ANA SAYFA

Deyimler ve Atasözleri Testi

1 / 20
 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘korkmak,rahatsız olmak’ anlamında bir deyim vardır?
  A) Sevinçten etekleri zil çalıyordu.
  B) Para kazanmak için gurbete çıktı.
  C) O kadar yoğundu ki, işi başından aşkındı.
  D) Gece üst daireden gelen gürültü beni tedirgin etti.
   SEÇ
 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlış kullanılmıştır?
  A) Son gönlerde çenesi düşmüş, susmak nedir bilmiyordu.
  B) Yazılıdan yüksek not alınca öğretmenin gözüne girdi.
  C) Elinden tutan olmayınca batıp gitti.
  D) Yarışmayı kazanınca çileden çıktı, çok mutluydu.
   SEÇ
 3. Aşağıdaki deyimlerden hangisi farklı bir anlamda kullanılmıştır?
  A) Çocuğun o halini görünce içi sızladı.
  B) Arkadaşımın söyledikleri içime dert oldu.
  C) İçi kan ağlayarak ayrıldı bu şehirden.
  D) Bugün geleceğin sanki içine doğmuştu.
   SEÇ
 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kapı” kelimesiyle yapılmış bir deyim yoktur?
  A) Kapı gibi adam üstümüze yürüyünce korktuk.
  B) Amcam ve oğulları yıllarca el kapılarında çalıştılar.
  C) Alacaklılar akşam vakti kapıya dayandı.
  D) Fazla zorlayınca kapının kilidini bozmuş.
   SEÇ
 5. Hangisi deyim değildir?
  A) Karşı gelmek
  B) Yemek pişirmek
  C) Yol vermek
  D) El uzatmak
   SEÇ
 6. Aşağıdakilerin hangisinde deyim yoktur?
  A) Canını dişine takmış,çalışıyordu.
  B) Gözünü dört aç ,beni izle.
  C) Senin bu yaptığın düpedüz yüzsüzlük
  D) Artık eski çamlar bardak oldu.
   SEÇ
 7. “Gözünü budaktan esirgeme¬mek” deyimi kimler için kullanılır?
  A) Çok cesur olanlar İçin
  B) Ormanda yaşamayı bilenler için
  C) Marangozlar için
  D) Gözlerine değer vermeyenler için
   SEÇ
 8. ‘Dilini yutmak’ deyiminin anlamı hangi seçenekte verilmiştir?
  A) Ne söyleyeceğini bilememek.
  B) Sevinç, korku gibi sebeplerle konuşamamak.
  C) Suçluluktan dolayı konuşmamak.
  D) Konuşma yeteneğini kaybetmek.
   SEÇ
 9. Aşağıdaki deyimlerden hangisinde kaynaşma sesi kullanılmamıştır?
  A) köşeye sıkışmak
  B) uykusu kaçmak
  C) gözüne kestirmek
  D) oyuna gelmek
   SEÇ
 10. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin karşısında verilen açıklaması yanlıştır?
  A) Açık kapı bırakmak: Gerçeği çekinmeden söylemek
  B) Açıkta kalmak: İş ve görev bulamamak
  C) Açığa alınmak: Görevine son verilmek
  D) Açığa çıkmak: Belli olmak, anlaşılmak
   SEÇ
 11. “Çenesi düşük” deyiminin anlamı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir.
  A) Gereksiz konuşan
  B) Çok aceleci
  C) Anlayışsız
  D) Konuşmasını bilen
   SEÇ
 12. Aşağıdaki cümlelerden altı ç izili deyimlerden hangisi “söylemek istediğini bir türlü söyleyememek” anlamını içeren bir deyimdir?
  A) Bu kadar dillerde dolaştığın yeter.
  B) Dilimin ucunda ama, bir türlü söyleyemiyorum.
  C) Şu garibin bir dili olsa da söylese.
  D) Beni bu kadar diline doladığın yeter.
   SEÇ
 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “birisinden bilgi almaya çalışmak”anlamında bir deyim kullanılmıştır?
  A) Onun ağzında bakla ıslanmaz,dikkat et!
  B) Sen onun bir ağzını ara,bakalım neler biliyor?
  C) Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu?
  D) Ağız ağıza vermişler,yine birşeyler konuşuyorlar.
   SEÇ
 14. “ Yanlış hesap Bağdat’tan döner.” atasözünde görülen ses olayı aşağıdaki atasözlerinin hangisinde vardır?
  A) Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz
  B) Sora sora Bağdat bulunur.
  C) Balık baştan kokar.
  D) Araba devrilince yol gösteren çok olur.
   SEÇ
 15. "Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır." atasözüne en yakın anlam aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yapılan iyilikler, aradan uzun yıllar geçse de unutulmaz.
  B) Kahve ikram etmekle herkesin gönlünü alabilirsiniz.
  C) Dostluklarımızı bir fincan kahveyle pekiştirmesini bilmeliyiz.
  D) İnsanlar birbirlerine iyilikte bulunmalıdır.
   SEÇ
 16. "Selcan, arkadaşının kalemine göz dikti." cümlesinde altı çizili söz grubunun adı nedir?
  A) Şiir
  B) Fıkra
  C) Deyim
  D) Atasözü
   SEÇ
 17. “Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer” atasözündeki altı çizili sözcüklerde görülen ses olayları aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır?
  A) Ünsüz yumuşaması- ünsüz türemesi
  B) Ünsüz benzeşmesi- ünsüz yumuşaması
  C) Ünsüz türemesi- ünlü düşmesi
  D) Ünlü türemesi- ünsüz benzeşmesi
   SEÇ
 18. “Ağanın alnı terlemezse ırgatın burnu kanamaz.” Atasözünde altı çizili sözcüklerde hangi ses olayı vardır?
  A) Hece düşmesi - hece düşmesi
  B) Kaynaşma – yumuşama
  C) Hece düşmesi – yumuşama
  D) Hece düşmesi – kaynaşma
   SEÇ
 19. “Elinden iş gelmez sandığımız kişi kendisinden umulmayan önemli işler yapabilir.” Bu açıklamaya uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ummadığın taş baş yarar.
  B) Terzi kendi söküğünü dikemez.
  C) Gülü seven dikenine katlanır.
  D) Çivi çıkar ama yeri kalır.
   SEÇ
 20. “Yaş kesen baş keser.” Atasözünü en iyi açıklayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ağaç kesenin başı kesilir.
  B) Yaş ağacı kesmek bir insanı öldürmek gibidir.
  C) Ağaç yaşken eğilir.
  D) Ormanı sev; yeşili koru.
   SEÇ