ANA SAYFA

Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

1 / 20
 1. İnsanlar hergün yeni bilgiler öğrenirler. Kimi bilgiler okula gitmeden günlük yaşamda kendiliğinden öğrenilir. Bu bilgileri gözlem yoluyla öğreniriz. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak gösterilemez?
  A) Dişi hayvanların yavruladığını
  B) Erkeklerin yavrulamadığını
  C) Çemberin yarı çapının hesap edilmesini
  D) Ağaçların ilkbaharda çiçek açtığını
   SEÇ
 2. Deney ve araştırmalarla değilde sadece gözlemle elde ettiğimiz bilgilere “görüş” diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi “görüşe” örnek olabilir?
  A) Dünya Güneş’in çevresinde dönmektedir.
  B) Benim babam babaların en iyisidir
  C) Bir gün yirmi dört saattir.
  D) Güneş doğudan doğar.
   SEÇ
 3. Gözlem yoluyla elde ettiğimiz kimi bilgiler doğru değildir Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olabilir?
  A) Suyun sıfır derecede donması
  B) Güneşin Dünya etrafında döndüğünün sanılması
  C) Suyun, deniz seviyesinde yüz derecede kaynaması
  D) Dünya’nın yuvarlak olması
   SEÇ
 4. I. Dünya’nın yuvarlaklığı.
  II. Dünya’nın Güneş çevresinde döndüğü,
  III. Tavuk civcivlerinin 21 günde çıktığı
  Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri bilimsel olarak da kanıtlanmış bilgilerdendir ?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 5. Doğrulukları deney ve araştırmalarla kanıtlanabilen bilgilere “olgu” denir Aşağıdakilerden hangisi olgu değildir?
  A) Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.
  B) Türkler çalışkan insanlardır.
  C) Türkiye Kuzey Yarım Kürededir.
  D) Marmara depremi 17 Ağustos 1999’da oldu.
   SEÇ
 6. I. İşsizlik
  II. Terör
  III. Kan davası
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ülkemizde köyden kente göçün nedenlerindendir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 7. Aşağıdakilerden hangisi kentlerde daha çoktur?
  A) Sanayi
  B) Yeşil alan
  C) Akarsular
  D) Kaynak suları
   SEÇ
 8. I. Çocukların daha iyi eğitim ve öğretim görmelerini sağlamak
  II. Daha rahat yaşamak
  III: Daha iyi bir gelir elde etmek
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin köyden kente göçte etkili olduğu söylenebilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) I, II ve III
   SEÇ
 9. Yapılan bir dizi araştırmalardan bazı genel sonuçlar çıkarılabilir. Bu sonuçlar yeni bir araştırmaya gerek duyulmadan yeni durumlar için de kullanılabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi genellemeye örnek gösterilebilir?
  A) Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edilmiştir.
  B) İstanbul Türkiye’nin en büyük kentidir.
  C) Akdeniz ülkemizin güneyindedir.
  D) Su deniz seviyesine sıfır her yerde 100 santigratta kaynar.
   SEÇ
 10. Ülkemizde sanayinin gelişmiş olduğu Marmara Bölgesindeki kentlerde nüfus fazladır. İstanbul, Bursa,Kocaeli illeri sanayi sayesinde çok göç almıştır. Yukarıdaki bilgilere bakarak aşağıdaki enellemelerden hangisine ulaşılabilir?
  A) Sanayileşme, nüfus çekerek büyük kentlerin oluşmasına neden olur.
  B) Sanayileşmiş bölgelerde nüfus azalır.
  C) Nüfus yoğunluğu köylerde daha fazladır.
  D) Sanayileşmiş bölgeler göç verirler.
   SEÇ
 11. Genellemeler, önceden yapılmış _________ dayanılarak yapılır.
  Yukarıdaki cümlede boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
  A) kavramlara
  B) araştırmalara
  C) varsayımlara
  D) efsanelere
   SEÇ
 12. Görüşe dayalı genellemelerin bir kısmı da zararlı, hatta tehlikelidir.
  I. Dinler hakkında
  II. Mezhepler hakkında
  III. Irklar hakkında
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bu duruma örnek olarak gösterilebilir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) I,II ve III
   SEÇ
 13. Aşağıdakilerden hangisi araştırmacının araştırma projesi ortaya çıkarken kendisine soracağı sorular arasında yer almaz?
  A) Araştırma konusu önemli mi?
  B) Sorunun tam ve açık tanımı nasıl yapılabilir?
  C) Araştırmanın olası sonucu ne olabilir?
  D) Araştırma kısa zamanda biter mi?
   SEÇ
 14. Belirli bir bölgede yaşayan insanların öğrenim durumlarını öğrenmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisinin uygulanması daha uygun olur?
  A) Ansiklopedilere bakmak
  B) Nüfus kayıtlarını incelemek
  C) Anket uygulamak
  D) Muhtarlıklara başvurmak
   SEÇ
 15. I. Soruların gerçek durumu yansıtacak nitelikte olması
  II. Sonucun sayısal döküme elverişli olması
  III. Soruların kolay anlaşılır olması
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri anket sorularını hazırlarken göz önünde tutulması gereken esaslardır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve II
  D) I.II ve III
   SEÇ
 16. Günlük yaşamda birçok genelleme yaparız. Bunların bazıları görüş, bazılar da olgu niteliğindedir. Buna göre;
  I. Sıvıların belli bir şekli yoktur içine kondukları kabın şeklini alırlar
  II Beyazlar, zencilerden daha uzun yaşarlar.
  III Afrikalılar çalışkan insanlardır.
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri olgu niteliğindedir?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) II ve III
  D) I,II ve III
   SEÇ
 17. Güneşin Dünya’nın çevresinde değil, Dünya’nın Güneş’in çevresinde döndüğünü ilk olarak öne süren Polonyalı bilim adamı hangisidir?
  A) Kopernik
  B) Galile
  C) Newton
  D) Pastör
   SEÇ
 18. - 1564 – 1642 yıllarında İtalya’da yaşadı. - Yayımladığı bir kitapta Dünya’nın ve bazı başka gezegenlerin Güneş’in çevresinde döndüğünü açıkça savundu. - Kilise’nin görüşlerinin aksini savunduğu için engizisyon denilen dinsel mahkemede yargılandı. Yukarıda sözü edilen bilim adamı kimdir?
  A) Pastör
  B) Galile
  C) Kepler
  D) Armustrong
   SEÇ
 19. Atatürk, Kurtuluş Savaşı’na giriştiği zaman bütün tehlikeleri göze almıştı. O, Anadolu’ya geçip halkı, yurdu savunmaya çağırınca, padişah çevresi ve bazı düşman yanlıları ona “maceracı çılgın” demişlerdi. Yukarıdaki paragrafa bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Atatürk’ün kelleyi koltuğa aldığı
  B) Atatürk’ün çekingen davrandığı
  C) Atatürk’ün Türk halkı için fedakarlık yaptığı
  D) Atatürk’ün halkı için her şeyi göze aldığı
   SEÇ
 20. Gerçek bir olay hakkında düzenli çalışmalarla bilgi üretmeye ve üretilen bilgiye ne ad verilir?
  A) Araştırma
  B) Kavram
  C) Bilim
  D) Görüş
   SEÇ