilimlerin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İnsan
  B) Ekonomi
  C) Tabiat
  D) İktisat
   SEÇ
 19. Edinsel bağışıklık eksikliği sendromu olarak açılımı yapılan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Uyuz
  B) AIDS
  C) Sarılık
  D) Hepatit B
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerden hangisi sıcak iklimler grubunda yer almaz?
  A) Çöl iklimi
  B) Tropikal iklim
  C) Muson iklimi
  D) Tundra iklimi
   SEÇ