ANA SAYFA

2.Dönem 3.Yazılı Testi

1 / 20
 1. 1. Doğruluğu kanıtlanamaz.
  2. Kişiden kişiye değişebilir.
  3. Herkes tarafından kabul edilmiştir.
  Yukarıdakilerden hangileri “olgu”nun özelliklerindendir?
  A) Yalnız 1
  B) Yalnız 3
  C) 2 ve 3
  D) 1 ve 2
   SEÇ
 2. Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Ömer’in halifeliği zamanında yapılmıştır?
  A) İlk donanmanın kurulması
  B) Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline getirilmesi
  C) Posta ve adliye teşkilatının kurulması
  D) İslam Devleti’nin başkentinin Şam’a taşınması
   SEÇ
 3. “Bir yerde kalan kişinin malı çalınırsa hırsızı, oradakiler bulmalıdır. Eğer bulamazlar ise o kişinin zararını karşılamak zorundadırlar.” gibi ceza hükümleri, aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır?
  A) Kanunuesasi’de
  B) 1789 İnsan Hakları Bildirgesi’nde
  C) 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde
  D) Kanuni Sultan Süleyman Kanunnamesi’nde
   SEÇ
 4. Vatikan, Suudi Arabistan ve İran’ın yönetim şekli, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Oligarşi
  B) Teokrasi
  C) Cumhuriyet
  D) Monarşi
   SEÇ
 5. Devlet memurlarının maaşlarından her ay belli miktarda alınan vergi türü, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Gelir Vergisi
  B) Kurumlar Vergisi
  C) Özel Tüketim Vergisi
  D) Katma Değer Vergisi
   SEÇ
 6. Dünya’da nüfus dağılışını etkileyen en önemli faktör, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Toprak
  B) Ulaşım
  C) İklim
  D) Yüzey şekilleri
   SEÇ
 7. 1. Gıda zehirlenmesi
  2. Toprak kayması
  3. Sel felaketi
  4. Trafik kazası
  Yukarıdakilerden hangileri doğal afettir?
  A) 1 ve 2
  B) 3 ve 4
  C) 1 ve 4
  D) 2 ve 3
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi “yenilenemez” enerji kaynaklarına örnektir?
  A) Su
  B) Petrol
  C) Rüzgâr
  D) Güneş
   SEÇ
 9. Türkiye’de ilk jeotermal enerji santrali, aşağıdaki illerin hangisinde kurulmuştur?
  A) Denizli
  B) Isparta
  C) Burdur
  D) Antalya
   SEÇ
 10. İnsan davranışlarını ve duygularını inceleyen bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tarih
  B) Hukuk
  C) Psikoloji
  D) Sosyoloji
   SEÇ
 11. Hz. Muhammed’in hayatıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) 622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret etti.
  B) 571 yılında Mekke’de doğdu.
  C) 610 yılında peygamber oldu.
  D) 645 yılında vefat etti.
   SEÇ
 12. Jandarma Genel Komutanlığının, barış zamanlarında bağlı olduğu bakanlık, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Adalet
  B) İçişleri
  C) Dışişleri
  D) Millî Savunma
   SEÇ
 13. Türklerin ana yurdu olan Orta Asya, yüksek platolarla çevrili, su kaynaklarına sahip, yaylak ve kışlak alanlarının bulunduğu, uçsuz bucaksız bozkırlardır. Bu durum, Türkleri aşağıdaki uğraşlardan özellikle hangisine yönlendirmiştir?
  A) Hayvancılığa
  B) Ticarete
  C) Balıkçılığa
  D) Madenciliğe
   SEÇ
 14. Kavimler Göçü’nün başlamasına neden olan topluluk, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Uygurlar
  B) Moğollar
  C) Hunlar
  D) Kök Türkler
   SEÇ
 15. Aşağıda verilen “özellik-devlet” eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Parayı icat ettiler. - Lidyalılar
  B) Krallarına Midas unvanını verdiler. - Frigler
  C) Mısırlılarla Kadeş Barış Antlaşması’nı imzaladılar. - Hititler
  D) Tales, Pisagor, Herodot gibi bilim insanlarını yetiştirdiler. - Urartular
   SEÇ
 16. Ormanlar demir silah olsun,
  aslan su yerinde yürüsün,
  daha bol, daha zengin,
  gökyüzünde güneş bayrak olsun.
  Bu dörtlüğün alındığı kaynak, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Göç Destanı
  B) Yaradılış Destanı
  C) Oğuz Kağan Destanı
  D) Satuk Buğra Han Destanı
   SEÇ
 17. Eskimolar, evlerinin yapımında buzlardan yararlanırlar. Buz bloklarını üst üste yığarak evlerini yaparlar. Buna göre, Eskimoların yaşadığı yerde, aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi görülmektedir?
  A) Step
  B) Tundra
  C) Muson
  D) Tropikal
   SEÇ
 18. Aşağıdaki ölçeklerden hangisinin kullanıldığı haritada, yerleşim yerleri daha ayrıntılı gösterilir?
  A) 1/40 000
  B) 1/90 000
  C) 1/170 000
  D) 1/1 100 000
   SEÇ
 19. Kaynaklardan elde ettiğimiz notları, bilgileri, konularına göre sınıflandırıp sıraya koymalıyız. Konumuzla ilgili olmayan bilgileri ayırmalıyız. Bu aşama, bilimsel araştırma basamaklarından hangisine aittir?
  A) Araştırma konusunu seçme nedeni
  B) Araştırma konusunun belirlenmesi
  C) Toplanan verilerin değerlendirilmesi
  D) Metin düzenlemesi
   SEÇ
 20. Sağlıklı bir kişinin, bir defada verebileceği kan miktarı ne kadardır?
  A) 250 mililitre
  B) 300 mililitre
  C) 400 mililitre
  D) 500 mililitre
   SEÇ