ANA SAYFA

Benzetme Konu Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme yoktur?
  A) Eylül, gözyaşıdır kirpiklerimde biriken.
  B) Sular öyle temiz ki annemin yüzü gibi.
  C) Kulaklarım komşuların ayak sesinde.
  D) Sürüp giden bir yaz düşüncesidir ellerin.
   SEÇ
 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme vardır?
  A) Öyle bir gösteri yaptı ki hayran oldum.
  B) Dişleri inci gibi beyazdı.
  C) Çocuklar parkta güzel güzel oynuyorlar.
  D) İşi zamanında bitirmek için sabahlara kadar çalıştı.
   SEÇ
 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?
  A) Ağaçlarda kuş sesleri azalmıştı.
  B) İçimizde kedi gibi çevik olan sadece Hasan’dı.
  C) Mürettebat gemiyi terk etmeye başlamıştı.
  D) Havanın ayazını içime çektim.
   SEÇ
 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yoktur?
  A) Düşünce goncadır, dil tomurcuk.
  B) Bacak kadar çocukla çekişmiş
  C) Sonuncu olduğuna çok üzülüyordu.
  D) Pelinsu cin gibi bir öğrenciydi.
   SEÇ
 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir benzetme vardır?
  A) Onun gibi birini ilk defa görüyorum.
  B) Bu sınıf diğer sınıftan daha başarılı.
  C) Sen de Mehmet gibi çalışmalısın.
  D) Elindeki taş hamur gibi ezilmişti.
   SEÇ
 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme kullanılmıştır?
  A) Yemyeşil doğa içimi güldürüyor.
  B) Kadın içli içli ağlıyordu.
  C) Melek annem her şeyi düşünür.
  D) Kara gözlü çocuk çok tatlıydı.
   SEÇ
 7. Güzel şeyler hep böyle sürüp gitmez. Kimi zamanlar dünya başına yıkılır insanın. Yaşanmayan, sadece nefes alınıp verilen günlerdir bu günler. Cahit Sıtkı’nın dediği gibi, bu zamanlarda “Hiçbir şey insanı sarsmaz, kandıramaz.”
  Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
  A) Tanımlama
  B) Tanık gösterme
  C) Benzetme
  D) Karşılaştırma
   SEÇ
 8. Aşağıdakilerden hangisi tam bir benzetme olması için gereken unsurlardan değildir?
  A) Benzetme edatı
  B) Benzeyen
  C) Benzetme yönü
  D) Kişileştirme
   SEÇ
 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?
  A) Onun izinden gidersen doğruyu bulursun.
  B) Sınıftan güzel sesler gelmiyordu.
  C) Elma yanaklarıyla çok güzel görünüyordu.
  D) Körpecik kuzu, annesini arıyordu.
   SEÇ
 10. Aşağıdakilerin hangisinde benzetme yoktur?
  A) Ben bir erik ağacıyım şimdi
  Altıncı yılımı kutlayacağım bu yaz
  B) Yorgun da olsam ayaktayım
  Umutlar ölmemiş bir kelebek
  C) Erken çiçek açtı yine
  Bahçedeki badem ağaçları
  D) Güçlü olmak ustalık ister
  Dil, yiğit elindeki kılıç gibidir.
   SEÇ
 11. Bir sözcüğün köküne mastar eki getirilebiliyorsa bu sözcük için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
  A) Bu sözcük yapım eki almıştır.
  B) Bu sözcük çekim eki almıştır.
  C) Bu sözcük fiildir.
  D) Bu sözcük bileşik sözcüktür.
   SEÇ
 12. Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?
  A) soruya
  B) kapıcıdan
  C) çiçekliği
  D) korkusuz
   SEÇ
 13. Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?
  A) Kitaplığım
  B) Saygısızlık
  C) Yazdırdılar
  D) Oturanlar
   SEÇ
 14. Benim doğduğum köylerde
  Buğday tarlaları yoktu
  Dağıt saçlarını bebek
  Savur biraz
  Dörtlükte hangi ikisi arasında benzetme ilişkisi vardı?
  A) Köy-şehir
  B) Buğday-saç
  C) tarla –saç
  D) Başak-saç
   SEÇ
 15. Havuzun beri ucunda mendil gibi yelkenleri, kalemi andıran ince uzunca kürekleri ve içinde bonmarşe oyuncağına benzeyen adamlarıyla yarım metrelik kadırga…” cümlesindeki benzetmelerle ilgili hangisi yanlıştır?
  A) Yelkenler mendile benzetilmiş..
  B) Kürekler kaleme benzetilmiş.
  C) Adamlar bonmarşe oyuncağına benzetilmiş.
  D) Kadırga metreye benzetilmiş.
   SEÇ
 16. “Yalnızlık bir yağmura benzer
  Yükselir akşamlara denizlerden;
  Uzak, ıssız ovalardan eser,
  Akar gider göklere, her zaman göklerdedir.”
  Dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Benzetme sanatı vardır.
  B) Tam kafiye vardır.
  C) Serbest ölçüyle yazılmış bir şiirdir.
  D) Epik şiirdir.
   SEÇ
 17. “Birden, havada karanlığı bir ustura gibi acısız ve belirsiz yaran bir beyaz şimşek parladı.” cümlesinde bir benzetme vardır. Buna göre ne, neye benzetilmektedir?
  A) Karanlık – Usturaya
  B) Şimşek - Usturaya
  C) Ustura – Şimşeğe
  D) Hava – Usturaya
   SEÇ
 18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dört öğesi de olan bir benzetme (teşbih) kullanılmıştır?
  A) Al bir ata binmişti al.
  B) Bir kuş gelir yüreğimin ucuna konar.
  C) Ve şehir , kör bir insan gibi kaldı .
  D) Fakir damalarda gezinir ay ışığı.
   SEÇ
 19. “Benzetme amacı olmaksızın bir sözcüğün, başka bir sözcüğün yerine kullanılmasına ad aktarması denir.” Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uygun bir örnek vardır?
  A) Ekmek teknesinin yanışını seyretmek zorunda kaldı.
  B) Ömer Seyfettin’i okuduktan sonra hayatımda çok şey değişti.
  C) Okulun duvarları bu yıl ikinci kez boyandı.
  D) Bu konulara daha dikkatli çalışmalısın.
   SEÇ
 20. Aşağıdakilerin hangisinde bir sözcük benzetme amacı olmaksızın başka bir sözcük yerine kullanılmıştır?
  A) Havuzun buz gibi soğuk suyu bizi kendimize getirdi.
  B) Daha çok kazanmak için daha çok çalışmalıyız.
  C) Toplantıda yumuşak davranışlarıyla herkesi kendine hayran bıraktı.
  D) Adana insanların evinden olmasına öyle çok üzüldü ki.
   SEÇ