ANA SAYFA

1.Ünite,
Sosyal Bilgiler Öğreniyorum,
Olgu, Görüş, Kavram,
Bilimsel Araştırma Yapıyorum,
Toplumsal Bir Soruna Çözüm Arama,
Atatürk Ve Sosyal Bilimler,

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi bir olgudur?
  A) Kız öğrenciler en çok Matematik dersini sever.
  B) İnternet 18 yaşından sonra kullanılmalıdır.
  C) Cüneyt Arkın en başarılı Yeşilçam sanatçısıdır.
  D) Dünyanın en kabalık ülkesi Çin’dir.
   SEÇ
 2. I- Atatürk Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanıdır.
  II- En sevimli hayvan balıklardır.
  III- Türkiye’nin ikinci büyük gölü Tuz Gölüdür.
  Yukarıdakilerden hangisi görüştür?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II C)Yalnız III
  D) I ve III
   SEÇ
 3. Çok iyi arkadaşlıkları olan Ali ve Murat, ÖSS sınavının açıklandığı gün birlikte İnternetten sınavın sonuçlarını öğrendiler. Ali sınavdan çok yüksek bir puan almıştı. Murat’ın ise puanı çok düşüktü. Murat’ı üzgün gören Ali, kendi sonucuna sevinemeden Murat için üzüldü ve bütün gün onu yalnız bırakmadı.
  Ali’nin bu davranışı aşağıdakilerden hangisine örnektir?
  A) Olgu
  B) Tümevarım
  C)Empati
  D)Görüş
   SEÇ
 4. Tarih; geçmişte yaşamış insanların yaşantılarını, sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik, toplumlar arası ilişkilerini yer, zaman, sebep ve sonuç göstererek inceleyen bir bilim dalıdır. Buna göre yargılarından hangisine ulaşılamaz?

  A) Tarih geçmişte yaşanmış olayları sebep ve sonuçlarıyla birlikte inceler.
  B) Tarihin konusu insandır.
  C) Tarih gelecekte yaşanabilecek olaylara yönelik çıkarımlarda bulunur.
  D) Tarih geçmişte yaşanmış olayları yer ve zaman göstererek inceler.
   SEÇ
 5. I- Araştıracağı konuyu belirlemek,
  II- Sorunun çözümüne yönelik varsayımlar yazmak,
  III- Konuyla ilgili değişik kaynaklardan bilgi toplamak,
  IV-Toplanan bilgileri konulara göre sınıflandırmak,
  V-Son bir kontrolden sonra metni oluşturmak ve bilgilerin alındığı kaynağı dipnot ile göstermek,
  Yukarıdaki aşamalar ne zaman uygulanır?
  A) Empati esnasında,
  B) Bir konu ile ilgili görüşümü belirteceğimizde,
  C) Bir konuyu bilimsel araştırma basamakları ile inceleyeceğimizde,
  D) Laboratuar ortamında deney yapacağımızda,
   SEÇ
 6. Sosyal bilgiler öğretmeninin söylediği cümlelerden hangisi görüş niteliğindedir?
  A) Coğrafya ve Arkeoloji tarihe yardımcı bilimlerdendir.
  B) Dünyanın en kabalık kıtası Asya’dır.
  C) En güzel mevsim sonbahardır.
  D) İzmir Türkiye’nin batısındadır.
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin amaçları arasında yer almaz?
  A) Sosyal bilgiler; topluma faydalı sorumlu birer vatandaş olmamızı sağlar.
  B) Yaşadığımız çevrenin, yurdumuzun ve dünyamızın özelliklerini tanımamıza yardımcı olur.
  C) Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak gelişmemize katkısı çok büyüktür.
  D) Kendi çıkarlarımız için başkalarına her şeyi yapmamız gerektiğini anlamamızı sağlar.
   SEÇ
 8. Tolga hafta sonu Mersin’de dolaşırken bir köşede yere dizilmiş kitaplar içerisinden, fiyatının çok ucuz olduğunu düşünerek “ Şu Çılgın Türkler” adlı kitabı satın aldı. Bir süre sonra kitabı okumak için karıştırırken kitabın bazı sayfalarının boş olduğunu fark etti.
  Tolga kitabı alırken neye dikkat etmeliydi?
  A) Kitabın pahalı olmasına
  B) Kitabı babası ya da annesiyle almaya
  C) Kitabın bandrolü olmasına
  D) Kitabın poşetin içerisinde olup olmadığına
   SEÇ
 9. Dünya üzerinde Bir çok olay meydana gelmektedir. Hiçbir zaman bir olayın oluş ve sonucu tek taraflı değildir.Yakın çevremizdeki bir örneğe bakarsak bir olayın çok boyutlu olduğunu fark ederiz. Çünkü olaylardan farklı kişiler farklı şekillerde etkilenmektedir.
  Aşağıda belirtilen olayların hangisinden sadece bir kişi etkilenir?
  A) Bir kaç mağazaya taksit ödemesi gereken Ersin Bey’in maaşını çaldırması
  B) Üç yaşında kardeşi olan Aylin’in annesinin kazadan sonra ayağının 2 ay alçıda kalması
  C) En yakın okulun 10 km ilerde olduğu bir köye yeni okul yapılması.
  D) Hakan’ın okuldan eve gelince uzanıp dinlenmesi.
   SEÇ
 10. Aşağıdaki tarihi gelişmelerden hangisi daha fazla kişiyi etkilemiştir?
  A) II. Dünya Savaşı
  B) TBMM’nin açılması
  C) İstanbul’un fethedilmesi
  D) Preveze Deniz Savaşı
   SEÇ
 11. “Türkiye’deki sel felaketindeki can kayıplarından belediyeler sorumludur.” Yukarıdaki cümle hangisine örnektir?
  A) Olgu
  B) Kavram
  C)Empati
  D)Görüş
   SEÇ
 12. “Kız öğrenciler Yıl Sonu Piyeslerinde erkek öğrencilere göre daha başarılı olmaktadır.” Yukarıdaki cümle hangisine örnektir?
  A) Olgu
  B) Kavram
  C) Görüş
  D)Empati
   SEÇ
 13. “….Türk çoçuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”
  Atatürk bu düşüncesine uygun olarak aşağıda kilerden hangisini kurmuştur?
  A)Hukuk Fakültesi
  B)Türk Tarih Kurumunu
  C)Anadolu Medeniyetleri Müzesi
  D)Türk Standartları Enstitüsü
   SEÇ
 14. I-Mersin, Muğla ve Rize deniz kıyısında bulunur.
  II-Bu şehirlerimizde yıllık sıcaklık farkları azdır.
  Yukarıdaki iki cümleden çıkarılabilecek genelleme aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Mersin Limanı önemli limanlarımız arasındadır.
  B)Deniz kıyısında bulunan yerlerde balıkçılık gelişmiştir.
  C)Rize yurdumuzun en fazla yağış alan ilidir.
  D)Deniz kıyısında bulunan yerlerde yıllık sıcaklık farkları azdır.
   SEÇ
 15. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir davranış örneği değildir?
  A)Karşıdakinin görüşleri kendine ters gelse bile onu sabırla dinlemek.
  B)Okulu kendi evi gibi korumak
  C)Sokakta bağırarak konuşmak.
  D) İnsanlar gibi hayvanları da korumaya özen göstermek.
   SEÇ
 16. Kişiye göre değişen ve insanların kendi düşüncelerini yansıtan bilgilere “görüş” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir görüş cümlesidir?
  A) Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir.
  B) Tarihte ilk parayı Lidyalılar kullanmıştır.
  C)Ülkemizin en güzel yeri Mersin’dir.
  D) Türkiye’nin en büyük baraj gölü Atatürk Baraj Gölüdür.
   SEÇ
 17. Tüketici haklarının çiğnendiği durumlarda başvurabileceğimiz kurumlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
  A) Tüketici Hakları Koruma Derneği
  B) Belediyeler
  C) Tüketici Mahkemesi
  D) Gençlik ve Spor Müdürlüğü
   SEÇ
 18. I- Atatürk 1881’de Selanik’te doğmuştur..
  II- En güzel çiçek nergistir.
  III- Türkiye Kuzey yarıkürede yer alır.
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri görüştür?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C)Yalnız III
  D) I ve III
   SEÇ
 19. İnsanlar birlikte yaşadıkları için birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Bunun için karşılıklı ilişkilerinde saygılı, dürüst ve hoşgörülü olmak zorundadırlar.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi bireyin toplum içerisinde yapmaması gereken davranışlardan birisidir?
  A)Kütüphanelerde başkalarını rahatsız etmemek
  B) Sevmediğimiz arkadaşlarımızı sınıf içerisinde küçük düşürmek
  C) Yolda giderken tanıdıklarımıza selam vermek
  D) Randevularımıza geç kalmamak
   SEÇ
 20. I- Malazgirt Zaferinin sonuçları
  II- Akdeniz Bölgesinin özellikleri
  III-Kan grupları ve özellikleri
  Yukarıdakilerden hangisi Sosyal bilgiler dersini daha çok ilgilendirir?
  A) Yalnız I
  B)Yalnız II
  C)I ve II
  D) II ve III
   SEÇ