ANA SAYFA

Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersi ile ilgili değildir?
  A) Sosyal bilgiler dersi günlük hayatımızı kolaylaştırır.
  B) Okulda öğrendiklerimizi çevremizde uygulayabiliriz.
  C) Çevremizdeki olayları gözlemlememizi sağlar.
  D) Çevremizdeki olayların sayısını belirlememize yardım eder.
   SEÇ
 2. Yurdumuzda meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda insan ölmekte ya da yaralanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerinden biri değildir?
  A) Sürücülerin hızlı araba kullanması
  B) Trafik ışıklarının olması
  C) Yayaların dikkatsiz davranmaları
  D) Yolların düzenli olmaması
   SEÇ
 3. Trafik kazalarının önlenmesinde yayalara da görevler düşmektedir. Aşağıdakilerden hangisi yayaların görevleri arasında yer alır?
  A) Trafiğe çıkan araçların sayısını belirlemek
  B) Yolların niteliğini gözlemlemek
  C) Trafik kurallarına uymak
  D) Trafik kurallarını uygulamak
   SEÇ
 4. Bir olayı incelerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almayız?
  A) Olayın geçtiği mevsimi
  B) Olayın oluş biçimini
  C) Olayın nedenini
  D) Olayla ilgili bilgiye ulaşmayı
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerden hangisi görüş cümlesidir?
  A) Akşam yemeğine amcamlara gittik.
  B) Ali sınavda başarılı olacağını söyledi.
  C) 8.30’da derse başladık.
  D) Ödevlerimin hepsini yaptım.
   SEÇ
 6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi görüş bildirir?
  A) Cumhuriyet 1923’te ilan edildi.
  B) Ankara Türkiye’nin başkentidir.
  C) Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.
  D) Spor karşılaşmaları çok eğlencelidir.
   SEÇ
 7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu ifadesidir?
  A) Deprem sonrası büyük panik yaşandı.
  B) İstanbul, doğal güzellikleriyle en güzel şehirlerdendir.
  C) Sosyal bilgiler dersini herkes çok sever.
  D) Tiyatro çok eğlenceli bir oyundur.
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın basamaklarından değildir?
  A) Araştırmacının belirlenmesi
  B) Araştırma konusunun belirlenmesi
  C) Toplanan verilerin değerlendirilmesi
  D) Verilerin toplanması
   SEÇ
 9. “Kaynaklardan elde ettiğimiz notları, bilgileri, konularına göre sınışandırıp sıraya koymamız gerekir.” ifadesi, araştırmanın hangi basamağı ile ilgilidir?
  A) Araştırma metninin düzenlenmesi
  B) Verilerin toplanması
  C) Verilerin değerlendirilmesi
  D) Araştırma konusunun belirlenmesi
   SEÇ
 10. “Kişinin doğuştan sahip olduğu haklar, yasalar tarafından güvence altına alınmıştır.” Aşağıdakilerden hangisi bu haklarla ilgilidir?
  A) Alışveriş yapma hakkı
  B) Temel hak ve özgürlükler
  C) Konut edinme hakkı
  D) Seyahat hakkı
   SEÇ
 11. İnsanların temel hak ve özgürlüklere sahip olması, onların aşağıdaki davranış ve tutumlardan hangisini yapmalarına engel değildir?
  A) Kurallara uygun davranmak ve hareket etmek
  B) Toplum düzenini sağlamaya çalışmak
  C) Toplum değerlerine sahip çıkmak
  D) ‹stediğini yapmak ve gerçekleştirmeye çalışmak
   SEÇ
 12. “Vatandaşlar bir konu ile ilgili dilek ve şikâyetlerini yetkili makamlara başvurarak bilgi edinme ve haklarını arama hakkına sahiptirler.” Bu hak, aşağıdakilerden hangisi ile kullanılır?
  A) Dilekçe hakkı
  B) Eğitim hakkı
  C) Çalışma hakkı
  D) Seyahat hakkı
   SEÇ
 13. “Vatandaş olmanın yüklediği sorumluluklar vardır.”Aşağıdakilerden hangisi bu sorumluluklardan biri değildir?
  A) Seçme-seçilme
  B) Meslek sahibi olma
  C) Askerlik yapma
  D) Vergi verme
   SEÇ
 14. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kurduğu kurumlardan biri değildir?
  A) Türk Tarih Kurumu
  B) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
  C) Türk Dil Kurumu
  D) Ankara Üniversitesi
   SEÇ
 15. Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Kurumunun görevlerinden biri değildir?
  A) Türk ve Türkiye tarihini öğretmek
  B) Türk ve Türkiye tarihiyle ilgili bilimsel araştırmalar yapmak
  C) Türk dilinin sadeleştirilmesini sağlamak
  D) Türk tarihiyle ilgili kongreler yapmak
   SEÇ
 16. Türk Dil Kurumu aşağıdaki tarihlerden hangisinde kurulmuştur?
  A) 1931
  B) 1932
  C) 1935
  D) 1938
   SEÇ
 17. I. Kalabalık Nüfus
  II. Daha fazla iş imkânı
  III. Çiftçilik ve tarım faaliyetleri
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri köy hayatıyla ilgilidir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 18. Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün nedenlerinden biri değildir?
  A) İşsizlik
  B) Doğal afetler
  C) Terör
  D) Çok katlı binaların bulunması
   SEÇ
 19. Köyden kente göçün en önemli nedenlerinden biri de _____ dir.
  Yukarıdaki boşluk bırakılan yere hangisi gelmelidir?
  A) Ekonomik
  B) Siyasi
  C) Dini
  D) Sosyal
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerden hangisi kente ait özelliktir?
  A) Yeşil alan
  B) Okul
  C) Günlük gazete
  D) Evcil hayvanlar
   SEÇ