ANA SAYFA

Düzey belirleme testi, Seviye belirleme testi, Dbs testi, Sbs testi, Başarı değerlendirme testi, Konu tarama testi, Başarı belirleme testi,

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?

   Haftanın en yoğun günü çarşambadır.
   Öğrenilmesi en zor ders sosyal bilgilerdir.
   Menteşe yöresi, Ege’nin en engebeli yöresidir.
   Antalya, Akdeniz’in en güzel şehridir.
 2. ”Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir,yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır”

  Mustafa Kemal’in yukarıdaki ifadeleri ile tarih biliminin aşağıdaki özelliklerinden hangisi örtüşmez?

   Belgelere dayanması
   Objektif olması
   Tarihin günümüzün koşullarına göre değerlendirilmesi.
   Bilimsel olguları incelemesi
 3. “Ali en güzel rengin mavi olduğunu söylerken, Ahmet kırmızı olduğunda ısrar etmektedir.”

  Bu durum hangisini doğrular?

   Görüşler kişiden kişiye değişir.
   Ali Ahmet’ten daha zekidir.
   Olguların ispatlanabileceğini.
   Ahmet’in Ali’den daha zeki olduğunu.
 4. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık sorumluluklarımızdan değildir?         

   Askerlik yapmak.
   Vergi vermek.
   Seyahat etmek
   Oy vermek 
 5. Aşağıdakilerden hangisi sorunlarımızın çözümü için başvurmamız gereken yollardandır?

   Sorunla ilgili kurumdaki yakınımızdan yardım istemek.
   Sorunla ilgili torpil yapabilecek bir yetkiliyi aramak.
   Dilekçe yazarak ilgili kuruma başvurmak.
   Milletvekillerinden yardım istemek.
 6. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun kurulması hangi alanda gelişme göstermemizde etkili olmuştur?

   Siyasette 
   Sosyal Bilimlerde 
   Fen bilimlerinde 
   Ekonomide
 7. I.  Ağrı Dağı ülkemizin en yüksek dağıdır.

           II.  Çok gezen, çok okuyandan daha iyi bilir.

   III. Ülkemizde ilköğretim zorunlu ve devlet okullarında parasızdır.

   IV.  Uçak bir ulaşım aracıdır.

  Yukarıdakilerden hangisi bir görüştür?

   I  
   II    
   III  
   IV
 8. Aşağıdakilerden verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

   Meridyenler arasındaki mesafe yalnızca Ekvator’da eşittir ve 111 km’dir.
   Paraleller arası mesafe eşit değildir ve kutuplara gidildikçe bu mesafe kısalır.
   180 tane doğuda, 180 tane batıda olmak üzere toplam 360 meridyen vardır.
   Dünya üzerinde çizgisel hız Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalır.
 9. Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanabileceği durumlardan biri değildir?

   Savaş hali 
   Kamu sağlığı ve güvenliği  
   Nüfus sayımı   
   Olağanüstü  hal
 10. Aşağıdakilerden hangisi bir yerin yerleşim yeri olarak seçilmesinde etkili olan etkenlerden biri değildir?

   Verimli tarım alanları
   Bitki örtüsünün gür olması
   Endüstri kuruluşlarının yaygın olması
   Uygun iklim şartları
 11. Coca Cola’nın üç kapağını toplayan bir kişi, coca cola firmasının hediye olarak sunduğu cam 

        bardağı almaya gittiğinde, market sahibi tarafından haksızlığa uğruyor ve bardağı verilmiyor.

         Bu durumda, haksızlığa uğrayan kişi, aşağıdakilerden hangisine başvurmalıdır?

   Tüketici sorunları – hakem heyeti
   İnsan hakları derneği
   Anayasa mahkemesi
   Emniyet
 12. Aşağıdakilerden hangisi haritanın ölçeği değiştiğinde haritada değişen özelliklerden  biri 

         değildir?

   Coğrafi konum
   Yüzey şekillerinin yansıtılmasındaki hata payı
   Haritada gösterilen ayrıntı
   Haritaların kapladıkları alan
 13. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden birisidir?

   180 tane doğuda 180 tane batıda toplam 360 tane paralel vardır.
   İki paralel arasındaki uzaklık birbirine eşittir.
   Paralellerin boyları birbirine eşittir.
   180 tane kuzeyde 180 tane güneyde toplam 360 tane paralel vardır.
 14. Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgilere olgu denir.

  Yukarıdaki tanıma göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir olgudur?

   Sosyal bilgiler dersi çok zevklidir.,
   Türkiye’nin en güzel bölgesi Akdeniz Bölgesi’dir.
   Türkiye devletinin başkenti Ankara’dır.
   Muhabbet kuşları canı sıkılınca öter.
 15. Bilimsel çalışma ile ilgili çeşitli kavramlar vardır.

  Aşağıdakilerden hangisi bu kavramlar arasında gösterilmez?

   Hipotez
   Dipnot
   Empati
   Katalog Taraması
 16. Paralel dairelerinin boylarının ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe küçülmesinin ve kutuplarda nokta haline gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

   Dünyanın uzay boşluğunda yer alması
   Dünyanın şekli
   Toplam 180 tane paralel dairesinin bulunması
   Paraleller arası mesafenin 111 kilometre olması
 17. Haçlı Seferleri’nin aşağıdaki sonuçlarından hangisinin Coğrafi Keşifler üzerinde daha etkili olduğu söylenebilir?

   Barutun ateşli silahlarda kullanılması
   Merkezi krallıkların güçlenmesi
   Kağıt ve Matbaanın yaygınlaşması
   Doğu- batı ticaretinin canlanması
 18. Furkan evlerinin yanında bulunan çocuk  parkının bakımsızlığından ve park içinde rahatça oynamalarını engelleyen dikenlerden şikayetçidir.Furkan rahatsızlığını dile getireceği   dilekçeyi hangi makama yazmalıdır?

   Tüketici mahkemesine
   Muhtarlığa
   Reklam kuruluna
   Belediyeye
 19. Ülkemizin dünya üzerinde bulunan yedi kıtadan ikisi üzerinde toprakları vardır.Bu iki kıta aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

   Asya-Avrupa
   Antartika-Asya
   Avrupa –Afrika
   Asya-Avustralya
 20. Yaklaşık 36 derece doğu boylamında yer alan Sivas’ta saat 11:00 iken yaklaşık 33 derece boylamında yer alan Ankara’da yerel saat kaçtır?

   10:48    
   11:12  
   11:22  
   10:38