ANA SAYFA

TEST

1 / 20
 1. Aşağıdakilerden hangisi pozitif tamsayılar kümesidir?
  A) {…. -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4…}
  B) {1, 2, 3, 4, 5 …}
  C) {… -4, -3, -2, - 1}
  D) {0, 1, 2, 3, 4 …}
   SEÇ
 2. Tam sayılar kümesinin liste şeklindeki yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) {…, -3, -2, -1, 0}
  B) {0, 2, 3, 4, …}
  C) {… -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 …}
  D) {-3, -2, -1, 0, 2, 3 }
   SEÇ
 3. Sayı doğrusunda -2 ile +7 arasında kaç tam sayı vardır?
  A) 5
  B) 8
  C) 9
  D) 10
   SEÇ
 4. Sayı doğrusunda, aşağıdaki sayılardan hangisine karşılık gelen nokta, 0 (sıfır) başlangıç noktasına en uzakta yer alır?
  A) 11
  B) 7
  C) -10
  D) -12
   SEÇ
 5. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
  A) -11 < -17 < 0 < + 14
  B) -18 < -16 < +15 < +13
  C) 0 < +8 < -15 < + 18
  D) -16 < -13 < 0 < + 7
   SEÇ
 6. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
  A) |-118| > -115 > 114
  B) |- 118| > 114 > -115
  C) 114 > |- 118| > -115
  D) 114 > -115 > |-118|
   SEÇ
 7. Ufuk’un 80 TL’si vardır. 18 TL’ye kravat, 25 TL’ye gömlek ve 60 TL’ye takım elbise almak istiyor. Bunları alabilmesi için en az kaç TL’ye daha ihtiyacı vardır?
  A) 13
  B) 23
  C) 27
  D) 37
   SEÇ
 8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) |+18| > |-8|
  B) |+21| = |-21|
  C) |-140| < 140
  D) |-18| < |-20|
   SEÇ
 9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) En büyük negatif tam sayı -1 ‘dir.
  B) En küçük pozitif sayı + 1’ dir.
  C) -8 sayısının mutlak değeri 8’ dir.
  D) Tam sayılar kümesi N ile gösterilir.
   SEÇ
 10. 52 YTL alacağı ve 125 YTL borcu olan bir adamın borcu ve alacağı işaret kullanılarak tam sayılarla nasıl gösterilir? Borç Alacak
  A) (+125) (-52)
  B) (-125) (+52)
  C) (-125) (-52)
  D) (+125) (+52)
   SEÇ
 11. –4 ile +4 arasında olan tam sayıların oluşturduğu küme aşağıdakilerden hangisidir?
  A) {–4, 0, +4}
  B) {–3, –2, –1, 0, 1, 2, 3}
  C) {0, 1, 2, 3}
  D) {–3, –2, –1, 1, 2, 3}
   SEÇ
 12. Rakamları farklı üç basamaklı en büyük tam sayı ile rakamları farklı üç basamaklı en küçük pozitif tam sayının toplamı kaçtır?
  A) 1099
  B) 1101
  C) 1111
  D) 999
   SEÇ
 13. -12, -5, +4, 0 sayılarının mutlak değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
  A) -12, -5, +4, 0
  B) +12, +5, +4, 0
  C) +12, +5, -4, 0
  D) -12, +5, -4, 0
   SEÇ
 14. ⎪-100⎪, -90, 0, +15, ⎪+50⎪, -75 sayıları sayı doğrusu üzerine yerleştirilirse en solda hangi sayı olur?
  A) ⎪+50⎪
  B) -75
  C) -90
  D) +15
   SEÇ
 15. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
  A) -5 < ⎪-1⎪ < 0 < +5
  B) 0 < -5 < ⎪-1⎪ < +5
  C) -5 < 0 < ⎪-1⎪ < +5
  D) ⎪-1⎪ < -5 < 0 < +5
   SEÇ
 16. [(-2) + (-1) + (-3)] işleminin sonucu kaçtır?
  A) 6
  B) 4
  C) 0
  D) -6
   SEÇ
 17. (-101) + (+100) + (-15) + (+20) işleminin sonucu kaçtır?
  A) -5
  B) -4
  C) 4
  D) 9
   SEÇ
 18. [(+5) + (-4)] + [(-10) + (-11) + (+25)] işleminin sonucu kaçtır?
  A) +13
  B) +8
  C) +5
  D) +3
   SEÇ
 19. a = 5, b = 3 için
  [(-a) + (-b)] + [(a)+(b)] işleminin sonucu kaçtır?
  A) -16
  B) -8
  C) 0
  D) 16
   SEÇ
 20. [(+17) – (+25)] + [(–12) – (+21)] işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) –41
  B) –25
  C) 25
  D) 41
   SEÇ