ANA SAYFA

2.Dönem 1.Yazılı Testi

1 / 20
 1. Asya Hun Devleti, aşağıdaki hükümdarlardan hangisi zamanında en parlak dönemini yaşamıştır?
  A) Çi-çi
  B) Mete
  C) Kiyük
  D) Teoman
   SEÇ
 2. Ölçeğin paydası küçüldükçe haritadaki alan azalır ve ayrıntı artar. Buna göre aşağıda verilen ölçeklerden hangisinde haritadaki alan büyük ve ayrıntı en azdır?
  A) 1/20.000
  B) 1/30.000
  C) 1/400.000
  D) 1/500.000
   SEÇ
 3. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda görülen iklim tiplerinden değildir?
  A) Tundra iklimi
  B) Karasal iklim
  C) Marmara iklimi
  D) Karadeniz iklimi
   SEÇ
 4. Dünya’nın kutuplarda basık, Ekvator’da şişkince olan kendine özgü şekline ne ad verilir?
  A) Geoit
  B) Paralel
  C) Ekvator
  D) Meridyen
   SEÇ
 5. Van’da merkez ilçeye bağlı Tabanlı Köyü merkezli 7.2 şiddetindeki depremden sonra uzmanların “Artçı sarsıntılar bir süre devam edebilir.” açıklaması, aşağıdakilerden hangisine örnektir?
  A) Veri
  B) Olgu
  C) Olay
  D) Görüş
   SEÇ
 6. 1. Konunun belirlenmesi
  2. Konu ile ilgili verilerin toplanması
  3. Konunun seçme nedeninin açıklanması
  4. Metnin düzenlenmesi
  5. Toplanan verilerin değerlendirilmesi
  Yukarıda karışık olarak verilen bilimsel araştırma basamaklarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 1 - 2 - 3 - 4 - 5
  B) 1 - 4 - 2 - 3 - 5
  C) 1 - 3 - 2 - 5 - 4
  D) 1 - 2 - 5 - 3 - 4
   SEÇ
 7. “Kutadgu Bilig” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Nizamülmülk
  B) Ahmet Yesevi
  C) Kaşgarlı Mahmut
  D) Yusuf Has Hacip
   SEÇ
 8. Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Harzemşahlar
  B) Gazneliler
  C) Karahanlılar
  D) Selçuklular
   SEÇ
 9. İlk Türk toplumlarında mezarların başına dikilen taşa ne ad verilirdi?
  A) Yuğ
  B) Balbal
  C) Kengeş
  D) Kurgan
   SEÇ
 10. İlk jeotermal enerji santrali kurulan yer aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sivas - Divriği
  B) Artvin - Murgul
  C) Denizli - Sarayköy
  D) Kastamonu - Küre
   SEÇ
 11. Vergi gelirleri ile verilmeyen hizmet aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yol
  B) Okul
  C) Hastane
  D) Otel
   SEÇ
 12. Türkiye, aşağıdaki ürünlerden hangisinin üretiminde dünyada birinci sıradadır?
  A) Zeytin
  B) Fındık
  C) İncir
  D) Ceviz
   SEÇ
 13. Devlet memurlarının maaşlarından kesilen vergiye ne ad verilir?
  A) Kurumlar Vergisi
  B) Emlak Vergisi
  C) Gelir Vergisi
  D) Katma Değer Vergisi
   SEÇ
 14. Zonguldak’ın küçük bir yerleşim yeriyken büyük bir şehir hâline gelmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Deniz kenarında olması
  B) Verimli ovaların bulunması
  C) Ormanlık alanların olması
  D) Taş kömürü çıkarılması
   SEÇ
 15. Bir ülkenin bir başka ülkeye ürün satmasına ne ad verilir?
  A) İthalat
  B) İhracat
  C) Ürün takası
  D) Ürün talebi
   SEÇ
 16. İnsan davranışlarını ve duygularını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Psikoloji
  B) Arkeoloji
  C) Sosyoloji
  D) Biyoloji
   SEÇ
 17. Ürün kimliğine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Barkod
  B) Etiket
  C) Hologram
  D) Bandrol
   SEÇ
 18. Osmanlı Devleti’nde demokrasiyi kurma yolunda atılan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
  A) I. Meşrutiyet
  B) Islahat Fermanı
  C) Tanzimat Fermanı
  D) Sened-i İttifak
   SEÇ
 19. Egemenliğin millete ait olduğu yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cumhuriyet
  B) Oligarşi
  C) Teokrasi
  D) Monarşi
   SEÇ
 20. Tarihte yazılı ilk anayasa hangi devlet tarafından yapılmıştır?
  A) Romalılar
  B) Babiller
  C) Asurlular
  D) Urartular
   SEÇ