ANA SAYFA

Türkçe 2.Dönem 2.Yazılı Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

  A) Boğaz Köprüsü’nün ayakları bu yaz güçlendirildi.
  B) Kendilerine iyi bir çalışma fırsatı verdim.
  C) Türkiye’nin yetiştirdiği en değerli beyinlerden biridir.
  D) Büyük ağaçların altında kasabaya doğru gidiyoruz.

   SEÇ
 2. Bu apartmanı yapmak için ne kadar alın teri
  döktü, bilemezsin.

  Bu cümledeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bir iş yapmaktan kaçınmak
  B) Çok emek vermek, zahmetli bir iş görmek
  C) İçinden çıkılması zor durumda bulunmak
  D) Uğraştığı işi sadece kendisi için yapmak
   SEÇ
 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
  A) Gideceği yere sağ salim ulaşmıştı.
  B) Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjisi vardı.
  C) Yeni açılan iş yerine vasıflı - vasıfsız elemanlar alınacak.
  D) Önce dedesinin sonra da ninesinin elini öptü.
   SEÇ
 4. Aşağıdakilerden hangisi topluluk ismidir?
  A) Askerler
  B) Cesaret
  C) Ordu
  D) Vatan
   SEÇ
 5. “Çay” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerleriyle sesteştir?
  A) Arkadaşına kantinde çay ısmarladı.
  B) Paçalarını sıvayarak çayın içinde yürüdü.
  C) Poğaçanın yanında bir bardak da çay içti.
  D) Semaverde yapılan çayın tadı bir başkaydı.
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi kalınlık - incelik uyumuna uyar?
  A) Sabahleyin
  B) Yeşilimtırak
  C) Ufaklık
  D) Gönüldaş
   SEÇ
 7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde “ünsüz benzeşmesi” vardır?

  A) Ağrısı bir süre sonra geçti.
  B) Anlatılan hikâyeyi can kulağıyla dinliyordu.
  C) Çiçeklerini her gün sulamaya çalışır.
  D) Uzun bir aradan sonra onlarla görüştük.

   SEÇ
 8. “Kedinin yemeğe elini atarak yemesi eğlencelidir ... sizinle oynarken tırnaklarını göstermesi hiç de eğlenceli değildir.
  Bu cümlede üç nokta ile belirtilen yere, düşüncenin yönüne göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
  A) ama
  B) ancak
  C) çünkü
  D) fakat
   SEÇ
 9. Çağlar boyunca insan, çevresindeki doğaya hâkim olmak için çalıştı. Bugün ise beş milyar kadar insanın yaşadığı dünyamızda doğayı yenmek değil, tam tersine onu korumak gerekiyor.
  Bu parçadaki aşağıdaki sözcüklerden hangisi cümleye neden - sonuç anlamı katmıştır?
  A) için
  B) ise
  C) kadar
  D) tam tersine
   SEÇ
 10. Bir hikâyede merak duygusunun arttığı, olayların karışık bir durum aldığı bölüme ne ad verilir?
  A) Düğüm
  B) Serim
  C) Çözüm
  D) Giriş
   SEÇ
 11. Bir yazarın, herhangi bir konu üzerinde, özel görüş ve düşüncelerini iddiasız, kesin kurallara varmaksızın anlattığı yazı türüne ne denir?
  A) Öz yaşam öyküsü
  B) Deneme
  C) Hikâye
  D) Biyografi
   SEÇ
 12. İnsanlığa hizmetleri dokunmuş önemli kişilerin hayatının ve eserlerinin bir başkası tarafından anlatıldığı yazı türüne ............ denir.
  Bu tanımda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Öykü
  B) Söyleşi
  C) Biyografi
  D) Otobiyografi
   SEÇ
 13. Deneme türü ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Ele alınan konu, kişisel bir anlayışla işlenir.
  B) Gerektiğinde yorumlar yapılarak hiçbir zaman kesin bir sonuca gidilmez.
  C) Zamanla kulaktan kulağa, ağızdan ağıza, nesilden nesile aktarılarak halka mal olmuştur.
  D) Zıt düşünceler veya çelişen durumlar bir araya getirilip karşılaştırmalar yapılabilir.
   SEÇ
 14. İstediğimizi söyleyemediğimiz anlar olmuştur. Bazen de söylemek istediklerimizi gizlemeye çalışmışızdır. Ama her nasılsa ağzımızdan bir tek sözcük bile çıkmadan karşımızdaki kişi bizi anlamıştır. İşte bizi böyle ele veren şey “beden dili”mizdir. Çünkü yalnızca ağzımızla değil, bedenimizle de konuşuruz aslında.
  Bu parçaya göre “beden dili”nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bir kimseye bir konuda bilgi ve beceri kazandırmak
  B) Duygu ve düşüncelerin yüz ifadesi, beden duruşu vb. yollarla anlatıldığı iletişim biçimi
  C) Vücudu güçlendirmek ve sağlığı korumak amacıyla araçlı ve araçsız hareketler yapma
  D) Duygu, düşünce veya bilgilerin yazılı olarak başkalarına aktarılması
   SEÇ
 15. “Bahçeye yarın fidan dikeceğiz.”
  Bu cümlede “bahçe” sözcüğü, ismin hangi hâlindedir?
  A) Belirtme
  B) Çıkma
  C) Bulunma
  D) Yönelme
   SEÇ
 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur?
  A) Şu ceketi babam daha çok beğendi.
  B) Sokak lambasının ışığı cama vuruyor.
  C) Salih, kitabın özetini ablasına anlatıyordu.
  D) Müdürümüz, okul kapısının önünde bekliyordu.
   SEÇ
 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
  A) Sonbaharda ağaçların yaprakları dökülür.
  B) Özge’nin kardeşide bu yıl çalışmaya başladı.
  C) Üzerinde kısa kollu mavi bir gömlek vardı.
  D) Her mevsim insanda farklı duygular uyandırır.
   SEÇ
 18. Yurdumuz (1) uçsuz bucaksız
  Gökte yıldız kadar (2)köylerimiz var,
  Ama uzak, ama (3)şirin, ama garipsi...
  Alın benim gönlümden de o (4)kadar.
  Cahit Külebi
  Bu şiirde, numaralandırılmış sözcüklerden hangisi iyelik eki almıştır?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
   SEÇ
 19. Saat dokuz buçukta orada olacağım( ) dedi. Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
  A) ,
  B) ;
  C) –
  D) :
   SEÇ
 20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır?
  A) Hangi filmi daha çok beğendin?
  B) Şu çocuğun adını biliyor musun?
  C) Bu pastadan bir dilim alabilir miyim?
  D) O işi yapmak için kim gönüllü oldu?
   SEÇ