ANA SAYFA

Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi görüş bildirir?
  A) Cumhuriyet 1923’te ilan edildi.
  B) Tiyatro izlemek çok eğlencelidir.
  C) Ankara, İç Anadolu bölgesindedir.
  D) Bölge, 5,2 büyüklüğündeki depremle sallandı.
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kurduğu kurumlardan biri değildir?
  A) Türk Dil Kurumu
  B) Türk Tarih Kurumu
  C) İstanbul Üniversitesi
  D) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
   SEÇ
 3. Devletimize karşı vatandaş olarak bazı sorumluluklarımız vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorumluluklardan biri değildir?
  A) Askerlik yapma
  B) Vergi verme
  C) Seçme-seçilme
  D) Üniversite okuma
   SEÇ
 4. 1. Paralellerin en genişi ekvatordan başlar.
  2. Paraleller kutuplara gittikçe küçülür.
  3. Toplam 360 tane paralel çizgisi vardır.
  Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
  A) Yalnız 1
  B) 1 ve 2
  C) 2 ve 3
  D) 1, 2 ve 3
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi, dünyanın sıcak bölgelerinde görülen iklim tiplerinden biri değildir?
  A) Tundra İklimi
  B) Muson İklimi
  C) Tropikal İklim
  D) Ekvatoral İklim
   SEÇ
 6. İlk Çağ insanlarının yerleşim merkezlerine verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mezra
  B) Köy
  C) Höyük
  D) Anıt
   SEÇ
 7. • Başkentleri Gordion’dur.
  • Krallarına Midas unvanı verilmiştir.
  • Tarımın gelişmesine özen göstermişlerdir.
  Hakkında bilgi verilen uygarlık, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Frigler
  B) Hititler
  C) Urartular
  D) Lidyalılar
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi Sümerler’e ait bir özelliktir?
  A) En ünlü kralları Hammurrabi’dir.
  B) Çivi yazısını Anadolu’ya getirdiler.
  C) “Pankuş” adı verilen meclisi kurdular.
  D) Lagaş, Ur, Uruk gibi site adı verilen şehir devletleri kurdular.
   SEÇ
 9. Orta Asya’da kurulan ve tarihi bilinen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Uygur
  B) Kök Türk
  C) Avrupa Hun
  D) Büyük Hun
   SEÇ
 10. MÖ 177’de Çin hükümdarına yazdığı mektupta “Eli ok ve yay tutan herkes Hun oldu.” diyerek millet olma bilincine güzel bir örnek veren ünlü Türk hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Teoman
  B) Mete
  C) Kiyük
  D) Çi-çi
   SEÇ
 11. 1. Buhara
  2. Kaşgar
  3. Semerkant
  4. Medine
  Yukarıdakilerden hangileri, tarihî “İpek Yolu” güzergâhında yer alan şehirlerdendir?
  A) Yalnız 1
  B) Yalnız 2
  C) 1, 2 ve 3
  D) 1, 3 ve 4
   SEÇ
 12. Hz. Muhammed kaç yılında peygamber olmuştur?
  A) 571
  B) 610
  C) 622
  D) 632
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi “yenilenebilir” enerji kaynaklarına örnektir?
  A) Güneş
  B) Petrol
  C) Kömür
  D) Doğal gaz
   SEÇ
 14. 1. Kahve
  2. Pirinç
  3. Ayakkabı
  4. Bor minerali
  Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin en çok ihraç ettiği ürünlerdendir?
  A) 2 ve 3
  B) 3 ve 4
  C) 1 ve 4
  D) 1 ve 2
   SEÇ
 15. TİKA, aşağıdaki bakanlıklardan hangisine bağlı olarak kurulmuştur?
  A) İçişleri
  B) Dışişleri
  C) Maliye
  D) Adalet
   SEÇ
 16. Osmanlı Devleti’nde modern demokrasiyi kurma yolunda atılan ilk adım olarak “Sened-i İttifak” gösterilebilir. Bu sözleşme aşağıdaki padişahlardan hangisi tarafından imzalanmıştır?
  A) IV. Murat
  B) I. Abdülmecit
  C) II. Mahmut
  D) III. Selim
   SEÇ
 17. Bir hükümdarın devlet başkanı olduğu yönetim biçimi, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Teokrasi
  B) Oligarşi
  C) Cumhuriyet
  D) Monarşi
   SEÇ
 18. “Ey halk! Sizin kadınlarınız üzerinde birtakım haklarınız vardır. Onlar sizin haklarınıza riayet etmelidir. Onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Onlara karşı iyi davranın. Eşlerinize şefkatle muamele edin...” Bu alıntı, aşağıdakilerden hangisine ait olabilir?
  A) Veda Hutbesi
  B) Hammurabi Kanunları
  C) Magna Carta Libertatum
  D) İnsan Hakları Bildirgesi (1789)
   SEÇ
 19. Satın aldığımız bir kitabın orijinal olduğu en kolay nasıl anlaşılır?
  A) Kaliteli olmasından
  B) Cildinin sağlam olmasından
  C) Sayfalarının renkli olmasından
  D) Üzerinde barkod olmasından
   SEÇ
 20. “Edinsel bağışıklık eksikliği sendromu” olarak bilinen; cinsel ilişki, kan nakli, ortak kullanılan enjektör vb. yollarla geçen hastalık, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) AIDS
  B) Hepatit B
  C) Hepatit C
  D) Uyuz
   SEÇ