ANA SAYFA

2.Dönem 3.Yazılı Testi

1 / 20
 1. “Sert-yumuşak” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?
  A) Öğrenci-talebe
  B) Şehir-kent
  C) Doktor-hekim
  D) İleri-geri
   SEÇ
 2. “Boş” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
  A) Otobüsteki boş kalan tekli koltuğa yerleşti.
  B) Boş vazoyu pencerenin önüne koymuştu.
  C) Bu boş sözleri duymaktan bıkmıştı.
  D) Boş bardakları getirip masaya dizdi.
   SEÇ
 3. “Çıkmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “yetişecek ölçüde olmak” anlamında kullanılmıştır?
  A) Hava açılmış, ay çıkmıştı.
  B) Bu kumaştan ancak bir ceket çıkar.
  C) Gazetelerde konuyla ilgili haberler çıkıyordu.
  D) O söz benim hatırımdan çıkmadı.
   SEÇ
 4. Bir yazarın, herhangi bir konu üzerinde, özel görüş ve düşüncelerini iddiasız, kesin kurallara varmaksızın anlattığı yazı türüne ne ad verilir?
  A) Deneme
  B) Öykü
  C) Söyleşi
  D) Masal
   SEÇ
 5. Aşağıdakilerin hangisinde “Bugün benim yaş günüm.” cümlesindeki “yaş” sözcüğünün eş seslisi kullanılmıştır?
  A) Bu genç yaşta çok büyük işler başardı.
  B) Ablam benden on yaş büyük.
  C) Gömleğim yaş olduğu için hâlâ ipte asılı.
  D) Hatice altı yaşında okula yazılmış.
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerden hangisi masal türü için söylenemez?
  A) Konuları genellikle padişah, vezir, şehzade, fakir kız veya delikanlı vb. kahramanlar çerçevesinde gelişir.
  B) Bir bilim veya sanat konusunu, konuşmayı andıran biçimde inceleyerek anlatır.
  C) Zamanla kulaktan kulağa, ağızdan ağıza, nesilden nesile aktarılarak halka mal olmuştur.
  D) Olağanüstü olayların bir hikâyesidir.
   SEÇ
 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “deyim” vardır?
  A) Seslere kulak kabartarak kapıya yaklaştım.
  B) Onu hiç bu kadar mutlu görmemiştim.
  C) Kardeşim bakkaldan çabucak döndü.
  D) Yolculardan biri kaptanın yanına gitti.
   SEÇ
 8. Bir kimsenin nasıl bir kişi olduğunu anlamak isterseniz yaptığı işe bakınız. Bu işlerin niteliği, o kişinin yeteneğini, huyunu, tutumunu belli eder. Bu açıklamaya uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İş olacağına varır.
  B) İş insanın aynasıdır.
  C) İşten artmaz, dişten artar.
  D) İşleyen demir pas tutmaz.
   SEÇ
 9. O kadar dolu ki toprağın şanla,
  Bir değil sanki bin vatan gibisin.
  Yüce dağlarına çöken dumanla
  Göklerde yazılı destan gibisin.
  Halit Fahri Ozansoy
  Bu şiirin ana duyusu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Özlem
  B) Yaşama sevinci
  C) Vatan sevgisi
  D) Merak
   SEÇ
 10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü fiildir?
  A) Saygı
  B) Çiçekli
  C) Mutluluk
  D) Gözcü
   SEÇ
 11. Aşağıda verilen isimlerden hangisinin özellikleri yanlış belirtilmiştir?
  A) Betül, özel ve tekil isimdir.
  B) Kalemler, cins ve çoğul isimdir.
  C) Ağaç, cins ve tekil isimdir.
  D) Sürü, özel ve çoğul isimdir.
   SEÇ
 12. Aşağıdaki isimlerden hangisi belirtme durum eki almıştır?
  A) Çocuğa
  B) Kapıyı
  C) Pazardan
  D) Gurbette
   SEÇ
 13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi iyelik eki almıştır?
  A) Arabayı
  B) Yoldaki
  C) Tarladan
  D) Bahçemiz
   SEÇ
 14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir yoktur?
  A) Birkaçı iki saattir ortalıkta yoktu.
  B) Anlattıkları benim ilgimi çekmedi.
  C) Kimisi dere kenarına inmişti.
  D) Herkes ne olduğunu merak etmişti.
   SEÇ
 15. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi niteleme sıfatıdır?
  A) Kısa saç ona daha çok yakışmıştı.
  B) Sırada bekleyen birkaç kişi kalmıştı.
  C) Bu dergiyi incelemek istiyorum.
  D) Üçüncü kattaki daire dün tutuldu.
   SEÇ
 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kalınlık-incelik uyumuna uymayan” bir sözcük vardır?
  A) Yanına sevinçle, koşar adımlarla gitti.
  B) Bütün mumları pastanın üstüne dikti.
  C) İşe başladıklarını görmek beni mutlu etti.
  D) Börekleri dikkatle tabağa dizdi.
   SEÇ
 17. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?
  A) Kitaptaki görseller ilgimi çekti.
  B) Her sabah aynı saatte evden çıkardı.
  C) Boynumdaki ağrı bugün daha da arttı.
  D) Bizim yanımıza koşarak geldi.
   SEÇ
 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” bağlaç görevinde kullanılmıştır?
  A) Gelirken bana bir gazete ile iki ekmek alıver.
  B) Maça kardeşi ile gitmişti.
  C) Oraya araba ile gidebiliriz.
  D) Alanda toplanan kalabalığı elindeki şapka ile selamladı.
   SEÇ
 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de”nin yazımı yanlıştır?
  A) Elinde çiçek ile gelen oğlunu uzaktan gördü.
  B) Bahçede toplanmış, sohbet ediyorlardı.
  C) Bende gelirim ama fazla kalamam.
  D) Evde vakit geçirmeyi çok severdi.
   SEÇ
 20. Datça( )ya yarın gideceğim( ) dedi.
  Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
  A) (-) (;)
  B) (/) (.)
  C) (:) (...)
  D) (’) (,)__
   SEÇ