ANA SAYFA

Türkçe 1.Dönem 3.Değerlendirme Testi

1 / 20
 1. “Dolabın alt rafında kalın bir kitap gözüme ilişti.’’ cümlesindeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çok şaşırmak
  B) Çabucak bulmak
  C) İstemeden görmek
  D) Dikkatlice bakmak
   SEÇ
 2. Bir yazarın, herhangi bir konu üzerinde, özel görüş ve düşüncelerini iddiasız, kesin kurallara varmaksızın anlattığı yazılara ne ad verilir?
  A) Otobiyografi
  B) Deneme
  C) Söyleşi
  D) Öykü
   SEÇ
 3. “Şapkalı adamın geniş bir alnı vardı.’’ Cümlesindeki altı çizili sözcük hangi ses olayına örnektir?
  A) Ünlü düşmesi
  B) Ünlü daralması
  C) Ünsüz benzeşmesi
  D) Ünsüz yumuşaması
   SEÇ
 4. “Hastalığı ayakta tedavi edildi.’’ Cümlesindeki altı çizili sözcük, ismin hangi hâlindedir?
  A) Yalın hâli
  B) -i hâli
  C) -e hâli
  D) -de hâli
   SEÇ
 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması vardır?
  A) Karşıdaki yeşil ev dikkat çekiyor.
  B) Şu havada bile kısa kollu giyiyor.
  C) Bu meyve cilde çok daha faydalıymış.
  D) Ağacın yaprakları sararmaya başlamış.
   SEÇ
 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de’’nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
  A) Kapıyı kapatmadan çantamıda alalım.
  B) Geçenlerde teyzemi ziyarete gittik.
  C) Arabanın anahtarı sende olmalı.
  D) Elde avuçta bir şey kalmadı.
   SEÇ
 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
  A) İki kardeş koyu mu koyu bir sohbete başladı.
  B) Lezzetli lezzetsiz demeden her çeşitten tattı.
  C) Boya kalemlerini kısadan uzuna doğru sıraladı.
  D) Çalışma masasındaki gülleri fark edince güldü.
   SEÇ
 8. “Sık sık şunu gözlemlemişimdir: Benim için önemli bir konuyu anlatırken karşımdaki yüzüme bakmakta ve beni işitmekte ... sözlerimi dinlememektedir.’’ Bu cümlede üç nokta ile belirtilen yere, düşüncenin yönüne göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
  A) ama
  B) çünkü
  C) fakat
  D) ancak
   SEÇ
 9. Çocuk, yataktan kalkmakta çok zorlandı. Ayakları yere yetişmediği için hoplayarak yataktan indi. Banyo kapısının önüne kadar geldi. Kapıyı nasıl açacağını bir iki saniye düşündü. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi, bulunduğu cümleye neden-sonuç anlamı katmıştır?
  A) çok
  B) nasıl
  C) kadar
  D) için
   SEÇ
 10. Masal konuları genellikle padişah (kral), vezir, şehzade, fakir kız veya delikanlı vb. kahramanlar çevresinde gelişir. Bundan başka masallarda çok kez cüce, gulyabani, dev, peri kız, cin, ejderha vb. gerçek dışı ve olağanüstü tipler de bulunur. Bazen kimi nitelikleriyle gerçek insana benzeyen kişiler de (örneğin Keloğlan) bir masal kahramanı olarak karşımıza çıkabilir. Bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?
  A) Masalda olaylar hangi zamanda geçer?
  B) Masallar kuşaktan kuşağa nasıl aktarılır?
  C) Masala konu olan kahramanlar kimlerdir?
  D) Masalların ilk olarak kimin tarafından söylendiği belli midir?
   SEÇ
 11. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır?
  A) Kazayı küçük sıyrıklarla atlatmış.
  B) Odasındaki renk uyumu dikkatimi çekti.
  C) Apartman girişinde minicik bir kedi vardı.
  D) Birlikte gideceğimiz geziye iki gün kalmış.
   SEÇ
 12. Aşağıdakilerden hangisi kalınlık-incelik uyumuna uymaz?
  A) Kaşıntı
  B) Ekmek
  C) Çaydanlık
  D) İhtiyar
   SEÇ
 13. Kedi, yemeğinin tadını çıkarır. Hırlaya hırlaya, bir parçaya elini atarak yemesi eğlencelidir ama uslu uslu başını eğip gözünü kapatarak yemesi yok mu! Gözlerini kapaması bana hazzındanmış gibi gelir. Belki gerçekten de böyledir.
  Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kedilerin uyumayı sevmesi
  B) Kedilerin nasıl yemek yediği
  C) Kedilerin saldırganlaşabileceği
  D) Kedilerin insanlar karşısındaki davranışları
   SEÇ
 14. Bir hikâyede olayın geçtiği yer ve olayla ilişkisi olan kişi ya da kişilerin tanıtıldığı bölüme ne ad verilir?
  A) Serim
  B) Gelişme
  C) Çözüm
  D) Düğüm
   SEÇ
 15. Turizm; milletler arasında ekonomik, siyasal, kültürel tanışmayı sağlıyor. Çağımızda büyük bir hızla gelişen taşıtlar, insanları birbirine yaklaştırıyor. Bu durum farklı ülkelerden insanların tanışıp anlaşmalarında önemli bir etken oluyor. Dolayısıyla da turist çeken bir ülke, zenginleşiyor.
  Bu paragrafta aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
  A) Ulaşım teknolojisinin gelişmesiyle insanların yakınlaştığına
  B) Farklı milletlerden insanların turizm yoluyla tanışıp anlaştıklarına
  C) Turist çeken bir ülkenin zenginleştiğine
  D) Doğal ve tarihî güzellikleri korumak gerektiğine
   SEÇ
 16. İnsanlığa hizmetleri dokunmuş önemli kişilerin hayatının ve eserlerinin anlatıldığı yazı türüne ne ad verilir?
  A) Öykü
  B) Söyleşi
  C) Biyografi
  D) Otobiyografi
   SEÇ
 17. Bir dünya düşünürüm;
  Ülküsü kardeşlik
  Yaşlılar korkusuz, çocuklar mutlu
  Ve yaşatan sevinçler içinde yarışta gençlik...
  O güzelim dünya ki yüzyıllardır
  Bütün altın kalplerce arzulanmış.
  Coşkun Ertepınar
  Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir? A) Kardeşlik özlemi
  B) Çocukluğa özlem
  C) Gençliğe duyulan özlem
  D) Mutlu bir dünya özlemi
   SEÇ
 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yaş” sözcüğü diğerleriyle sesteştir?
  A) Ali on yedi yaşında bir delikanlıydı.
  B) Annem, babamdan beş yaş küçükmüş.
  C) Yaş pastanın mumlarını kardeşim yaktı.
  D) Üç çocuğunu yetiştirip bu yaşa getirmiş.
   SEÇ
 19. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut isimdir?
  A) Sabah ilk işi perdeyi açmak oldu.
  B) Sevincini sınıf arkadaşlarıyla paylaştı.
  C) Yapraklar dökülmüş, bağlar bozulmuştu.
  D) Renkli kalemlerle beğendiği satırların altını çiziyordu.
   SEÇ
 20. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi zamirdir?
  A) Birçoğu olup bitenden hâlâ habersizdi.
  B) Hangi filmden daha çok etkilendiğimi sordu.
  C) Öbür oda hem daha aydınlık hem de geniş.
  D) Ablam cüzdanını almadan alışverişe gitmiş.
   SEÇ